Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Personuppgiftsskydd

Allmän information
Webbplatsen www.forbo.com (”Webbplatsen”) drivs av Forbo Holding Ltd (”Forbo”). Denna integritetspolicy reglerar hur Forbo samlar in, använder och underhåller informationen om Webbplatsens Användare.

Genom att använda Webbplatsen samtycker du samtidigt till att Forbo samlar in, behandlar och använder de personuppgifter om dig som anges nedan i de syften som fastställs här. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för all framtida tillämpning av ovannämnda.


Information som Forbo samlar in
Forbo kan samla in personuppgifter från Användare på olika sätt, till exempel i samband med att du besöker Webbplatsen, prenumererar på ett nyhetsbrev eller i anslutning till andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som Forbo gör tillgängliga på Webbplatsen.

Forbo gör ingenting för att identifiera dig och all insamling av personuppgifter sker endast om du själv frivilligt delar med dig av sådan information till Forbo. Du har möjligheten att besöka Webbplatsen anonymt. Forbo kan dock samla in information om dig om du interagerar med Webbplatsen eller svarar på ett nyhetsbrev eller e-postutskick som skickats ut av Forbo. Om du skulle registrera dig för ett skyddat område kan Forbo be dig skicka specifika personuppgifter så att Forbo kan hantera användarrelationen.

Medan du besöker Webbplatsen registreras även viss information av Forbos server automatiskt av tekniska skäl. I detta sammanhang kan din IP-adress lagras eller det operativsystem du arbetar med, vilken språkinställning du har eller vilken webbläsare du använder samt vilka sidor på Webbplatsen du besöker registreras av servern. Dessutom registreras den webbplats från vilken du gick in på Forbos Webbplats.

Cookies
För att kunna erbjuda dig Forbos tjänster måste Forbo använda cookies på Webbplatsen.

Du har möjligheten att inaktivera cookies på din enhet genom att ändra dina serverinställningar, men du bör vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på Webbplatsen fullt ut om du gör det. Mer information om cookies finns i cookiepolicyn här nedan.

Forbos användning av insamlad information
Forbo ska använda den information som samlas in från dig uteslutande i syfte att erbjuda dig varor och tjänster och anpassa Webbplatsen efter dina specifika behov och för att kontinuerligt kunna optimera Webbplatsen. Viss information samlas också in i statistiska syften och även med fokus på optimering av Webbplatsen och dess vidareutveckling.

Utlämnande av personuppgifter
Förutom med ditt uttryckliga samtycke ska Forbo inte sälja, utbyta eller dela någon insamlad information till/med tredje man. I nedan fastställd omfattning förbehåller sig Forbo dock rätten att lämna ut insamlad information till tredje man: (i) Dela insamlad information med närstående eller kontrollerade bolag och underentreprenörer som omfattas av denna integritetspolicy och följer principer som erbjuder minst samma skydd som denna integritetspolicy. (ii) Dela insamlad information med tjänstleverantörer som administrerar Webbplatsen eller tillhandahåller andra tjänster såsom övervakning av webbtrafik eller statistiska analyserar (analystjänster såsom Google Analytics). Forbo ska dock säkerställa att endast allmänt övergripande information lämnas ut som inte gör det möjligt att identifiera kunderna. (iii) Dela insamlad information med tredje man i syfte att skydda Forbo och tredje man om lagen kräver det eller om det är nödvändigt för att uppfylla Användningsvillkoren eller för att skydda Forbo eller tredje man.

Google Analytics
Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av Webbplatsen. Informationen som genereras av denna cookie om din användning av Webbplatsen (tillsammans med din IP-adress) skickas till en Google-server i USA där den lagras. Google kommer att använda informationen för att analysera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter till webbplatsoperatörer och utföra andra tjänster i samband med webbplatsanvändningen och användningen av Internet. Google kommer också att överföra informationen till tredje man vid behov och under förutsättning att detta är tillåtet enligt tillämplig lag. Enligt Google kommer din IP-adress aldrig att kopplas till andra Google-data. Du har möjligheten att inaktivera cookies på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare, men du bör vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på Webbplatsen fullt ut om du gör det. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att data som samlas in om dig behandlas av Google på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan. Du kan förhindra att dina data används av Google Analytics genom att installera ett inaktiveringstillägg till din webbläsare. Mer information om detta hittar du här:
Google-länk

Om Google AdSense, en webbannonstjänst från Google Inc. i USA (”Google”), placerar annonser på Webbplatsen (textannonser, banners med mera) kan din webbläsare lagra en cookie som skickats av Google eller tredje man. Informationen som lagras i denna cookie kan registreras, samlas in och analyseras av Google eller tredje man. För att samla in information använder Google AdSense även så kallade webb-beacons (liten osynlig grafik) som när de används gör det möjligt att registrera, samla in och analysera enkla aktiviteter såsom besökstrafiken på Webbplatsen. Den information om Webbplatsens användning som genereras av cookies och webb-beacons överförs till en Google-server i USA där den lagras.

Google använder denna information för att analysera dina användningsmönster i anslutning till AdSense-annonserna. Google kan eventuellt överföra informationen till tredje man, under förutsättning att detta är tillåtet enligt tillämplig lag. Google kommer inte att koppla din IP-adress till andra data som lagras av Google. Du kan inaktivera cookies på din hårddisk och blockera webb-beacons. För att göra det måste du blockera användningen av cookies i inställningarna i din webbläsare (i till exempel Internet Explorer går du till ”Verktyg > Internetalternativ > Sekretess > Inställningar”).

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken, som identifieras av respektive logotyp, används på Forbos Webbplats. Användare som använder plattformar för sociala medier kan använda dessa sociala bokmärken om de vill infoga länkar till valda Forbo-sidor i sina profiler för att markera dem eller för att dela sidan med sina kontakter. När du klickar på sociala bokmärken skickar du identifierande uppgifter till den sociala medieplattformen. Om du inte vill göra detta ska du inte aktivera sociala bokmärken. Om du vill veta mer om hur olika sociala medier samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter bör du läsa deras respektive sekretess- eller integritetspolicy.

Säkerhetsåtgärder
De insamlade personuppgifterna ska skyddas enligt gällande dataskyddsstandarder. Den relevanta informationen hanteras vid Forbos driftsanläggningar, om den inte överförs vidare till tredje man enligt de bestämmelser som beskrivs ovan.

Forbo arkiverar endast insamlade personuppgifter under en rimlig tidsperiod eller så länge lagen kräver. Insamlad information som inte är personlig omfattas inte av några restriktioner.

Ändringar i integritetspolicyn
Forbo förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Forbo rekommenderar att du regelbundet läser igenom integritetspolicyn så att du alltid är medveten om hur Forbo går till väga för att skydda dina personuppgifter. Genom att besöka Webbplatsen accepterar du samtidigt att det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn och ta reda på om några ändringar eventuellt har gjorts.

Tillämplig lag
Alla eventuella tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till användningen av Webbplatsen ska regleras av schweizisk lag och endast avgöras vid domstolarna i Baar (Schweiz) där Forbo har sitt huvudkontor, oavsett lagvalsprinciper.

Frågor om integritetspolicyn
Om du skulle ha några frågor om denna integritetspolicy kan du alltid höra av dig till oss på e-postadressen: communications@forbo.com

Augusti 2014