Vyber tvoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie
Internetová prezentácia na stránke forbo-flooring.cz ("webová stránka") je prevádzkovaná spoločnosťou Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Vyhlásením o ochrane súkromia sa riadi spôsob, akým spoločnosť Forbo zhromažďuje, používa a uchováva informácie o užívateľoch webové stránky.

Ak používate túto webovú stránku, automaticky súhlasíte s tým, že bude spoločnosť Forbo zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené nižšie, na účely ustanovené v tomto dokumente.Informácie získané spoločnosťou Forbo
Spoločnosť Forbo môže zhromažďovať osobné údaje o užívateľoch rôznymi spôsobmi, napríklad tým, že navštívite jej stránku alebo sa prihlásite k odberu spravodaja, prípadne v súvislosti s ďalšími aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré spoločnosť Forbo sprístupní na webovej stránke.

Spoločnosť Forbo sa nebude pokúšať vás identifikovať a bude zhromažďovať vaše osobné údaje, len ak tieto informácie poskytnete spoločnosti Forbo dobrovoľne. Máte možnosť navštíviť webovú stránku anonymne. Spoločnosť Forbo však môže zhromažďovať informácie o vás, kedykoľvek budete používať jej webovú stránku, reagovať na spravodajcu alebo odpovedať na správy od spoločnosti Forbo. Ak sa zaregistrujete do chránenej oblasti, môže vás spoločnosť Forbo požiadať o zaslanie špecifických osobných údajov, aby mohla riadiť vzťah s užívateľom.

Pri návšteve webových stránok budú z technických dôvodov určité informácie automaticky registrované aj na serveri spoločnosti Forbo. V tejto súvislosti môže byť uložená vaša IP adresa alebo môže server zaregistrovať operačný systém, ktorý používate, informácie o vašom jazykovom nastavení alebo informácie o vyhľadávači, ktorý používate, a stránkach, ktoré na webe navštevujete. Spoločnosť Forbo tiež registruje webové stránky, z ktorých ste sa na túto webovú stránku dostali.

Cookies
Aby vám spoločnosť Forbo mohla ponúkať svoje služby, musia na webovej stránke používať cookies.

Máte však možnosť zabrániť ukladaniu alebo inštaláciu cookies tým, že zodpovedajúcim spôsobom zmeníte nastavenia na svojom serveri. Spoločnosť Forbo však upozorňuje, že v tomto prípade vám nemusia byť umožnené plne využívať všetky funkcie na tejto webovej stránke. Ďalšie informácie o cookies nájdete v nižšie uvedenom Prehlásenie o cookies.

Používanie informácií získaných spoločností Forbo
Spoločnosť Forbo bude používať informácie, ktoré od vás získa, výhradne pre účely ponúkania svojho tovaru a služieb, na účely uspôsobenie webové stránky vašim konkrétnym potrebám a na trvalé optimalizáciu svoje webové stránky. Určité informácie sú tiež zhromažďované na štatistické účely a ich cieľom je tiež optimalizácia webovej stránky a jej ďalší rozvoj.

Zdieľanie osobných údajov
Ak neudelíte výslovný súhlas, nebude spoločnosť Forbo predávať, vymieňať ani zdieľať získané informácie s tretími stranami. Napriek tomu si však spoločnosť Forbo v nižšie uvedenom rozsahu vyhradzuje právo zdieľať získané informácie s tretími stranami, a to takto: (i) zdieľať informácie s pridruženými či ovládanými spoločnosťami a subdodávateľmi, ktorí sú povinní dodržiavať toto Prehlásenie o ochrane súkromia alebo ktorí sa riadi zásadami, ktoré zaručujú prinajmenšom rovnakú ochranu ako Vyhlásenie o ochrane súkromia; (ii) zdieľať informácie s poskytovateľmi, ktorí spravujú webovú stránku alebo zaisťujú ostatné služby, ako je monitorovanie internetového prevádzky alebo štatistické analýzy (analytické služby, napr. Google Analytics). Spoločnosť Forbo sa však zaväzuje, že bude oznamovať len všeobecné informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu zákazníkov; (iii) na účely ochrany spoločnosti Forbo a tretích strán môžu byť informácie poskytované tretím stranám, ak to vyžadujú platné právne predpisy alebo je to potrebné na uplatňovanie Podmienok používania alebo na ochranu práv spoločnosti Forbo a práv tretích strán.

Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú portálom Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať, ako využívate webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) vytvorené pomocou cookies sa prenáša na server spoločnosti Google v USA a tu sa ukladajú. Spoločnosť Google používa tieto informácie na analýzu používania webovej stránky, na vyhotovenie správ o aktivitách na webovej stránke pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google v prípade potreby ďalej odovzdáva tieto informácie tretím stranám, ak to umožňujú platné zákony. Podľa spoločnosti Google nebude vaša IP adresa nikdy pripojená k iným dátam spoločnosti Google. Inštaláciu cookies môžete zamedziť tým, že zmeníte softvérové nastavenia vášho prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že ak tak urobíte, nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že bude spoločnosť Google vyššie uvedeným spôsobom a pre vyššie uvedené účely spracovávať získané údaje. Ak si neželáte, aby nástroj Google Analytics používal vaše údaje, môžete vo vašom vyhľadávači nainštalovať deaktivačnou zariadení. Ďalšie informácie nájdete na:
Google Link

Odkazy na sociálne siete
Na webovej stránke spoločnosti Forbo sú umiestnené odkazy na sociálne siete, ktoré spoznáte podľa príslušného loga. Užívatelia určitých platforiem pre sociálne siete môžu odkazy používať na umiestňovanie odkazov vybraných stránok spoločnosti Forbo na svoj profil, aby ich propagovali alebo zdieľali príslušnú stránku so svojimi kontakty. Akonáhle kliknete na odkazy na sociálne siete, odosielate identifikačné údaje príslušnej platforme pre prevádzkovanie sociálne siete. Ak si to neželáte, neaktivujte odkazy na sociálne siete. Ďalšie informácie o zbere dát alebo spracovanie a používanie údajov na platformách pre sociálne siete nájdete pod hlavičkou Ochrana súkromia na jednotlivých sociálnych sieťach.

Zabezpečenie
Získané osobné údaje budú zabezpečené v súlade s platnými predpismi pre ochranu osobných údajov. Súvisiace informácie budú uložené na prevádzkových stránkach spoločnosti Forbo, prípadne budú v súlade s uvedenými ustanoveniami poskytnuté tretím stranám.

Spoločnosť Forbo uchováva všetky získané osobné údaje len po rozumnú alebo zákonom stanovenú dobu. Získané informácie, ktoré nie sú osobné, nepodliehajú žiadnym obmedzeniam.

Zmeny Prehlásenie o ochrane súkromia
Spoločnosť Forbo si vyhradzuje právo toto prehlásenie o ochrane súkromia kedykoľvek meniť. Spoločnosť Forbo odporúča, aby ste si pravidelne čítali toto Prehlásenie o ochrane súkromia a mali tak aktuálne informácie o prístupe spoločnosti Forbo k ochrane vašich osobných údajov. Akonáhle navštívite webovú stránku, beriete na vedomie, že zodpovedáte za pravidelné kontroly tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia a za zistenie akýchkoľvek prípadných zmien.

Zákony
Všetky spory vzniknuté v spojitosti s používaním tejto webovej stránky sa riadi švajčiarskymi zákonmi a budú riešené iba príslušnými súdmi v mieste hlavného sídla spoločnosti Forbo v Baar (Švajčiarsko), pričom budú vylúčená spornými právne ustanovenia.

Otázky týkajúce sa Prehlásenie o ochrane súkromia
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Prehlásenie o ochrane súkromia, kontaktujte nás, prosím, kedykoľvek prostredníctvom e-mailu na adrese: communications@forbo.com.

August 2014