Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bättre hälsa för alla

Initiativet ”Bättre hälsa för alla” är ett sätt för oss att arbeta ännu mer fokuserat med hållbarhet i alla aspekter som rör människors hälsa, välbefinnande och komfort i samband med våra produkter och tjänster – såväl idag som för kommande generationer.

Tillbaka till hållbarhetssidorna

Bättre hälsa för alla

  • Bättre hälsa för alla – Grundskola
  • Bättre hälsa för alla – Högskola
  • Bättre hälsa för alla – Äldrevård