Selecteer uw Land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Gegevensbescherming

Algemene informatie
De website met de naam forbo.com ("website") wordt beheerd door Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens regelt de manier waarop Forbo gegevens verzamelt, gebruikt en bijhoudt over gebruikers van de website.

Indien u deze website gebruikt, geeft u Forbo automatisch toestemming om de hieronder vermelde persoonsgegevens over u voor de hierna genoemde doelen te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Deze toestemming kan door u op elk ogenblik voor iedere toekomstige toepassing van het bovenvermelde herroepen worden.Door Forbo verzamelde gegevens
Forbo kan op verschillende manieren persoonsgegevens van gebruikers verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Daarnaast kan het verzamelen van gegevens samenhangen met andere activiteiten, diensten, functies of informatiebronnen die Forbo op haar website aanbiedt.

Forbo zal u niet proberen te identificeren en zal geen persoonsgegevens van u verzamelen, tenzij u deze gegevens vrijwillig met Forbo deelt. U heeft de mogelijkheid om de website anoniem te bezoeken. Niettemin kan Forbo gegevens van u verzamelen wanneer u gebruik maakt van haar website of reageert op nieuwsbrieven of mails die u door Forbo toegezonden worden. Indien u zich registreert voor een besloten deel van de website kan Forbo u vragen om bepaalde persoonsgegevens aan u te sturen, zodat Forbo de relatie met u als gebruiker kan beheren.

Bij een bezoek aan de website zal bepaalde informatie om technische redenen ook automatisch door de server van Forbo geregistreerd worden. In dit verband kan uw IP-adres opgeslagen worden of registreert de server het besturingssysteem waarmee u werkt, wat uw taalinstellingen zijn of welke browser u gebruikt en welke pagina's van de website u bezoekt. In het bijzonder registreert Forbo via welke website u op haar website terecht bent gekomen.

Cookies
Forbo maakt gebruik van cookies op haar website om u haar diensten aan te kunnen bieden.

U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen of geïnstalleerd door uw browserinstellingen te wijzigen. Forbo benadrukt echter dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van haar website volledig kunt gebruiken. Meer informatie over cookies vindt u in onderstaande cookieverklaring.

Gebruik van door Forbo verzamelde gegevens
Forbo gebruikt de over u verzamelde gegevens uitsluitend om u haar goederen en diensten aan te bieden en om haar website af te stemmen op uw behoeften en om haar website continu te optimaliseren. Bepaalde informatie wordt ook verzameld voor statistische doeleinden, eveneens met het doel om de website en de verdere ontwikkeling ervan te optimaliseren.

Delen van persoonlijke informatie
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Forbo de verzamelde gegevens niet verkopen aan, uitwisselen of delen met derden. Forbo behoudt zich echter het recht voor om de verzamelde gegevens binnen de hieronder gedefinieerde grenzen te delen met derden: i) Delen met dochterondernemingen of bedrijven waarover Forbo zeggenschap heeft alsmede met aannemers die onderworpen zijn aan deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens of die zich houden aan principes die minimaal dezelfde bescherming bieden als deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens ii) Delen met dienstverleners die de website beheren of andere diensten verlenen, zoals het controleren van het bezoekersverkeer op de website of het verrichten van statistische analyses (analytische diensten zoals Google Analytics). Forbo zal echter uitsluitend algemene informatie openbaren waardoor het onmogelijk is om onze klanten te identificeren; iii) Om Forbo en derden te beschermen, mogen verzamelde gegevens met derden gedeeld worden, indien een relevant wettelijk mandaat dit vereist of indien het delen van de gegevens noodzakelijk is om de gebruiksvoorwaarden te handhaven of de rechten van Forbo of die van derden te beschermen.

Google analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat zijn tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden en die het mogelijk maken om te analyseren hoe u als gebruiker de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is en voor zover dit toegestaan is door het toepasselijke recht. Volgens eigen zeggen zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de bovenvermelde doeleinden. Om te voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics gebruikt worden, kunt u een plug-in voor uw browser installeren waarmee u analyse door Google kunt uitschakelen. Ga voor meer informatie naar:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Indien Google AdSense, een internetadvertentieservice van Google Inc., USA ("Google") advertenties op deze website plaatst (tekstadvertenties, banners enz.) kan uw browser een door Google of derden verstuurde cookie opslaan. De in deze cookie opgeslagen informatie kan geregistreerd, verzameld en geanalyseerd worden door Google of door derden. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde "Web Beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door de Web Beacons kunnen eenvoudige activiteiten zoals het aantal bezoekers op de website worden vastgelegd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

Google gebruikt de verkregen informatie om uw gebruikspatronen te analyseren met het oog op AdSense-advertenties. Het is mogelijk dat Google deze informatie aan derden verstrekt indien dit toegestaan is door het toepasselijke recht. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die opgeslagen zijn door Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf opgeslagen worden en dat Web Beacons getoond worden. Om dit te doen, selecteert u "geen cookies accepteren" in de instellingen van uw browser (in Internet Explorer gaat u naar "Extra> Internetopties> Beveiliging> Instellingen"; in Firefox naar "Extra> Instellingen> Privacy> Cookies").

Social bookmarking
De website van Forbo bevat social bookmarks die voorzien zijn van het logo van Forbo. Gebruikers van bepaalde sociale mediaplatforms kunnen deze social bookmarks gebruiken om links of bepaalde websites van Forbo in hun profiel te plaatsen om deze te markeren of de desbetreffende pagina met hun contacten te delen. Telkens wanneer u op sociale bladwijzers klikt, verstuurt u identificatiegegevens naar het respectievelijke sociale mediaplatform. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u social bookmarking niet activeren. Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens of de verwerking en het gebruik ervan door sociale media kunt u het privacybeleid inzake persoonsgegevens van de verschillende sociale mediaplatforms raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen
De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard conform de geldende privacyrichtlijnen voor persoonsgegevens. De desbetreffende gegevens worden bewaard in de vestigingen van Forbo, tenzij ze worden verzonden naar derden conform de hierboven vastgestelde bepalingen.

Forbo bewaart verzamelde persoonsgegevens slechts gedurende een redelijke termijn of zolang het wettelijk verplicht is om ze te bewaren. Verzamelde gegevens die niet persoonlijk zijn, zijn niet onderhevig aan beperkingen.

Wijziging van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens
Forbo behoudt zich het recht voor om deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens op elk gewenst moment te wijzigen. Forbo adviseert u de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens regelmatig te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente benadering omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u deze website bezoekt, erkent u ook dat het uw verantwoordelijkheid is om deze verklaring omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens regelmatig te bekijken en te controleren of er veranderingen in zijn aangebracht.

Toepasselijk recht
Op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze website, is het Zwitserse recht van toepassing. De geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank in Baar (Zwitserland), waar ook het hoofdkantoor van Forbo is gevestigd, met uitsluiting van bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving.

Vragen over deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens aarzel dan niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen per e-mail.

Augustus 2014