Válassza ki az ön országát

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Jogi információk


Elutasító nyilatkozat és használati feltételek

A német törvények által előírt nyilvánosságra hozatal
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefonszám: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Használati feltételek és a felelősség elutasítása

Általános tudnivalók
A Forbo Holding Ltd („Forbo”) www.forbo.com címen elérhető internetes jelenlétének („Webhely”) bármilyen hozzáférését és használatát ezek a feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák. A Forbo fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa a használati feltételeket

A Webhely megtekintésekor („Ön” vagy a „Felhasználó”) beleegyezik ezekbe a használati feltételekbe.

A felelősség elutasítása
A Webhely és annak tartalma (azaz bármi, ami olvasható, hallható vagy látható azon) kizárólag információ biztosítására szolgál. A Forbo igyekszik megbizonyosodni arról, hogy a Webhelyen közzétett adatok pontosak és naprakészek, azonban semminemű garanciát nem vállal a Webhelyért vagy annak tartalmáért. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mindenfajta garancia kizártnak tekintendő a Webhelyen lévő vagy a Webhelyről linkek segítségével elérhető információk tömörségét, teljességét, jogszerűségét, időszerűségét, használhatóságát vagy pontosságát illetően. Ezen kívül a Forbo nem garantálja, hogy a Webhely probléma nélkül elérhető vagy hogy a hozzáférési folyamat nem szakad meg.

A Forbo nem köteles eltávolítani a Webhelyről az idejétmúlt információkat, továbbá frissíteni vagy korrigálni az adatokat. A Forbo fenntartja magának a jogot arra is, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, bővítse vagy más módon korrigálja Webhelyénak tartalmát.

A felelősség elutasítása
A Forbo felelősséget vállalva az Önnek vagy kívülálló feleknek a Forbo szervezetei által szándékosan vagy vétkes hanyagságból, illetve szándékos vagy vétkesen hanyag mulasztásból okozott károkért; a felelősséget azonban csak a vonatkozó törvények által megszabott határokon belül vállalja. Teljességgel kizártnak tekintendő minden egyéb, nevezetesen, a szándékos vagy vétkesen hanyag viselkedéstől, illetve mulasztástól eltérő okból keletkező vagy kisegítő személyek (többek között vállalkozók vagy alkalmazottak) által okozott károkért viselt felelősség. A felhasználó a Webhelyet mindig saját felelősségére használja.

Külső linkek
A Forbo Webhely kívülálló felek webhelyeire mutató linkeket tartalmaz. A Forbo egyáltalán nem ellenőrzi a kívülálló felek által közölt tartalmakat vagy azok webhelyeit és következésképpen semminemű garanciát nem vállal az említett tartalmak vagy webhelyek jogszerűségéért, pontosságáért, használhatóságáért, időszerűségéért és hiánytalanságáért. A Forbo nem tartozik felelősséggel a kívülálló felek által közölt tartalmakért vagy azok webhelyeiért, illetve olyan webhelyekért, amelyek a Forbo Webhelyre mutató linkeket tartalmaznak vagy azt jelenítik meg bekeretezve.

Közösségi linkmegosztás
A megfelelő emblémákkal jelölt közösségi könyvjelzők alkalmazásra kerülnek a Forbo Webhelyen. Bizonyos közösségi média platformok felhasználói felhasználhatják ezeket a közösségi könyvjelzőket arra, hogy kiválasztott Forbo webhelyekre mutató linkeket helyezzenek el profiljaikban, hogy meg jelöljék azokat, illetve, hogy megosszák a megfelelő oldalt ismerőseikkel. A közösségi könyvjelzőkre kattintva Ön elküldi azonosító adatait a megfelelő közösségi média platformnak. A Forbo üzeneteit/információit közösségi könyvjelzők Segítségével megosztó egyének nem jogosultak a Forbo nevében fellépni vagy a Forbo-t képviselni. Ők saját nézeteiket és véleményeiket teszik közzé. Ezen kívül a jelen Használati feltételekben a külső linkekkel kapcsolatban megszabott rendelkezések érvényesek a közösségi könyvjelzőkre vonatkozóan is.

