Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Stegsäkra golv

Stegsäkra golv

Fall är en dominerande olycksorsak både i fritid och arbete. Förutom extrakostnaderna för arbetsgivare och samhället orsakar halkolyckorna naturligtvis även lidande för de drabbade.

Genom att välja ett stegsäkert golv kan du minska antalet halkolyckor markant. På lång sikt innebär detta både minskat lidande för den enskilde och minskade kostnader.

  • Stegsäkra golv
  • Stegsäkra golv
  • Stegsäkra golv
  • Surestep Original 171712
    Step Stegsäker vinyl

    Step stegsäker vinyl

    En hållbar, livslång prestanda är resultatet av de mineraliska partiklar som används i produkten, som också är krav enligt standarden EN 13845. I standarden specificeras de krav som ska uppfyllas för att hållbar stegsäkerhet vid olika typer av användningsfrekvens ska kunna säkerställas. Alla Step-golv uppfyller kraven i EN 13845.

Referenser

Safestep Aqua 180232 & 180482 detail