Selecteer uw Land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Legal Disclaimer


Disclaimer & gebruiksvoorwaarden

Informatie die op grond van de Duitse wetgeving verstrekt dient te worden
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com


Gebruiksvoorwaarden en vrijwaring van aansprakelijkheid

Algemene informatie
Deze voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de website www.forbo.com ("website") van Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Forbo behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Door deze website te bezoeken, gaat u ("u'" of de "gebruiker") akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Vrijwaring van aansprakelijkheid
Deze website en de inhoud hiervan, dat wil zeggen alles wat u leest, hoort of ziet op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Forbo doet er alles aan om te zorgen dat de informatie die wordt gepubliceerd op de website correct en actueel is. Forbo biedt echter geen garanties met betrekking tot de website of de inhoud ervan. In het bijzonder betekent dit dat eventuele en alle garanties met betrekking tot de bondigheid, volledigheid, rechtsgeldigheid, actualiteit, bruikbaarheid of juistheid van de informatie, of van eventuele informatie waar de website naar verwijst, zijn uitgesloten. Forbo garandeert ook niet dat deze website zonder problemen functioneert of dat de toegang nooit onderbroken zal worden.

Forbo is niet verplicht om verouderde informatie op de website te verwijderen of om deze informatie bij te werken of te corrigeren. Forbo behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of anderszins aan te passen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Forbo is aansprakelijk voor schade die aan u of derden wordt toegebracht door één van de organen van Forbo als gevolg van doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim. Forbo is echter alleen aansprakelijk voor zover dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving. Eventuele verdere aansprakelijkheid, namelijk eventuele aansprakelijkheid voor handelingen die niet voortkomen uit doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim, of voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door tussenpersonen (inclusief aannemers of werknemers) wordt volledig uitgesloten. Elk gebruik van de website is voor eigen risico van de gebruiker..

Externe links
De Forbo-website bevat mogelijk links naar websites van derden. Forbo oefent geen enkele controle uit over de inhoud of websites van derden en biedt derhalve geen garanties met betrekking tot de rechtsgeldigheid, juistheid, bruikbaarheid, actualiteit of volledigheid van de genoemde inhoud of websites. Forbo is niet aansprakelijk voor de inhoud of websites van derden, voor eventuele websites waar links op staan naar de website van Forbo of waar hetzelfde in frames wordt weergegeven.

Social bookmarking
De website van Forbo bevat social bookmarks die voorzien zijn van het logo van Forbo. Gebruikers van bepaalde sociale mediaplatforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om links of bepaalde websites van Forbo in hun profiel te plaatsen om deze te markeren of de desbetreffende pagina met hun contacten te delen. Telkens wanneer u op sociale bladwijzers klikt, verstuurt u identificatiegegevens naar het respectievelijke sociale mediaplatform. Individuen die berichten/informatie van Forbo delen door social bookmarks te gebruiken, zijn niet gemachtigd om namens Forbo uitspraken te doen of om Forbo te vertegenwoordigen. Zij publiceren hun eigen visies en meningen. Daarnaast gelden de in deze gebruiksvoorwaarden vastgelegde bepalingen met betrekking tot externe links ook voor social bookmarks.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze website, zoals afbeeldingen, video's, woord- en beeldmerken, tekstlogo's, grafische logo's, grafische kunst, teksten, persberichten en andere informatie, wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en andere wetten die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De reproductie, verzending of enig ander gebruik van de complete inhoud of het ontwerp van deze website, of een deel daarvan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forbo Corporate Communications niet toegestaan. Iedere door Forbo verleende toestemming kan op elk moment door Forbo worden ingetrokken zonder dat Forbo aansprakelijk is voor eventuele kosten of schadevergoedingen.

Gegevensbescherming
Indien u besluit om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan Forbo, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens zonder voorafgaande versleuteling worden verzonden en dat Forbo het recht heeft om deze gegevens op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van Forbo inzake de bescherming van gegevens. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de onderstaande verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging bij gegevensoverdracht
Het internet wordt wereldwijd gebruikt. Door het gebruik van de website of door met ons te communiceren via e-mail, een contactformulier of soortgelijke middelen, geeft u toestemming voor de onversleutelde overdracht van alle gegevens die u naar Forbo wilt versturen. Eventuele gegevens die via deze kanalen worden verstuurd, zijn noch vertrouwelijk, noch veilig. De gegevens gaan mogelijk verloren of worden mogelijk bekeken, onderschept of gewijzigd door derden en kunnen nationale grenzen passeren. Vanwege de operationele structuur van het internet en de inherente risico's die hieraan verbonden zijn, is het versturen van gegevens altijd op eigen risico. Andere bepalingen zijn alleen van toepassing in het geval dat Forbo u de optie aanbiedt voor een versleutelde gegevensoverdracht. Door via de elektronische weg contact op te nemen met Forbo, machtigt u Forbo om via deze weg met u te corresponderen.