Szellemi tulajdonjogok
A jelen Webhely tartalma (nevezetesen képek, videók, képi és szöveges védjegyek, utasító szimbólumok, grafikus szimbólumok, grafikák, másolatok, sajtóközlemények és egyéb információk) a vonatkozó szerzői jogvédelem és a szellemi tulajdonjogok védelmét célzó egyéb törvények védelme alatt állnak. A Forbo Corporate Communications előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos a jelen Webhely teljes tartalmát vagy annak vázlatát sokszorosítani, továbbadni vagy más módon felhasználni. A Forbo által megadott minden ilyen jellegű hozzájárulás bármikor visszavonható, anélkül, hogy emiatt a Forbo köteles lenne bármilyen kártalanításra vagy költségtérítésre.

Adatbiztonság
Ha Ön hozzáférhetővé teszi személyes adatait a Forbo számára, akkor beleegyezik abba, hogy ezek az adatok előzetes kódolás nélkül továbbításra kerüljenek; egyúttal feljogosítja a Forbo-t az említett adatok tárolására és felhasználására a Forbo adatbiztonsági rendelkezéseinek megfelelően. Az Ön bizalmas adatainak védelmére vonatkozó részletes információk megtalálhatók az alábbiakban közölt adatbiztonsági nyilatkozatban.

Az adatátvitel biztonsága
Az internet globális szükséglet. Amikor Ön a Webhelyet használja vagy kapcsolatot tart velünk e-mailben kapcsolattartási űrlap segítségével vagy hasonló módon, akkor beleegyezik a Forbo részére küldendő adatok kódolatlan átvitelébe. Az e csatornákon keresztül küldött adatok se nem titkosak, se nem biztonságosak; azok elveszhetnek vagy kívülállók megtekinthetik, eltéríthetik vagy módosíthatják azokat és az országhatárokon kívülre kerülhetnek. Az internet működési beállításaiból és a rendszer benne rejlő kockázataiból adódóan az Ön által kezdeményezett bármely adatátvitel az Ön saját felelősségére történik. Más rendelkezések lehetnek érvényben abban az esetben, ha a Forbo felajánlja a kódolt adatátvitel lehetőségét. Amikor Ön elektronikusan kapcsolatba lép a Forbo-val, felhatalmazza a Forbo-t arra, hogy az szintén elektronikus formában levelezzen Önnel.

A Forbo semminemű felelősséget nem vállal az Önnek vagy másoknak a Forbo részére vagy a Forbo által e-mailben vagy más elektronikus üzenetküldő rendszerben küldött üzenetekkel okozott károkért.

Irányadó törvény
A Webhely használatából adódóan vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést illetően a svájci törvényeket kell irányadónak tekinteni; a vitás kérdések rendezése kizárólag a Forbo Baar (Svájc) székhelyén illetékes bíróságokon történhet az ellentétes értelmű törvényi rendelkezések kizárásával.

2014 augusztusa

Cookie-k

Mik azok a cookie-k?
A legtöbb professzionális webhelyhez hasonlóan a Forbo-nál is általánosan bevett gyakorlat a cookie-k használata. A cookie-k apró fájlok, amelyek a számítógépre letöltődve megkönnyítik a webhelyek használatát. Ez a dokumentum ismerteti, milyen információkat gyűjtenek, hogyan történik a használatuk, miért szükséges időnként ezeket a cookie-kat tárolni és hogyan lehet megakadályozni azok tárolását. Bár ez utóbbi jelentősen ronthatja vagy „blokkolhatja” a webhely bizonyos elemeinek működését.

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb általános információkat lásd a Wikipédia cikkében:
HTTP cookies

Hogyan használja a Forbo a cookie-kat?
A Forbo számos alábbiakban ismertetett célra használ cookie-kat. Sajnos az esetek többségében nem állnak rendelkezésre ipari szabvány szerinti lehetőségek, amelyekkel letilthatnánk a cookie-kat, anélkül, hogy teljesen letiltanánk az általuk a webhelyen használható funkciókat és paramétereket. Ajánlatos meghagyni az összes cookie-t, ha Ön nem biztos benne, hogy azok szükségesek-e vagy sem az éppen használt szolgáltatást biztosításához.

