Válassza ki az ön országát

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Jogi információk


Elutasító nyilatkozat és használati feltételek

A német törvények által előírt nyilvánosságra hozatal
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefonszám: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Használati feltételek és a felelősség elutasítása

Általános tudnivalók
A Forbo Holding Ltd („Forbo”) www.forbo.com címen elérhető internetes jelenlétének („Webhely”) bármilyen hozzáférését és használatát ezek a feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák. A Forbo fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa a használati feltételeket

A Webhely megtekintésekor („Ön” vagy a „Felhasználó”) beleegyezik ezekbe a használati feltételekbe.

A felelősség elutasítása
A Webhely és annak tartalma (azaz bármi, ami olvasható, hallható vagy látható azon) kizárólag információ biztosítására szolgál. A Forbo igyekszik megbizonyosodni arról, hogy a Webhelyen közzétett adatok pontosak és naprakészek, azonban semminemű garanciát nem vállal a Webhelyért vagy annak tartalmáért. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mindenfajta garancia kizártnak tekintendő a Webhelyen lévő vagy a Webhelyről linkek segítségével elérhető információk tömörségét, teljességét, jogszerűségét, időszerűségét, használhatóságát vagy pontosságát illetően. Ezen kívül a Forbo nem garantálja, hogy a Webhely probléma nélkül elérhető vagy hogy a hozzáférési folyamat nem szakad meg.

A Forbo nem köteles eltávolítani a Webhelyről az idejétmúlt információkat, továbbá frissíteni vagy korrigálni az adatokat. A Forbo fenntartja magának a jogot arra is, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, bővítse vagy más módon korrigálja Webhelyénak tartalmát.

A felelősség elutasítása
A Forbo felelősséget vállalva az Önnek vagy kívülálló feleknek a Forbo szervezetei által szándékosan vagy vétkes hanyagságból, illetve szándékos vagy vétkesen hanyag mulasztásból okozott károkért; a felelősséget azonban csak a vonatkozó törvények által megszabott határokon belül vállalja. Teljességgel kizártnak tekintendő minden egyéb, nevezetesen, a szándékos vagy vétkesen hanyag viselkedéstől, illetve mulasztástól eltérő okból keletkező vagy kisegítő személyek (többek között vállalkozók vagy alkalmazottak) által okozott károkért viselt felelősség. A felhasználó a Webhelyet mindig saját felelősségére használja.

Külső linkek
A Forbo Webhely kívülálló felek webhelyeire mutató linkeket tartalmaz. A Forbo egyáltalán nem ellenőrzi a kívülálló felek által közölt tartalmakat vagy azok webhelyeit és következésképpen semminemű garanciát nem vállal az említett tartalmak vagy webhelyek jogszerűségéért, pontosságáért, használhatóságáért, időszerűségéért és hiánytalanságáért. A Forbo nem tartozik felelősséggel a kívülálló felek által közölt tartalmakért vagy azok webhelyeiért, illetve olyan webhelyekért, amelyek a Forbo Webhelyre mutató linkeket tartalmaznak vagy azt jelenítik meg bekeretezve.

Közösségi linkmegosztás
A megfelelő emblémákkal jelölt közösségi könyvjelzők alkalmazásra kerülnek a Forbo Webhelyen. Bizonyos közösségi média platformok felhasználói felhasználhatják ezeket a közösségi könyvjelzőket arra, hogy kiválasztott Forbo webhelyekre mutató linkeket helyezzenek el profiljaikban, hogy meg jelöljék azokat, illetve, hogy megosszák a megfelelő oldalt ismerőseikkel. A közösségi könyvjelzőkre kattintva Ön elküldi azonosító adatait a megfelelő közösségi média platformnak. A Forbo üzeneteit/információit közösségi könyvjelzők Segítségével megosztó egyének nem jogosultak a Forbo nevében fellépni vagy a Forbo-t képviselni. Ők saját nézeteiket és véleményeiket teszik közzé. Ezen kívül a jelen Használati feltételekben a külső linkekkel kapcsolatban megszabott rendelkezések érvényesek a közösségi könyvjelzőkre vonatkozóan is.

