Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Forbo Flooring AB och Tactile Flooring by Matting utökar samarbetet på den nordiska golvmarknaden.

Resultatet är att Forbo erbjuder ett större sortiment av taktila ledstråk och blir en ännu bredare leverantör av golv och golvtillbehör. Med taktila ledstråk i offentliga miljöer så ökar tillgängligheten i samhället och människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Ledstråken är till för att vägleda personer med synnedsättning i offentliga miljöer där både taktila och visuella ledstråk kan hjälpa besökaren att hitta fram till exempelvis hiss och reception. Taktila golv gör att personer med nedsatt syn med hjälp av blindkäpp ska kunna känna ledstråket, men även ljuskontrasten mot det andra golvet ska göra det enklare för människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga att orientera sig. Vår samlade expertkunskap i aktuella segment tillsammans med vår breda produktportfölj ger oss ännu bättre förutsättningar att uppfylla alla behov på alla golvytor.

Läs mer på:
Tactile Flooring by Matting

  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet
  • Tillgänglighet