Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

tessera
inline

Vår förnyade Tessera Inline-kollektion hare en mångsidig linjär textur och kan utan problem kombineras med andra Tessera-kollektioner, extra väl passar den med våra nya Layout & Outline-textilplattor.

Denna textilplatta, som har en öglad lugg med varierad höjd, passar väl in i vilken miljö som helst och kan läggas ensidigt, kvarts varv eller i mosaikmönster. Detta gör golvläggningen flexibel och underlättar möjligheten att skapa förträffliga inomhusmiljöer.

Produkter

Tessera Inline

Konstruktion

Öglad lugg

Textilplattor med en öglad lugg är utformade för att behålla sitt goda utseende i de mest krävande tungt trafikerade områden såsom korridorer och receptioner. Plattor med lugg i olika höjd har en tydlig struktur och modern design i kombination med en robust och hållbar konstruktion.

Öglad lugg

EPD och märkningar

100 % transparens i EPD

Forbo använder flera bedömningar för att bevisa våra textilplattors miljövänlighet. Den första är en livscykelanalys, som leder till en miljövarudeklaration. Denna deklaration, som är transparent och verifierad av tredje part, baseras på en teknik för bedömning av miljöpåverkan som baseras på varje stadium av en produkts livslängd, från utvinning av råmaterial via materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning, reparation och underhåll till slutlig avfallshantering eller återvinning.

Tekniken tar hänsyn till samtliga av följande aspekter: Miljöpåverkan vid anskaffning av råmaterial, energianvändning och energieffektivitet, innehåll av material och kemiska ämnen, utsläpp till luft, mark och vatten samt generering av avfall.

Se EPD för våra textilplattprodukter

GUT Label
Forbo Flooring textilplattor har erhållit märkningen GUT. Detta innebär att Tessera- och Wesbond-kollektionerna har klarat de senaste, stränga provningarna avseende kemikalier och utsläpp för att säkerställa konsumenternas säkerhet.

Ladda ned mer information om GUT-märkningen

Se GUT-certifikaten för våra textilplattprodukter

Miljövarudeklaration

Läggning & Skötsel