Szellemi tulajdonjogok
A jelen Webhely tartalma (nevezetesen képek, videók, képi és szöveges védjegyek, utasító szimbólumok, grafikus szimbólumok, grafikák, másolatok, sajtóközlemények és egyéb információk) a vonatkozó szerzői jogvédelem és a szellemi tulajdonjogok védelmét célzó egyéb törvények védelme alatt állnak. A Forbo Corporate Communications előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos a jelen Webhely teljes tartalmát vagy annak vázlatát sokszorosítani, továbbadni vagy más módon felhasználni. A Forbo által megadott minden ilyen jellegű hozzájárulás bármikor visszavonható, anélkül, hogy emiatt a Forbo köteles lenne bármilyen kártalanításra vagy költségtérítésre.

Adatbiztonság
Ha Ön hozzáférhetővé teszi személyes adatait a Forbo számára, akkor beleegyezik abba, hogy ezek az adatok előzetes kódolás nélkül továbbításra kerüljenek; egyúttal feljogosítja a Forbo-t az említett adatok tárolására és felhasználására a Forbo adatbiztonsági rendelkezéseinek megfelelően. Az Ön bizalmas adatainak védelmére vonatkozó részletes információk megtalálhatók az alábbiakban közölt adatbiztonsági nyilatkozatban.

Az adatátvitel biztonsága
Az internet globális szükséglet. Amikor Ön a Webhelyet használja vagy kapcsolatot tart velünk e-mailben kapcsolattartási űrlap segítségével vagy hasonló módon, akkor beleegyezik a Forbo részére küldendő adatok kódolatlan átvitelébe. Az e csatornákon keresztül küldött adatok se nem titkosak, se nem biztonságosak; azok elveszhetnek vagy kívülállók megtekinthetik, eltéríthetik vagy módosíthatják azokat és az országhatárokon kívülre kerülhetnek. Az internet működési beállításaiból és a rendszer benne rejlő kockázataiból adódóan az Ön által kezdeményezett bármely adatátvitel az Ön saját felelősségére történik. Más rendelkezések lehetnek érvényben abban az esetben, ha a Forbo felajánlja a kódolt adatátvitel lehetőségét. Amikor Ön elektronikusan kapcsolatba lép a Forbo-val, felhatalmazza a Forbo-t arra, hogy az szintén elektronikus formában levelezzen Önnel.

A Forbo semminemű felelősséget nem vállal az Önnek vagy másoknak a Forbo részére vagy a Forbo által e-mailben vagy más elektronikus üzenetküldő rendszerben küldött üzenetekkel okozott károkért.

Irányadó törvény
A Webhely használatából adódóan vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést illetően a svájci törvényeket kell irányadónak tekinteni; a vitás kérdések rendezése kizárólag a Forbo Baar (Svájc) székhelyén illetékes bíróságokon történhet az ellentétes értelmű törvényi rendelkezések kizárásával.

2014 augusztusa

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés
Jelen adatvédelmi nyilatkozattal leírjuk, hogyan használjuk személyi adatait amit a Forbo Holding Ltd., vagy bármelyik alvállalkozásunk ("Forbo") gyűjt és dolgoz fel a Forbo weboldalán és annak aloldalain ("weboldal") és azokat a jogokat, amik az adatok tulajdonosait illetik meg.

A Forbo elkötelezett a személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának magas biztonsági szintje iránt, amik megfelelnek a rájuk vonatkozó adatvédelmi törvényeknek (különösen is az Európai Unió General Data Protection Regulation "GDPR" előírásaira). Bár a weboldal használata alapvetően lehetséges a személyes adatok megosztása nélkül, bizonyos szolgáltatások csak akkor használhatók, ha döntése szerint megosztja személyes adatait velünk.

