Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

flotex
metro

Flotex Metro har en mångsidig och neutral design som täcker över ett brett och modernt färgspektrum. Det diskreta mönstret skapar en tydlig känsla av textil utan att ta över, vilket ger en unik känsla som bara går att få med ett Flotex-golv. Kollektionen riktar sig till kontor och butik men fungerar lika bra i andra utrymmen där en subtil textilkänsla önskas.

Flotex Metro är tillgänglig både på löpmeter och som platta.

Produkter

Flotex Metro

Kollektionen

En värld av färg

Flotex Colour innehåller kollektionerna Calgary, Metro, Metro Neons och Penang. Alla produkter i de olika kollektionerna finns tillgängliga som både löpmeter och plattor. Du kan färgsätta fritt eller leka med en eller bara två färger som accenter på en annars neutral yta.

Flotex är ett helt unikt textilgolv som kombinerar slitstyrkan och hållbarheten hos ett vanligt vinylgolv med den varma känslan och komforten hos en textil matta. Flotex har en solid vinylförstärkt bas, med tät, flockad yta av fibrer av nylon 6.6, fast förankrade i basskiktet. Flotex är extremt dimensionsstabil och ser ut som en heltäckningsmatta, men har samma funktionalitet och hållbarhet och är enkel att rengöra som ett vinylgolv. Flotex finns både som rullvara och som plattor.

Flotex Colour

Broschyr

Broschyr

Vill du läsa mer om hela Flotex-kollektionen kan du ladda ner broschyren här! Flotex broschyr

Flotex Broschyr

Tekniska specifikationer

LRV & NCS

LRV & NCS

Läggning

Flotex Colour Calgary 59002

Skötsel

Renare längre...

Ett textilgolv som är lika enkelt att sköta som ett fjädrande golv. När föreskrivna rengöringsrutiner följs, utklassar Flotex alla textila golvbeläggningar. De upprätta nylon 6.6-fibrerna tillåter smutsen att lätt avlägsnas genom vanlig dammsugning. Ingen torr smuts fastnar i öglor eller textilfibrer, och dammsugaren når hela vägen ner i matten, vilket innebär att all smuts avlägsnas. Vinylbasen i kombination med det övre nylon 6.6-lagret gör att mattan kan rengöras med vatten och tvättmedel, du kan helt enkelt tvätta bort spill eller fläckar. Även ångrengöring kan tillämpas.

Flotex är det enda helt tvättbara textilgolvet, som dessutom också torkar snabbt, och håller sig på så sätt både snyggare, fräschare och renare längre.

Ladda ner Flotex skötselanvisning

eller se vår instruktionsvideo

Flotex skötsel

Flotex smutsklassificering

Flotex smutsklassificering

När entrén till en byggnad inte är anpassad för den mängd människor som rör sig över ytan, eller för den typ av smuts som dras in, kan smuts och fukt bäras med in till de inre golvbeläggningarna.

Dölja smuts
Flotex kan dölja smuts i större eller mindre utsträckning beroende på färg och design. Genom att använda objektiva testmetoder har vi kunnat utvärdera varenda en av våra Flotexmönster utifrån dess förmåga att dölja "vanlig" smuts. Resultatet av dessa tester är ett smutsklassificeringssystem som redovisas tillsammans med varje produkts produktnummer.

Flotex smutsklassificering

Flotex & miljön

En hållbar kollektion

Forbos tillverkning av Flotex i Storbritannien och Frankrike säkerställer produkter av hög kvalitet, framställda med grön elektricitet och minimalt avfall, som helt och hållet återvinns i produkten. Flotex är uppbyggt kring två separata strukturer av glasfiberduk, vilket säkerställer mycket god dimensionsstabilitet och hög produktkvalitet. Spill och avfall förekommer inte.

Flotex tillverkas med fibrer av nylon 6.6. Alla färger och bläck som används i Flotex-mönstren är vattenbaserade. Inga ytterligare kemiska processer förekommer, utöver ångbehandling vid hög temperatur för att fixera färgerna. Maskinerna i våra fabriker drivs med grön el och genererar minimala mängder avfall, som återförs till produkten. Flotex utnyttjar också avfall från Forbos andra produktionsanläggningar, vilket används i produkternas baksida. Upp till 67 % av baksidan på Flotex består av återvunnet material. Den största fördelen med att använda Flotex är produktens extrema prestanda, med produktlivslängd som är upp till 6 gånger längre än för vanliga mattor. Produkten kan rengöras med vatten och enkla rengöringsmedel. För de flesta fläckar räcker det med vanlig hushållstvål för att rengöra produkten, medan andra rengöringsmedel avlägsnar bläck, olja och svårare fläckar. Efter livstidens slut kan produkten återvinnas och återföras till tillverkningsprocessen.

Flotex Colour

Relaterade kollektioner