Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Jak se produkty vyrábí, jaká je jejich stopa

Od toho, jak řídíme naše továrny, až k tomu, jak vybíráme suroviny; způsob jakým vyrábíme naše podlahy, je součástí toho, jak plníme své poslání vytvářet lepší životní prostředí.

Používáme hodnocení životního cyklu - Life Cycle Assessment, otevřenou a transparentní metodiku pro měření kompletního environmentálního výkonu našich produktů. Zavázali jsme se dodržovat principy zeleného designu : zvyšovat efektivitu, snižovat spotřebu základních surovin a vždy hledat to nejekologičtější řešení.

Snižujeme, znovu používáme, recyklujeme a renovujeme. Například, shromažďujeme a recyklujeme odřezky z instalací a pomáháme znovu zpracovat použitý materiál do nových produktů. Vyrábíme naše podlahové krytiny v čistých, účinných továrnách, za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.

How it is made

Life Cycle Assesment

Forbo používá hodnocení životního cyklu (LCA) jako nezávislou metodiku měření svého dopadu na životní prostředí.

Hodnocení životního cyklu (LCA) je v rámci ISO 14040 definováno jako souhrn a hodnocení vstupů i výstupu a možných dopadů na životní prostředí během životního cyklu výrobku – přístup od kolébky ke kolébce.
Měření pro konkrétní kategorie dopadu se zaměřuje na úsilí o snížení. Je tak základem celkového i toho zeleného rozvoje společnosti Forbo.

LCA je kalkulováno na 1m2 instalované podlahové krytiny od výroby až po instalaci. Naši kalkulaci LCA stavíme na váženém množství všech produktů, které vyrábíme a také na spotřebě energie všech našich kanceláří a skladů po celém světě.

our footprint

"Náš cíl je průběžně minimalizovat dopad společnosti Forbo Flooring Systems na životní prostředí o 25% do konce roku 2015 (cf2009). Měření probíhá váženými kategoriemi v našem nezávislém ověřeném systému pro měření hodnocení životního cyklu."

Prohlášení ekologicky šetrných výrobků (EPD)

Společnost Forbo Flooring Systems vydala Environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro své jednotlivé podlahové krytiny. EPD prezentuje kvantifikované environmentální údaje pro daný výrobek, získané na základě informací z posouzení životního cyklu (LCA). EPD je zpráva ověřená institutem výrobců pružných podlahových krytin (ERFMI), která shrnuje a vysvětluje údaje získané z LCA.

Všechny EPD můžete najít na Environment Sustainable Products Database

Chcete-li se dozvědět více o ERFMI nebo vytvořit vlastní EPD navštivte stránku ERFMI

EPD

Zásady zeleného designu

Pečlivě uplatňujeme zásady zeleného designu na všechny naše produkty a procesy, aby bylo možné dostát našemu slibu snížit ekologický dopad o 25% v roce 2015. Díky tomu jsou všechny naše kolekce navrhovány a určeny ke splnění tohoto cíle.

S každým novým produktem usilujeme o:

● Zvýšení efektivity při využívání surovin, energie a dalších zdrojů
● Minimalizaci poškození nebo znečištění ze zvoleného materiálu
● Snížení na minimum všech dlouhodobých poškození způsobených používáním výrobku.
● Zajištění, že plánovaná životnost výrobku je nejvýhodnější z hlediska životního prostředí

Reduce (Redukovat), Renewable (Obnovit), Reuse (Znovu použít), Recycle (Recyklovat)

Klíč k našemu úspěchu v realizaci naší environmentální politiky spočívá v používání našich "4 R" - redukovat, obnovit, znovu použít, recyklovat. Řada podnětů vyvstala z našeho podnikání a jsou naším závazkem k pokračování a zlepšování úspěchu, který spatřujeme a který nám pomůže dosáhnout našich enviromentálních cílů.

Redukce: energie, skládky, spotřeby surovin
Obnovitelné zdroje: elektřina, přírodní a udržitelné suroviny
Znovu použít: produkce odpadů po všech stránkách
Recyklace: schéma zpětného odběru výrobků a vzorků

4R's

Forbo cesta k vítězství

V roce 2010 jsme zavedli náš interní program - Forbo cesta k vítězství, který jsme použili pro představení naší politiky udržitelného rozvoje a posílení angažovanosti naších zaměstnanců. Poskytli jsme jim prostor prostor, aby i oni přispěli k našemu úsilí o redukci spotřeby energie, používání surovin a odpadů. Také jsme je požádali, aby našli způsoby, jak zvýšit recyklaci.

Realizované příklady z programu Forbo Way to Win

Program přinesl přes 1700 nápadů, což vyústilo v 600 možných projektů, z nichž některé již byly úspěšně realizovány.

● Přemotání konců vláken a jejich opětovné použití při výrobě kobercových čtverců Tessera.
● Snížení množství vody potřebné k výrobě páry při výrobě krytiny Flotex.
● Použití různých velikostí předřezaných délek papíru pro automatické podpůrné stroje
● Odstranění návinky u velkých (jumbo) rolích krytiny Flotex

Brožury

  • Creating Better Environments brochure

    Environmentální brožura
    Přečtěte si náš celý příběh v brožuře o životním prostředí

  • Sustainability report 2019

    Správa o trvalej udržateľnosti 2017
    Stiahnite si tu našu správu o trvalej udržateľnosti.