A Forbo számos műszaki és szervezési megoldást vezetett be a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok védelmére. Az interneten történő adatátvitel nem feltétlenül biztonságos, így nem biztosítható személyes adatainak abszolút védelme.

A Forbo által gyűjtött adatok
A Forbo számos módon gyűjthet általános személyes adatokat, pl. ha Ön meglátogatja a weboldalunkat, előfizet egyik hírlevelünkre, szolgáltatásunkra vagy más a Forbo által a weboldalon kínált aktivitással, szolgáltatással, funkcióval vagy erőforrással kapcsolatban.

A weboldal látogatása közben u.n. használati adatokat gyűjtünk, pl. böngésző típusa és verziója, a weboldal ahonnan hozzánk érkezett, látogatásának dátuma és időpontja, az IP címe (amit azonban anonymizálunk, hogy ne legyen azonosítható a személy) és az Ön internet-szolgáltatója. Ezeket az adatokat a Forbo csak arra használja, hogy megfelelően juttassa el Önhöz weboldala tartalmát, optimalizálja azt és a hirdetéseket, biztosítsa információ-technológiai és webrendszerének hosszú távú elérhetőségét és kiberbűnözés esetén ellássa a nyomozóhatóságokat a szükséges adatokkal. A Forbo nem használja az adatokat arra, hogy következtetéseket vonjon le azok tulajdonosairól. A szerver naplófájljait a megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.
További adatok gyűjtése, mint az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma vagy más személyes adata, csak akkor történik, ha azokat önkéntesen osztja meg a Forboval.

Előfizetéses szolgáltatások és adatlapok
A weboldal használóinak lehetőségük van a Forbo hírleveleire és más kiadványaira adatlapokon feliratkozni és szolgáltatásokat megrendelni. A beviteli mezőkből láthatja, hogy milyen személyes adatait adja át. Ezen adatokon túl tároljuk a számítógépének IP-címét amit az internet-szolgáltatója osztott ki és a regisztrációkor használt, valamint a regisztráció dátumát és időpontját, hogy védekezzünk az esetleges visszaélések ellen. Ha az űrlapon jeleztük, preferenciáinak azonosítása céljából használati adatait kombinálhatjuk az átvitt adatokkal.

Az így gyűjtött személyes adatait olyan célokra használjuk, amilyenekre a rendelkezésünkre bocsátotta, pl. hírlevelek és egyéb közlemények eljuttatására, vagy a rendeléseinek feldolgozására. Ezen túlmenően felhasználhatjuk arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, a releváns termékekkel kapcsolatban. Bármikor joga van előfizetésének törlésére és adatkezelési hozzájárulásának visszavonására. Erre használhatja az összes hírlevélben megtalálható linket vagy küldhet e-mailt az alábbi címre: siegling.hu@forbo.com.

Sütik
Annak érdekében, hogy a Forbo nyújthassa szolgáltatásait, a weboldalon sütiket használunk.

Böngészőjének megfelelő beállításával lehetősége van megakadályozni a sütik mentését vagy telepítését. Ezen túlmenően a már elhelyezett sütik bármikor törölhetők a böngészővel vagy más programok segítségével. Ez az összes népszerű böngészőben lehetséges. A Forbo azonban kihangsúlyozza, hogy ez esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A sütikről további információk a lenti Süti irányelvekben találhatók.