Cookie-k letiltása
A cookie-k működése megakadályozható a böngésző megfelelő beállításával. Tudatában kell lennie annak, hogy a cookie-k letiltása befolyásolja ennek és más felkeresett weblapoknak a működését. A cookie-k letiltásakor általában letiltásra kerülnek a webhely bizonyos funkciói és paraméterei is. Ezért a cookie-kat nem ajánlatos letiltani.

A Forbo által beállításra kerülő cookie-k
Felhasználói fiók létrehozásakor a Forbo cookie-kat használ a bejelentkezési folyamat irányításához és az általános adminisztrációhoz. Kijelentkezéskor ezek a cookie-k rendszerint törlődnek. Bizonyos esetekben azonban továbbra is a számítógépen maradnak, hogy a kijelentkezéskor megjegyezzék az Ön webhelyének beállításait.

Bejelentkezéskor a Forbo cookie-kat használ, hogy megjegyezze a bejelentkezés tényét. A felhasználóknak így nem kell minden egyes alkalommal bejelentkezniük, amikor fel keresnek egy új webhelyet. A kijelentkezéskor ezek a cookie-k általában eltávolításra kerülnek vagy törlődnek, biztosítva, hogy Ön a korlátozott funkciókhoz és területekhez csak akkor férhessen hozzá, ha be van jelentkezve.

Ez a webhely e-kereskedelmi lehetőségeket kínál. Bizonyos cookie-k elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a rendszer ne felejtse el az Ön megrendelését két oldal között, és ezáltal a Forbo megfelelő módon fel tudja dolgozni azt.

A Forbo időről időre felhasználói felméréseket és kérdőíveket tesz közzé, hogy visszajelzéseket kapjon és jobban megérthesse a Forbo Webhely fő látogatóinak igényeit. Ezeknél a felméréseknél adott esetben cookie-k biztosítják, hogy a rendszer megjegyezze, ki az, aki már részt vett a felmérésben; ezen kívül a cookie-k az oldalak módosítását követően pontos eredményeket biztosítanak.

Amikor adatokat űrlapon nyújtanak be (például elérhetőségi vagy kommentelő oldalakon), a cookie-k adott esetben a felhasználó részletes adatainak megjegyzésére szolgálnak későbbi levelezés céljából.

A webhely használatának maximális megkönnyítése érdekében a Forbo biztosítja a lehetőséget a felhasználói adatok beállítására. A felhasználói beállítások megjegyzése érdekében a Forbo-nak cookie-kat kell beállítania, hogy újból behívhassa a felhasználói beállításokat.

Kívülállók cookie-jai
Bizonyos speciális esetekben a Forbo megbízható kívülálló felek cookie-jait is használja. Az alábbiakban néhány kívülállók által használt cookie-t közöltünk, amelyekkel a felhasználók találkozhatnak ezen a webhelyen.

Ez a webhely a Google Analytics funkciót használja, amely az egyik legszélesebb körben elterjedt és legmegbízhatóbb analitikai megoldás az interneten. Segít a Forbo-nak megérteni, hogyan használják a webhelyet és hogyan lehet javítani a felhasználó kényelmét. Ezek a cookie-k adott esetben nyomon követik az olyan adatokat, hogy például mennyi időt töltenek a felhasználók a webhelyen és hány oldalt kerestek fel; ezek birtokában folytathatjuk a tartalom tökéletesítését.

A Google Analytics cookie-k részletesebb ismertetését lásd a Google Analytics weblapján.

Ez a webhely az Investis szolgáltatását használja a megosztott adatok megjelenítéséhez.

A Forbo a közösségi média gombjait és/vagy beépülő moduljait is használja ezen a webhelyen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy különböző módokon lépjenek kapcsolatba közösségi hálózataikkal. A közösségi média oldalai, beleértve a Facebookot és a Twittert is, cookie-kat helyeznek el a Forbo webhelyén keresztül. Ezek a cookie-k a közösségi média oldalain a profil kiemelésére szolgálhatnak vagy újabb információkat adnak a megfelelő adatvédelmi irányelveik szerinti különböző célokból őrzött adataikhoz.

További információ
A felhasználói kényelem maximális fokozása érdekében általában ajánlatos továbbra is engedélyezni a cookie.k használatát. Ha azonban további információkra van szüksége, akkor nyugodtan forduljon hozzánk: communications@forbo.com.

2014 augusztusa