Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

tessera
nexus

Den rätta strukturen bildar en katalysator som gör att idéer kan skapas och tankar falla på plats. Idéer som sedan kan vidareutvecklas och samverka med varandra för att bilda nya samband i vårt ständigt föränderliga nätverk. Mönstret i plattan vill skapa utrymmen som är designade för användarna att integrera med varandra och att dessa ytor skall vara lätttillgängliga.

Tessera Nexus textilplattor har en design i flera lager med sammanlänkade linjer som ligger över ett mer formellt och strukturerat mönster.

• Nexus kan enkelt kombineras med Allura Flex vinylplattor. Vid läggning används samma lim, inga övergångsremsor, extra profiler eller annan uppbyggnad av golvet behövs.
• Nexus uppfyller SKA-kriterier för mjuk golvbeklädnad av typ M12
• Innehåller 59 % återvunnet material
• 100 % Invista Antron® Lumena-lösningsfärgad 6,6 polyamidtråd för slitstyrka och färgbeständighet

Produkter

Tessera Nexus

Konstruktion

Öglad lugg

Textilplattor med en öglad lugg är utformade för att behålla sitt goda utseende i de mest krävande tungt trafikerade områden såsom korridorer och receptioner. Plattor med lugg i olika höjd har en tydlig struktur och modern design i kombination med en robust och hållbar konstruktion.

Öglad lugg

EPD och märkningar

100 % transparens i EPD

Forbo använder flera bedömningar för att bevisa våra textilplattors miljövänlighet. Den första är en livscykelanalys, som leder till en miljövarudeklaration. Denna deklaration, som är transparent och verifierad av tredje part, baseras på en teknik för bedömning av miljöpåverkan som baseras på varje stadium av en produkts livslängd, från utvinning av råmaterial via materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning, reparation och underhåll till slutlig avfallshantering eller återvinning.

Tekniken tar hänsyn till samtliga av följande aspekter: Miljöpåverkan vid anskaffning av råmaterial, energianvändning och energieffektivitet, innehåll av material och kemiska ämnen, utsläpp till luft, mark och vatten samt generering av avfall.

Se EPD för våra textilplattprodukter

GUT Label
Forbo Flooring textilplattor har erhållit märkningen GUT. Detta innebär att Tessera- och Wesbond-kollektionerna har klarat de senaste, stränga provningarna avseende kemikalier och utsläpp för att säkerställa konsumenternas säkerhet.

Ladda ned mer information om GUT-märkningen

Se GUT-certifikaten för våra textilplattprodukter

Miljövarudeklaration

Läggning & Skötsel

LRVs

LRVs

Tekniska data och miljödata

Tekniska data

Bildgalleri

Tessera Nexus Bildgalleri

Bläddra i vårt bildgalleri för mer inspiration om Tessera Nexus.