Az adatfeldolgozás jogi alapja
A GDPR okán és alapján (ahol alkalmazható), körvonalazni kívánjuk azokat a jogi alapokat, amiken a személyes adatok feldolgozását végezzük. A weboldalunkkal kapcsolatos legtöbb feldolgozási művelet alapja a GDPR 6(1)(f) szakasza, amennyiben a feldolgozás a Forbo vagy harmadik fél legális érdekei szempontjából szükséges, kivéve ha az ilyen érdeket felülírják az adat tulajdonosának alapvető jogai, amik a személyes adatok védelmét igénylik. A feldolgozási műveletek jogi alapját a GDPR 6(1)(f) szakasz képezi, amiért hozzájárulást kérünk a meghatározott feldolgozási okhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása egy szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol Ön az egyik fél, pl. ha feldolgozásra van szükség ahhoz, hogy egy árut vagy szolgáltatást a rendelkezésére bocsássunk, az a GDPR 6(1)(b) szakaszon alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozásra, ami azért szükséges, hogy szerződést megelőző intézkedéseket tegyünk, pl. a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kérdés esetén. Ha a Forbo törvényi kötelezettsége a személyes adatok feldolgozása, mint pl. adókötelezettségek teljesítéséhez vagy hatósági megkeresésekre történő válaszhoz, a feldolgozás a GDPR 6(1)(c) szakaszon alapul.

A személyes adatok megosztása
A gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át, áruljuk vagy cseréljük ki harmadik féllel, hacsak az ilyen átadásról eladásról vagy cseréről nem tájékoztattuk Önt és nem kaptuk meg kifejezett hozzájárulását.

Ugyanakkor az alábbi terjedelemben a Forbo fenntartja a gyűjtött adatok harmadik féllel történő megosztásának jogát: (i) megosztás csatolt vagy ellenőrzött ill. alvállalkozó társaságokkal, amik részei ennek az Adatvédelmi nyilatkozatnak vagy amik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez és legalább ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint amit ez az Adatvédelmi nyilatkozat előír; (ii) megosztás olyan szolgáltatókkal, amik üzemeltetik a weboldalt vagy más szolgáltatást nyújtanak, pl. a forgalom figyelése vagy statisztikai elemzések készítése; (iii) a Forbo és a harmadik felek védelme érdekében, az adatok megoszthatók harmadik féllel, amennyiben erre vonatkozó jogi utasítás kötelezi vagy amennyiben a megosztás szükséges a Használati feltételek biztosításához vagy a Forbo ill. a harmadik felek jogainak védelméhez.

A fent említett körülmények között az Ön adatai átadhatók Svájcon ill. az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba. Az EGT-n kívüli országokba az adatok átadása megfelelőségi nyilatkozat vagy más megfelelő biztosíték alapján történik, különösen az Európai Bizottság által elfogadott adatvédelmi záradékoknak megfelelően.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha kér egy példányt a személyes adatainak exportálását szabályzó speciális biztosítékokból (GDPR 13(1)(f) szakasz).

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?
Személyes adatait csak annyi ideig tároljuk és dolgozzuk fel, ami a gyűjtés céljának megvalósításához szükséges, de minden esetben legalább az adatmegőrzési rendelkezéseknek megfelelően, és eljárásszerűen töröljük ez után.

Milyen jogaim vannak, mind az adatok tulajdonosának?
Minden adattulajdonosnak van hozzáférési joga a GDPR 15. szakasza szerint, helyesbítési joga a GDPR 16. szakasza szerint, törlési joga a GDPR 17. szakasza szerint, a feldolgozást megtiltó joga a GDPR 18. szakasz szerint, tiltakozási joga a GDPR 21. szakasz szerint és amennyiben alkalmazható - adathordozási joga a GDPR 20. szakasz szerint. Ezen túlmenően, amennyiben alkalmazható Önre, panasztételi joga van a megfelelő adatvédelmi hatóságnál a GDPR 77. szakaszának megfelelően.

Ön bármikor visszavonhatja tőlünk a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását. Ez a GDPR 2018. május 25-i hatályba lépése előtt adott hozzájáruló nyilatkozatok visszavonására is érvényes. Az ilyen visszavonás azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt elvégzett adatfeldolgozást.

Google Analytics
A weboldalon a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amit a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (Googel) nyújt. A webelemzés a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése. A webelemzési szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, honnan érkezett a látogató az oldalra (u.n. referrer), milyen aloldalakat nézett meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig volt egy aloldalon. A webelemzést jellemzően a weboldalak optimalizálásához és az internetes hirdetések költség-haszon elemzéséhez használják.

