Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Sağlık: Sürdürülebilirlikte bir sonraki adımımız

Bir süredir çevre tartışmalarında gelecek odaklı bir eğilim görülmektedir; gelecek nesiller için önemli olan sorunları çözümlemek. Ancak mevcut durum asıl önemli olanın "Şimdi" olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Asya'daki smog, okyanuslardaki çöp dağları ve doğal kaynakların tükeneceği endişesi gibi konuların tümü bugünle alakalı sorunlardır. Forbo Zemin Sistemlerinde bugünün çevresine ve bunun size ve sağlığınıza olan etkisine yoğunlaşmak istiyoruz.

Uluslararası trend raporları sağlığı é yeni zenginlik" olarak tasvşr ediyor. Delft Tenkik Üniversitesi'nde iç mekan ortamları hakkında yeni kurulmuş başkanlık, binalar için sağlık derecelendirme sistemleri ve işyeri ortamının olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmaların hepsi sağlıkla ilgili net bir bağlantı ortaya koyuyor.

CHO L&H freestanding
CHO house

Olumsuz etkiyi olumlu bir deneyime dönüştürmede kilit nokta, çevresek parametrelerin (termal, akustik, aydınlatma ve hava kalitesi) birleşiminin insanlar ve oluşturulan çevre üzerindeki etksinin ölçülmesi ve kontrol edilmesidir.*

Bir zemin döşeme şirketi bir bireyin sağlığına katkıda bulunmak için ne yapabilir ? Bizim açımızdan bu sorunun cevabı her duruma en uygun çözümü sunmamıza imkan sağlayan geniş bir portfolyoya sahip olmanın yanı sıra gelişrtirmenin mümkün olduğu durumlarda harekete geçmek ve yenilikçi bir ruhun bizi yönlendirdiği bir standart belirlemektir.

"Önceliğimiz Sağlığınız.." anlayışı, zemin sistemlerimizle bağlantısı olan tüm bireylerin daha iyi bir iç mekan ortamı yaratma çabalarımızdan faydalanması hedefimizi yansıtmaktadır.