Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

IMO-certifierade golv för sjöfart

På kryssnings- och passagerarfartyg är golvbeläggningen ett av de områden där det är svårast att bevara ett snyggt utseende. Gångtrafikens volym och intensitet samt IMO-certifiering är viktiga parametrar när man ska fastställa vilken golvbeläggning som är bäst att använda. Nedan beskrivs två rekommenderade golvbeläggningar som är särskilt lämpade för marin användning.

Referenser inom sjöfart
Golvbeläggningar för Sjöfart Broschyr

Flotex FR IMO-certifierat golv

Westbond FR IMO textilplattor

Westbond FR är en IMO-certifierad kollektion textilplattor som signalerar kvalitet och erbjuder värme, komfort och ljuddämpande egenskaper.

Genom att vara tillgänglig i 144 olika färger ger Westbond FR obegränsade möjligheter för designen av inomhusmiljöer som exempelvis båthytter, restauranger, kontor och lounge-områden.

Fördelar:
• Uppfyller IMO-standarder för sjöfart
• 50 x 50 cm-textilplattor som är lätta att lägga och byta ut
• Oändliga designmöjligheter
• Skräddarsydda färger och mönster
• Ger värme och komfort

Westbond FR Produktblad
Beställ ett gratisprov av Westbond FR

Westbond FR IMO-certifierade textilmattor för sjöfart
Flotex FR IMO-certifierad textilmatta

Flotex FR IMO flockat golv

Flotex FR IMO är en flockad golvbeläggning som är utformad för att uppfylla alla krav i IMO:s resolution MSC 61(67) bilaga 1, del 2 och IMO:s resolution A.653 (16) enligt tillägget i IMO:s resolution MSC 61(67) bilaga 1, del 5.

Fördelar:
• Nylon 6.6 ger hög slitstyrka
• Hygienisk
• Enkel att rengöra; de korta fibrerna gör det enkelt att avlägsna smuts
• Bakteriostatiskt
• Förbättrad luftkvalitet inomhus
• Stegsäkerhet

Flotex FR Produktblad
Flotex FR Teknisk information
IMO-resolutionen
Beställ ett gratisprov av Flotex FR

Coral T32 FR IMO entrématta

Detta är en specialversion av Coral T32 som uppfyller alla de brandsäkerhetsnormer som är fastställda av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för produkter som ska användas ombord på fartyg.

Garn och baksida har utvecklats för att uppfylla de striktaste kraven för giftig rökutveckling och låg flamspridning som krävs för att få IMO:s Wheelmark-godkännande.

Därför kan Coral T32 FR tryggt användas i kryssningsfartyg, passagerarfärjor, charterbåtar och andra havsgående fartyg, samt i andra offshore-tillämpningar där Wheelmark-klassificering krävs.

Coral T32 FR Produktblad
Coral T32 FR Teknisk information
Beställ ett gratisprov av Coral T32 FR

Coral T32 FR IMO-certifierad entrématta