A Google Analytics segítségével történő webelemzéshez a "_gat. _anonymizeIp" alkalmazás van használatban. Az alkalmazás segítségével az adat tulajdonosa internet csatlakozásának IP-címét csonkolja a Google és anonymizálja ha a weboldalunkat az Európai Unió tagállamából vagy más az Európai Gazdasági Térség szerződéses államából látogatják meg.

A Google Analytics célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google a gyűjtött adatokat és információkat többek között a weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésre használja, amik megmutatják a weboldalunk aktivitását és más szolgáltatások nyújtására, amik a weboldalunk használatára vonatkoznak.

A Google Analytics sütit helyez el az adat tulajdonosának információtechnológiai rendszerében. A süti elhelyezésével a Google lehetőséget kap a weboldalunk forgalmának elemzésére. A weboldal minden lapjának betöltésekor, a látogató információtechnológiai rendszere automatikusan adatokat küld a Google Analytics segítségével az online hirdetések és a Google jutalékainak meghatározása céljából. Ezen műszaki folyamat során a Google vállalat személyes adatokat tud meg, pl. a látogató IP-címe, amiket többek között a látogató érkezési helyének és kattintásainak azonosítására használ, és a hirdetési jutalékok megállapítására.

A süti személyes információkat tartalmaz az adatok tulajdonosáról, pl. a látogatás időpontja, a hely ahonnan a látogató érkezett, és a látogató visszatérésének gyakorisága. A weboldalunkon tett minden látogatás alkalmával ilyen személyes adatok, a látogató aktuális IP-címét is beleértve, elküldésre kerülnek a Google céghez az USA-ba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az USA-ban. A műszaki eljárások során a Google ezeket az adatokat eljuttathatja harmadik felekhez.

Az adatok tulajdonosa, ahogy azt fent már megmutattuk megtilthatja, hogy weboldalunk bármikor sütiket helyezzen el, a böngészőjének megfelelő beállításával, ami tartósan lehetetlenné teszi a sütik elhelyezését. A böngésző ilyen beállítása a Google Analytics számára is megtiltja, hogy sütit helyezzen el az adat tulajdonosának információtechnológiai rendszerében. Ezen túlmenően a Google Analytics által már elhelyezett és működő sütik is bármikor törölhetők a böngészővel vagy más programok segítségével.

Ezen túlmenően az adat tulajdonosának lehetősége van tiltakozni az ellen,hogy a jelen weboldal használatával kapcsolatban keletkezettGoogle Analytics által létrehozott adatok gyűjtése és feldolgozása ellen. Ehhez az adatok tulajdonosának le kell töltenie és telepítenie egy kiegészítőt a böngészőjéhez az alábbi linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ez a böngésző kiegészítő JavaScript használatával közli a Google Analytics rendszerrel, hogy az internet oldalak látogatásáról szóló információkat nem továbbíthatja a Google felé. A böngésző kiegészítő telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha ez után az adatok tulajdonosának információtechnológiai rendszerét törlik, formattálják vagy újratelepítik, a tulajdonosnak kell a kiegészítőt újra telepítenie a Google Analytics tiltásához.

További információk a Google alkalmazható adatvédelmi rendelkezéseiről az alábbi linken érhetők el https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és http://www.google.com/analytics/terms/us.html. A Google Analytics működésének további magyarázata az alábbi linken érhető el https://www.google.com/analytics/.

Közösségi könyvjelzők
Ezen a weboldalon a megfelelő logóval azonosított közösségi könyvjelzőket használunk. Az egyes közösségi média platformok használói ezen könyvjelzők használatával a Forbo weblapjaira mutató linkeket helyezhetnek el saját profiljukban, hogy megjegyezzék vagy megosszák azokat az ismerőseikkel. Ha egy közösségi könyvjelzőre kattint, személyes azonosító adatokat küld a vonatkozó média platformnak. Ha ezt nem akarja, ne kattintson a közösségi könyvjelzőkre. Ha többet akar megtudni a közösségi média platformok adatgyűjtéséről, feldolgozásáról és használatéról, tájékozódjon az adott közösségi média platform adatvédelmi irányelveiben.

