Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

flotex vision
metropolis

Flotex Vision Metropolis-mönstret är inspirerat av urbana miljöer och erbjuder ett skyskrapeliknande mönster i gråa toner.

Flotex Vision erbjuder över 500 digitaltryckta mönster. Fibrernas höga densitet möjliggör att livfulla mönster och högupplösta, fotorealistiska motiv kan printas direkt på mattan. För att se alla mönster och färgkombinationer, besök Flotex Visions digitala bibliotek.

Produkter

Flotex Vision Metropolis

Om Flotex Vision

Flotex Visions digitala värld

De flockade golven i Flotex Vision-kollektionen erbjuder över 500 digitalt tryckta mönster. Fibrernas höga densitet möjliggör fotorealistiska mönster på mycket detaljerad nivå. Upptäck alla mönster i Flotex Visions digitala bibliotek.

Högupplöst digitaltryck
Eftersom Flotex flockade golv har över 80 miljoner fibrer per m², erbjuder det ett unikt högdensitetsunderlag för tryck. Tack vare detta kan livfulla mönster och högupplösta, fotorealistiska motiv kan printas direkt på mattan. Alla önskade färger, toner och nyanser kan återges.

Ändlösa designmöjligheter
Digitaltryck passar också bra för de kollektioner som kräver visuella detaljer och effekter som inte enkelt kan nås genom konventionellt tryck. Flotex Vision erbjuder över 500 unika mönster.

Välj din egen färg
Gillar du designen, men du kan inte hitta de färger du vill ha? Flotex Vision erbjuder ett stort antal mönster som kan färgas om med dina egna färgval.

Skräddarsydd design
Om du har en egen tanke om vad du vill ha på golvet, erbjuder vi även skräddarsydd designservice på begäran. Kontakta din säljare för mer information.

Flotex Vision

Film

Flotex film

Se vår Flotex-film för att lära dig mer om detta unika textilgolv:eller se läggningsanvisningen:

Miljö

Ett hållbart golv

Grön el
Forbos Flotexfabriker i Storbritannien och Frankrike säkerställer golvbeläggning av hög kvalitet, producerad med hjälp av grön el och minimalt med spill som återvinns direkt i produktionen.

Vattenbaserad
Flotex är skapad med nylon 6.6-fibrer. All färg som används för att skapa Flotex-mönstren är vattenbaserad. Inga ytterligare kemiska processer äger rum förutom ångbehandling med hög temperatur för att fästa färgerna.

Återvunnet innehåll
Flotex använder sig av spillmaterial från andra Forbo-fabriker som en del av innehållet till golvbeläggningens bärare. Upp till 67 % av innehållet i bäraren består av återvunnet material.

Extremt hållbar
En stor fördel med att använda Flotex är golvbeläggningens extrema prestanda, med en produktlivstid som är sex gånger längre än den hos vanliga textilier.

Enkel rengöring och underhåll
Flotex kan rengöras genom att använda vatten och ett enkelt rengöringsmedel. För de flesta typer av fläckar räcker det med vanlig tvål och vatten, medan andra rengöringsmedel krävs för bläck, olja och svårare fläckar. Efter användning kan Flotex återvinnas tillbaka i produktionsprocessen.

Flotex – det hållbara golvet

Allergy UK

Allergivänligt golv

Allergivänligt golv
Flotex är godkänt av Allergy UK och har en bevisat positiv inverkan på allergikers hälsa. Golvet har en förmåga att fånga in allergener och sedan säkert frigöra dom vid en vanlig rengöring.

Vid rengöring släpper Flotex ifrån sig dubbelt så många allergener jämfört med rengöringen av en vanlig matta. Skadligare allergener avlägsnas, vilket skapar en komfortabel miljö för astmatiker och övriga allergiker.

Allergy UK logo

Smutsklassificering

Flotex smutsklassificering

När entrén till en byggnad inte är anpassad för den mängd människor som rör sig över ytan, eller för den typ av smuts som dras in, kan smuts och fukt bäras med in till de inre golvbeläggningarna.

Dölja smuts
Flotex kan dölja smuts i större eller mindre utsträckning beroende på färg och design. Genom att använda objektiva testmetoder har vi kunnat utvärdera varenda en av våra Flotexmönster utifrån dess förmåga att dölja "vanlig" smuts. Resultatet av dessa tester är ett smutsklassificeringssystem som redovisas tillsammans med varje produkts produktnummer.

Flotex smutsklassificering

Läggning & skötsel

Flotex Läggning & skötsel

Flotex unika konstruktion gör att smuts avlägsnas lättare än hos något annat textilt golv. De mjuka, raka Flotex-fibrerna stänger inte in smutspartiklarna, vilket gör att de släpper utan svårighet vid rengöring.

Ladda ner Flotex skötselanvisning
Ladda ner Flotex plattor läggningsanvisning

eller se läggningsanvisningen:

Flotex Läggnings- & skötselinstruktioner

Teknisk info

Flotex Teknisk information