Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Doğada bıraktığımız iz

Üretim süreçlerimizden, hammadde seçimine kadar ana misyonumuz daha yeşil bir çevre yaratmaktır.
 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ise; Ürünlerimizin yaşam ömrü boyunca doğada bıraktığı izin ölçümlenmesidir.

Yeşil Tasarım prensiplerine bağlılık
- verimliliği arttırmak
- bakir hammaddelerin kullanımını azaltmak
- her zaman çevre için en uygun çözümü aramaktır.

Forbo olarak;  
Kaynakları optimize ediyoruz, yeniden kullanıyoruz, geri dönüştürüyoruz ve yeniliyoruz. Kesim fazlalarını dahi geri dönüştürerek kullanılamayacak ürünleri yeni ürünlere dönüştürüyoruz
 
Zemin kaplamalarımızı temiz, verimli ve %100 yenilenebilir elektrik enerjisi ile üretiyor ve tasarımcılara ulaşmasını sağlıyoruz.

How it is made

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA): Ürünlerimizin gerçek çevre performansını ölçmek için kullanılan şeffaf metodolojidir.

our footprint

'Hedefimiz, bağımsız olarak doğrulanan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ölçüm sistemimizin ağırlıklı kategorileriyle ölçülen Forbo Zemin Kaplama Sistemlerinin çevresel etkisini 2016 yılının sonuna kadar %25 azaltmaktır (bkz.2009)'

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Forbo Zemin Kaplama Sistemleri, tüm zemin kaplama ürünleri için Çevresel Ürün Beyanlarını yayınlamıştır. EPD, yaşam döngüsü değerlendirmesinden (LCA) gelen bilgilere göre bir ürünle ilgili nicel çevre verilerini ifade eder. EPD, LCA'nın bir çıktısı olarak belli bir ürünle ilgili 3. parti onaylı raporunda yayınlanır.
Tüm EPD'ler UL Çevre Sürdürülebilirlik Ürünlerinde bulunabilir. Veri tabanı
ERFMI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için ya da kendi LCA'nızı oluşturmak için ERFMI'yi ziyare edin internet sitesi

Yada EPD'lerimiz hakkında bilgi edinin Factsheet

EPD

Yeşil Tasarım Prensipleri

Yeşil Tasarım Prensiplerine; verimliliği arttırmak, bakir hammaddelerin kullanımını azaltmak ve her zaman çevre için en uygun çözümü aramak için bağlıyız.

Çevre üzerindeki ayak izimizi 2016 yılına kadar %25 azaltma sözümüzü yerine getirmek için, tüm koleksiyonlarımız bu hedefe uyacak şekilde üretilip ve tasarlanır.

İstiyoryuzki, tüm yeni ürünlerimiz ile:

● Kaynak kullanımındaki verimliliği artırmayı,
● Ürünü kullanmaktan meydana gelen tüm uzun vadeli zararları minimuma indirmeyi,
● Planlanan ürün ömrünün çevresel koşullara uygun olduğundan emin olmayı amaçlıyoruz."

Kaynakları optimize ediyoruz, Yeniden kullanıyoruz, Geri dönüştürüyoruz ve Yeniliyoruz.

Çevre politikalarımızı uygulama konusundaki başarımızın anahtarı "4R" kuralımızdır: Reduce, Renewable, Reuse, Recycle (Azalt, Yenilenebilir, Yeniden Kullan, Geridönüştür). İşimizde birçok inisiyatif bulunmakta olup çevre hedeflerimize ulaşmak için devam etmek ve kendimizi geliştirmek başlıca hedefimizdir.

Azalt: enerji, arazi doldurma, ham madde tüketimi
Yenilenebilir: elektrik, doğal ve sürdürülebilir ham maddeler
Yeniden Kullan: tüm tesislerde üretim atıkları
Geri dönüştür: ürün ve örneklem geri alma programları

4R's

Forbo ile kazanmanın yolu

Forbo'nun şirket içi farkındalık programı. 2010 yılında, şirket içi farkındalık programımız olan Forbo ile kazanmanın yolunu başlattık. Bu programı, sürdürülebilirlik politikamızı sunmak ve enerji tüketimini, ham madde kullanımını ve atıklarımızı azaltma çalışmalarımıza katkıda bulunmak üzere bir platform sağlayarak çalışanlarımızın bağlılığını güçlendirmek için kullandık. Çalışanlarımızdan aynı zamanda geri dönüşümü artırma yolları bulmalarını istedik.

Forbo'nun Kazanmak adına gerçekleştirdiği projeler programları

Program kapsamında 1700'ün üzerinde fikir üretilirken, olası 600 projenin bazıları hali hazırda başarılı olarak uygulandı.

●Tessera halı karoları üreten iplik uçlarını ve yeniden Sarma.
●Flotex üretiminde buhar üretmek için su ihtiyacını azaltın.
● Yedekleme makinesi için farklı önceden kesilmiş kağıt uzunlukları kullanın.
● Flotex rulolarında karton çekirdeklerinin yok edilmesi.

Broşürler