Forbo is niet aansprakelijk jegens u of anderen voor schade die ontstaat in verband met berichten die naar en van Forbo worden verzonden via e-mail of enig ander systeem voor de overdracht van elektronische berichten.

Toepasselijk recht
Op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of die in verband staan met het gebruik van deze website, is het Zwitserse recht van toepassing. De geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank in Baar (Zwitserland), waar ook het hoofdkantoor van Forbo is gevestigd, met uitsluiting van bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving.

Augustus 2014

Cookies

Wat zijn cookies?
Deze Forbo-website gebruikt cookies, zoals gebruikelijk is bij bijna alle zakelijke websites. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer gedownload worden om uw beleving van de website te verbeteren. Dit document beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe ze gebruikt worden en waarom het soms nodig is om deze cookies op te slaan en hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Hierdoor is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat bepaalde elementen van de website niet meer werken.

Voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar het artikel op Wikipedia over HTTP cookies

Hoe Forbo cookies gebruikt
Forbo gebruikt cookies om verschillende hieronder genoemde redenen. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriële standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en de functies die ze aan de site toevoegen volledig uit te schakelen. We raden aan om alle cookies ingeschakeld te laten als u niet zeker weet of ze worden gebruikt voor een service die u gebruikt.

Cookies uitschakelen
U kunt het instellen van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Bedenk dat het uitschakelen van cookies invloed zal hebben op de functionaliteit van deze en andere sites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies leidt doorgaans tot het verlies van bepaalde functionaliteiten en functies op deze site. Daarom raden we af om cookies uit te schakelen.

De door Forbo ingestelde cookies
Wanneer u een account aanmaakt bij Forbo gebruikt Forbo cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies zullen meestal gewist worden wanneer u uitlogt. In sommige gevallen zullen ze daarna bewaard blijven om uw voorkeuren voor deze site te onthouden nadat u uitgelogd bent.

Forbo gebruikt cookies wanneer u ingelogd bent om dit feit te onthouden. Hierdoor hoeven gebruikers niet telkens opnieuw in te loggen wanneer ze een nieuwe pagina bezoeken. Deze cookies worden verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang heeft tot beperkt toegankelijke functies en gebieden wanneer u ingelogd bent.

Deze website biedt e-commercefaciliteiten. Sommige cookies zijn onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat uw order onthouden wordt wanneer u naar de volgende pagina gaat, zodat Forbo deze correct kan afhandelen.

Van tijd tot tijd biedt Forbo gebruikersonderzoeken en vragenlijsten om feedback te ontvangen en de behoeften van de bezoekers van de Forbo-website nauwkeuriger in kaart te brengen. Deze onderzoeken kunnen cookies gebruiken om te onthouden wie al deelgenomen heeft aan een onderzoek of om nauwkeurige resultaten weer te geven wanneer u naar een andere pagina gaat.

Wanneer u gegevens ter beschikking stelt via een formulier zoals op contactpagina's of bezoekersformulieren kunnen cookies ingesteld worden om gebruikersgegevens voor toekomstige correspondentie te onthouden.

Om een geweldige ervaring te creëren op deze website biedt Forbo de functionaliteit om gebruikersvoorkeuren in te stellen. Om deze voorkeuren te onthouden moet Forbo cookies instellen om ze later weer op te kunnen roepen.

Cookies van derden
In een aantal speciale gevallen gebruikt Forbo ook cookies van betrouwbare derden. Hieronder vindt u een aantal cookies van derden die gebruikers op deze website kunnen tegenkomen.

Deze website gebruikt Google Analytics. Dit is een van de meest wijdverbreide en betrouwbare analyseoplossingen voor internet. Dit programma helpt Forbo begrijpen hoe de site gebruikt wordt en hoe Forbo de beleving van de gebruikers kan verbeteren. Deze cookies kunnen volgen hoe lang gebruikers op de site blijven en welke pagina's ze bezoeken, zodat we boeiende content kunnen blijven maken.

Raadpleeg de officiële pagina van Google Analytics voor meer informatie over cookies van Google Analytics.

Deze site gebruikt een service van Investis om gedeelde informatie weer te geven.

Forbo gebruikt ook socialmediaknoppen en/of plug-ins op deze website waarmee gebruikers op verschillende manieren verbinding kunnen maken met hun sociale netwerk. Socialmediawebsites zoals Facebook en Twitter stellen cookies in via de Forbo-site. Deze kunnen gebruikt worden om het profiel op hun website te versterken of om bij te dragen aan gegevens die ze voor verschillende doeleinden in hun respectievelijke privacybepalingen omschreven hebben.

Extra informatie
Over het algemeen wordt aanbevolen om de cookies ingeschakeld te laten om een geweldige gebruikerservaring te creëren. Mocht u echter extra informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: communications@forbo.com.

Augustus 2014