Biztonsági intézkedések
Figyelembe véve a feldolgozás technikájának állását, a megvalósítás költségeit valamint az okait, összefüggéseit, kiterjedését és jellegét, úgy mint a változó valószínűség és komolyság kockázatát természetes személyek jogaira és szabadságára, megfelelő erőfeszítést teszünk a személyes adatok védelmére a véletlenszerű vagy illegális törlés és elvesztés ellen. Törekszünk a személyes adatok megfelelő használatára és védelmére a jogosulatlan hozzáférés, használat vagy kiszivárogtatás ellen. Technológiai és fizikai biztonsági folyamatok kombinációját használjuk a személyes adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, használat vagy kiszivárogtatás ellen.

Ezeken túlmenően a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, szerződéses partnerekre és ügynökökre korlátozzuk, akiknek ismerniük kell azokat a termékeink és szolgáltatásaink javításában kifejtett tevékenységükhöz.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása
A Forbo fenntartja annak jogát, hogy ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A Forbo javasolja, hogy rendszeres időközönként olvassa át ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy mindig képben legyen a Forbo személyes adataira vonatkozó megközelítésével. A weboldal meglátogatásával elfogadja, hogy az Ön felelőssége jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendszeres átolvasása és annak vizsgálata, hogy az változott-e.

Irányadó jog
A weboldal használatából adódó vagy azzal kapcsolatos minden jogvita a svájci jog hatósága alá tartozik és azokat a Forbo székhelye, Baar Svájc, szerint illetékes bíróság előtt kell intézni, az ütköző jogi előírások kizárásával.

Kapcsolattartás
Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, bármikor fordulhat a Forbohoz az alábbi címen.

Forbo Siegling s.r.o.
Gyár utca 2.
CHIC épület M6
H-2040 Budaörs
Telefonszám: +36 234 440 05
e-mail: dataprivacy@forbo.com

2020 június

Cookie-k

Mik azok a cookie-k?
A legtöbb professzionális webhelyhez hasonlóan a Forbo-nál is általánosan bevett gyakorlat a cookie-k használata. A cookie-k apró fájlok, amelyek a számítógépre letöltődve megkönnyítik a webhelyek használatát. Ez a dokumentum ismerteti, milyen információkat gyűjtenek, hogyan történik a használatuk, miért szükséges időnként ezeket a cookie-kat tárolni és hogyan lehet megakadályozni azok tárolását. Bár ez utóbbi jelentősen ronthatja vagy „blokkolhatja” a webhely bizonyos elemeinek működését.

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb általános információkat lásd a Wikipédia cikkében:
HTTP cookies

Hogyan használja a Forbo a cookie-kat?
A Forbo számos alábbiakban ismertetett célra használ cookie-kat. Sajnos az esetek többségében nem állnak rendelkezésre ipari szabvány szerinti lehetőségek, amelyekkel letilthatnánk a cookie-kat, anélkül, hogy teljesen letiltanánk az általuk a webhelyen használható funkciókat és paramétereket. Ajánlatos meghagyni az összes cookie-t, ha Ön nem biztos benne, hogy azok szükségesek-e vagy sem az éppen használt szolgáltatást biztosításához.

Cookie-k letiltása
A cookie-k működése megakadályozható a böngésző megfelelő beállításával. Tudatában kell lennie annak, hogy a cookie-k letiltása befolyásolja ennek és más felkeresett weblapoknak a működését. A cookie-k letiltásakor általában letiltásra kerülnek a webhely bizonyos funkciói és paraméterei is. Ezért a cookie-kat nem ajánlatos letiltani.

