Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Önceliğimiz Sağlığınız

Bugün dünya nüfusunun %54'ü, bir başka deyişle yarısından fazlası kentleşmiş alanlarda yaşıyor. Ortalama olarak zamanımızın yaklaşın %80-%90'ını iç mekanlarda geçiriyoruz ve kulağa şaşırtıcı gelse de, bu oran daha da artacak.
Dolayısıyla iç mekan ortamı kalitesine verilen ağırlık ve yeşil mimarı ile sağlıklı binalara gösterilen dikkat giderek daha fazla önem kazanıyor.
LEED veya yeni kurulan sağlık derecelendirme sistemi WELL bina standartları gibi çevresel derecelendirme sistemlerinin merkezinde artık tek ürün değil, binanın tamamı yer almaktadır.

CHO Health Care

80-90% oranında zamanımızı iç mekanlarda geçiriyoruz.

Zeminlerimizin de insanların yaşadığı, bir araya geldiği ve çalıştığı iç mekan ortamlarının bir parçası olması sebebiyle, bizim misyonumuz bireylerin sağlık ve rahatlıklarına olumlu katkı sağlayan ürünler tasarlamak ve sunmaktır.
'Sağlığınızı düşünerek tasarlanmış mekanlar' anlayışı, bugün olduğu gibi gelecek nesiller için de ürünlerimiz ve hizmetlerimizle bağlantılı olarak sağlık, esenlik ve rahatlığınızı ilgilendiren tüm konularla ilgili sürdürülebilirlik kavramına olan bağlılığımızı belirtmektedir.

80-90% middle