Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

sarlon
oak

Här finns träet representerat i form av en mer klassisk och ett modernt ekmönster. Linea är en mer grafisk variant av den livfulla Zebrano-designen, med moderna och spännande färger.

Sarlon Oak finns med både 15 dB & 19 dB stegljudsdämpning.

Produkter

Sarlon Oak

Kollektionen

Sarlon.

Ljuddämpning på en helt ny nivå.

En sänkning av ljudnivån kan lindra ett flertal negativa effekter på människans hälsa, till exempel sömnproblem, stress, huvudvärk, minnessvårigheter, aggressioner och inlärningsproblem.

Forbo Flooring är specialist på akustiska produkter. Vi har över 30 års erfarenhet och en specifik branschkunskap som gör det möjligt för oss att leverera bästa tänkbara akustiska golvbeläggning för alla användningsområden.

Våra produkter tar hänsyn till nyckelkriterier såsom stegljudsdämpning och intrycksbeständighet.

Hela vår kollektion är 100 % ftalatfri.

Ljuddämpning kontra intrycksbeständighet
Var och en av våra golvbeläggningar tar två viktiga kriterier i beaktning: stegljudsdämpning och intrycksbeständighet.

Sarlon 19 dB
Sarlon 19 dB erbjuder dig optimala akustiska egenskaper där kraven fortfarande är höga när det gäller hård belastning men ljudkraven sätts främst. Intrycksvärdena är de bästa för en produkt i denna höga stegljudsklass.

Sarlon 15 dB
Sarlon 15 dB kommer att ge dig den bästa möjliga akustiklösningen där man har behov av både hög ljuddämpning samt höga krav på intrycksbeständighet.

Vad som är bäst för ditt projekt avgörs av verksamheten. Forbo kan garantera att du får den bästa lösningen för en akustikprodukt.

Sarlon – Bäst i klassen

Broschyr

Broschyr

För att läsa vår Sarlon-broschyr på nätet, klicka på bilden nedan.För att ladda ner broschyren, klicka här:
Sarlon Akustisk vinyl 2016

Sarlon

Stegljudsdämpning & intrycksbeständighet

Stegljudsdämpning & intrycksbeständighet

Forbo Flooring är experter när det gäller ljudreduktion. Det finns två olika typer av ljud som via golvet kan påverka arbets- boende- och livsmiljö.

Golvets rums/trumljuds-dämpning påverkar ljudmiljön i rummet där bullerkällan finns. Standarden NF-S31-074 klassificerar golv i olika kategorier. Alla Forbo Sarlonprodukter klassificeras i klass A; bäst i klassen.

Stegljudsdämpning är det ljud som överförs mekaniskt som stomljud genom golvbjälklaget från ett rum till utrymmet under. Detta är det vanligaste ljudkravet för golv och där det finns minimikrav.

Intrycksbeständighet
Golv måste vara starka för att förbli vackra även när de utsätts för hård belastning och tryck från punktlaster etc. Golvets intrycksbeständighet är därför en nyckelegenskap för alla golv som också måste bibehållas över tid. Forbo Sarlon erbjuder dig prestanda som är bäst i klassen.

Sarlon 19 dB
Sarlon 19 dB erbjuder dig optimala akustiska egenskaper där kraven fortfarande är höga när det gäller hård belastning men ljudkraven sätts främst. Intrycksvärdena är de bästa för en produkt i denna höga stegljudsklass.

Sarlon 15 dB
Sarlon 15 dB kommer att ge dig den bästa möjliga akustiklösningen där man har behov av både hög ljuddämpning samt höga krav på intrycksbeständighet.

Vad som är bäst för ditt projekt avgörs av verksamheten. Forbo kan garantera att du får den bästa lösningen för en akustikprodukt.

Sarlon

Läggning & underhåll

Sarlon läggning & underhåll

Teknisk information

Teknisk information Sarlon

LRV & NCS

LRV & NCS

Sarlon LRV & NCS

LRV
Inom arkitektur är ljusreflektion, LRV (Light Reflectance Value), ett mått på andelen synligt och användbart ljus som reflekteras från en yta vid belysning med en ljuskälla. LRV kan kopplas till en rad olika faktorer som kan ligga till grund för vilken färg som ska användas. Ett LRV-värde för en färg representerar den mängd synligt ljus som en färg reflekterar. Svart har ett ljusreflektionsvärde av 0 % och absorberar alltså allt ljus. Vitt har ett ljusreflektionsvärde av 100 % och håller en byggnad ljus och sval. LRV hänger också samman med bland annat användning av el, där ljusare färger behöver mindre belysning vilket blir en direkt besparing för miljön.

NCS
NCS-koder används för att beskriver färgen på alla sorters material. Med numeriska färgkoder så som NCS S 1080-Y70R kan vilken färg som helst beskrivas på ett exakt sätt. NCS har definierat 1950 standardiserade färger på var tionde steg i färgrymden för att kunna representera alla färger i hela rymden. Varje NCS-färgprov är visuellt identiskt med vilken som helst annan färg med samma kod, vare sig det är en standardiserad färg eller eller färg någonstans mellan de 1950 standardfärgerna. På så sätt kan du enkelt hitta en golvfärg som matchar med de andra färgerna i ett rum.

NCS, Natural Colour System, har utvecklats för att identifiera färgvärden, dess intensitet och nyans för alla sorters produkter. Genom att använda NCS mätsystem kan färger och färggrupper identifieras och matchas oberoende av materialet på produkten. På så sätt kan färgkombinationer för olika aspekter av en byggnad fastställas på ett enkelt sätt.

Sarlon LRV & NCS

Relaterade kollektioner