A Forbo által beállításra kerülő cookie-k
Felhasználói fiók létrehozásakor a Forbo cookie-kat használ a bejelentkezési folyamat irányításához és az általános adminisztrációhoz. Kijelentkezéskor ezek a cookie-k rendszerint törlődnek. Bizonyos esetekben azonban továbbra is a számítógépen maradnak, hogy a kijelentkezéskor megjegyezzék az Ön webhelyének beállításait.

Bejelentkezéskor a Forbo cookie-kat használ, hogy megjegyezze a bejelentkezés tényét. A felhasználóknak így nem kell minden egyes alkalommal bejelentkezniük, amikor fel keresnek egy új webhelyet. A kijelentkezéskor ezek a cookie-k általában eltávolításra kerülnek vagy törlődnek, biztosítva, hogy Ön a korlátozott funkciókhoz és területekhez csak akkor férhessen hozzá, ha be van jelentkezve.

Ez a webhely e-kereskedelmi lehetőségeket kínál. Bizonyos cookie-k elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a rendszer ne felejtse el az Ön megrendelését két oldal között, és ezáltal a Forbo megfelelő módon fel tudja dolgozni azt.

A Forbo időről időre felhasználói felméréseket és kérdőíveket tesz közzé, hogy visszajelzéseket kapjon és jobban megérthesse a Forbo Webhely fő látogatóinak igényeit. Ezeknél a felméréseknél adott esetben cookie-k biztosítják, hogy a rendszer megjegyezze, ki az, aki már részt vett a felmérésben; ezen kívül a cookie-k az oldalak módosítását követően pontos eredményeket biztosítanak.

Amikor adatokat űrlapon nyújtanak be (például elérhetőségi vagy kommentelő oldalakon), a cookie-k adott esetben a felhasználó részletes adatainak megjegyzésére szolgálnak későbbi levelezés céljából.

A webhely használatának maximális megkönnyítése érdekében a Forbo biztosítja a lehetőséget a felhasználói adatok beállítására. A felhasználói beállítások megjegyzése érdekében a Forbo-nak cookie-kat kell beállítania, hogy újból behívhassa a felhasználói beállításokat.

Kívülállók cookie-jai
Bizonyos speciális esetekben a Forbo megbízható kívülálló felek cookie-jait is használja. Az alábbiakban néhány kívülállók által használt cookie-t közöltünk, amelyekkel a felhasználók találkozhatnak ezen a webhelyen.

Ez a webhely a Google Analytics funkciót használja, amely az egyik legszélesebb körben elterjedt és legmegbízhatóbb analitikai megoldás az interneten. Segít a Forbo-nak megérteni, hogyan használják a webhelyet és hogyan lehet javítani a felhasználó kényelmét. Ezek a cookie-k adott esetben nyomon követik az olyan adatokat, hogy például mennyi időt töltenek a felhasználók a webhelyen és hány oldalt kerestek fel; ezek birtokában folytathatjuk a tartalom tökéletesítését.

A Google Analytics cookie-k részletesebb ismertetését lásd a Google Analytics weblapján.

Ez a webhely az Investis szolgáltatását használja a megosztott adatok megjelenítéséhez.

A Forbo a közösségi média gombjait és/vagy beépülő moduljait is használja ezen a webhelyen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy különböző módokon lépjenek kapcsolatba közösségi hálózataikkal. A közösségi média oldalai, beleértve a Facebookot és a Twittert is, cookie-kat helyeznek el a Forbo webhelyén keresztül. Ezek a cookie-k a közösségi média oldalain a profil kiemelésére szolgálhatnak vagy újabb információkat adnak a megfelelő adatvédelmi irányelveik szerinti különböző célokból őrzött adataikhoz.

További információ
A felhasználói kényelem maximális fokozása érdekében általában ajánlatos továbbra is engedélyezni a cookie.k használatát. Ha azonban további információkra van szüksége, akkor nyugodtan forduljon hozzánk: communications@forbo.com.

2014 augusztusa