Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Doğada bıraktığımız iz

Forbo olarak fabrikalarımızı nasıl yönettiğimiz, malzemelerimizi nasıl seçtiğimiz, zeminlerimizi üretme şeklimiz, daha iyi mekanlar yaratma misyonumuzla nasıl bir araya geldiğimizin büyük bir parçasıdır.

Ürünlerimizin çevresel performansını eksiksiz ölçmek için açık ve şeffaf bir metodoloji olan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'ni (LCA) kullanıyoruz. Yeşil Tasarım ilkelerine bağlıyız; verimliliği artırın, doğada az bulunan hammaddelerin kullanımını azaltın ve her zaman çevreye en uygun çözümü arayın.

Forbo’da azaltır, yeniden kullanır, geri dönüştürür ve yenileriz. Örneğin, uygulamalar esnasında artıkları toplar, kullanım ömrü sonu israfının yeni ürünlere dönüştürülmesine yardımcı oluruz. Zemin döşemelerimizi % 100 yenilenebilir elektrikle çalışan temiz ve verimli fabrikalarda üretiriz.

How it is made

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

Forbo, (LCA) Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ni çevre üzerindeki etkisini ölçmede bağımsız bir metodoloji olarak kullanır.

ISO 14040'da standardize edilmiş LCA, "girdi ve çıktıların derlenmesi ve değerlendirilmesi ile bir ürün sisteminin yaşam döngüsü boyunca olası çevresel etkileri" olarak tanımlanır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi bir beşikten mezara yaklaşımıdır. Belirli etki kategorilerine karşı ölçüm yapılarak azaltma çabalarına odaklanır ve bu prensip de Forbo'nun yeşil gelişimi ile genel performansının temelini oluşturur.

LCA, beşikten uygulamaya 1 m2 kurulu zemin kaplaması için hesaplanır. LCA hesaplamalarımızı, ürettiğimiz tüm ürünlerin ağırlıklı kütlesine dayandırıyoruz ve aynı zamanda dünyadaki tüm ofislerimizin ve depomuzun enerji tüketimini de içeriyoruz.

our footprint

'Hedefimiz, bağımsız olarak doğrulanan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ölçüm sistemimizin ağırlıklı kategorileriyle ölçülen Forbo Zemin Kaplama Sistemleri'nin çevresel etkisini 2016 yılının sonuna kadar %25 azaltmaktır (bkz.2009).'

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Forbo Zemin Sistemleri, tüm zemin kaplama ürünleri için Çevresel Ürün Beyanlarını yayınlamıştır.

EPD, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’nden (LCA) gelen bilgilere göre bir ürünle ilgili nicel çevre verilerini ifade eder. EPD, LCA'nın bir çıktısı olarak belli bir ürünle ilgili 3. parti onaylı raporunda yayınlanır.

Tüm EPD'ler UL Environment Sustainable Products veritabanında bulunabilir.

ERFMI hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kendi EPD'nizi oluşturmak için lütfen ERFMI web sitesini ziyaret edin.

EPD'lerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için ilgili dokümanımızı okuyun: EPD Factsheet

EPD

Yeşil Tasarım Prensipleri

Yeşil Tasarım Prensipleri'ne; verimliliği arttırmak, az bulunan hammaddelerin kullanımını azaltmak ve her zaman çevre için en uygun çözümü aramak için bağlıyız.

Çevre üzerindeki ayak izimizi 2016 yılına kadar %25 azaltma sözümüzü yerine getirmek için, tüm koleksiyonlarımız bu hedefe uyacak şekilde üretilip ve tasarlanır.

Tüm yeni ürünlerimiz ile:

● Kaynak kullanımındaki verimliliği artırmayı,

● Ürünü kullanmaktan meydana gelen tüm uzun vadeli zararları en aza indirmeyi,

● Planlanan ürün ömrünün çevresel koşullara uygun olduğundan emin olmayı amaçlıyoruz.

Kaynakları optimize ediyoruz, Yeniden kullanıyoruz, Geri dönüştürüyoruz ve Yeniliyoruz

Kaynakları optimize ediyoruz, Yeniden kullanıyoruz, Geri dönüştürüyoruz ve Yeniliyoruz.
Çevre politikalarımızı uygulama konusundaki başarımızın anahtarı "4R" kuralımızdır: Reduce, Renewable, Reuse, Recycle (Azalt, Yenile, Yeniden Kullan, Geridönüştür). Forbo grubunda ilgili konuda başlayan çeşitli girişimleri devam ettirmek ve çevre hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla kendimizi geliştirmek başlıca hedefimizdir.

Azalt: enerji, arazi doldurma, ham madde tüketimi
Yenile: elektrik, doğal ve sürdürülebilir ham maddeler
Yeniden Kullan: tüm tesislerin üretim atıkları
Geri Dönüştür: ürün ve numuneler geri alma programları

4R's

Kazanmanın Forbo Yolu

Forbo Way to Win, Forbo'nun şirket içi farkındalık programıdır. Kazanmanın Forbo Yolunu 2010 yılında başlatarak, sürdürülebilirlik politikamızı sunmak için kullandık. Bununla birlikte, enerji tüketimini, hammadde ve atık kullanımlarını azaltma çabalarımıza katkıda bulunmaları için bir platform sağlayarak çalışanlarımızın katılımını güçlendirdik.

Çalışanlarımızdan da bunu geri dönüşümü artırmanın bir yolu olarak görmelerini istedik.

Kazanmanın Forbo Yolu'nda Gerçekleşen Örnekler

Program kapsamında 1700'ün üzerinde fikir üretilirken olası 600 projenin bazıları da halihazırda başarılı olarak uygulandı.

● Tessera karo halılarının üretildiği iplik uçlarını geri sararak yeniden kullanma
● Flotex üretiminde buhar üretmek için su ihtiyacını azaltma
● Alt tabanın üretildiği makine için önceden kesilmiş farklı uzunluklarda kağıt kullanma
● Flotex rulolarındaki karton çekirdeklerini yok etme

Broşürler

  • Creating Better Environments brochure

    Forbo Çevresel Yaklaşım Broşürü
    Forbo çevresel yaklaşım broşürünü indırin.

  • 2019 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

    2017 Sürdürülebilirlik Raporu
    Forbo Sürdürülebilirlik Raporu'nu indirin.