Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Dejan

”För mig är variationen av arbetsuppgifter det roligaste med mitt jobb, och kontakten och samarbetet med medarbetare och kunder i butik såväl som i vårt hämtlager.”

Dejan, lagerchef

Dejan arbetar som lagerchef i vår depå i Göteborg
och började på Forbo Flooring Systems i april 2011.

Vad fick dig att börja på Forbo?
Min kontakt med Forbo började med att jag arbetade i ett av Forbos externa lager. Jag jobbade där i ca fem år, ett arbete jag trivdes bra med och jag lärde känna Forbos produkter och medarbetare. När det sedan öppnade sig en möjlighet att börja arbeta direkt i Forbos organisation ville jag ta den chansen. Min start på Forbo i Göteborg var som inhyrd depåmedarbetare och efter ca fem månader övergick det till en anställning.

Hur var de första dagarna på jobbet på Forbo för dig?
När jag började visste jag redan en del om Forbos produkter och jag kände också några av kollegorna. Med det sagt, så präglades mina första dagar på Forbo av ett introduktionsprogram som innebar att jag lärde känna mina kollegor ännu bättre och jag fick också noggranna instruktioner rörande säkerhetsföreskrifter och genomgång av Forbos samtliga produkter. Sammantaget gjorde detta att det gick snabbt att komma in i gemenskapen och få förståelse för verksamheten.

Beskriv hur en dag kan se ut på Forbo för dig.
Som lagerchef har jag personalansvar för lagermedarbetare samtidigt som jag arbetar med dagliga sysslor på lagret. Jag har även ansvar för budget och att verksamheten styrs mot uppsatta mål. Jag optimerar och effektiviserar arbetsprocesser och ser till att våra depåkunder får bästa service. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande vilket jag tycker är motiverande.

Vad är ditt nästa mål?
Jag trivs väldigt bra med min nuvarande arbetssituation som nybliven lagerchef och har som mål att lära mig rollen till fullo. Ett annat mål jag har är att färdigställa mitt husprojekt, jag köpte ett hus för en tid sedan som kräver en hel del underhåll och förbättringar.

Vad kännetecknar Forbos kultur?
Även om det är ett stort företag känner man sig alltid sedd. Ett annat kännetecken är hjälpsamhet – en känsla av att människor omkring dig alltid finns där för dig att hjälpa till vid behov. Det är en väldigt god stämning både inom lagret och i samarbetet med övriga avdelningar. En sak till som jag vill nämna, även om det kanske inte tillhör just Forbos kultur är ”Forbo for you” – ett koncept som innebär arrangemang av gemensamma aktiviteter och festarrangemang, något jag uppskattar mycket!