Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

surestep
star

Surestep Star je jak inovativní, tak i tlumená a sofistikovaná řada. Holografické čipsy v kolekci protiskluzného vinylu Forbo Surestep Star přidávají přírodním a neutrálním tónům barvu..

Kolekce má nášlapnou vrstvu ze 100% PVC s protikluzností R10

Produkty

Surestep Star

Kolekce

Bezpečnost. Design. Důvěra.

Naše kolekce Step je jedinečná v každém směru. Jedná se o odolnou podlahovou krytinu kombinující vynikající protikluznost (až R12) s širokou škálou možných dekorů. Povrch PUR Pearl zajišťuje znamenitý, dlouhotrvající vzhled a funkčnost.

Kolekce je členěna na tři řady; Surestep (R10), Safestep (R11, R12) a Wetroom (mokré prostory).

Surestep
Udržitelná protikluznost R10: všechny produkty Surestep jsou protikluzné díky obsahu protikluzných částic a mohou být použity ve všech typech prostor se zvýšeným rizikem uklouznutí. Surestep nabízí trvalou funkčnost a uchování krásného vzhledu při snadném pravidelném čištění. Typické prostory; Prostory s vysokou zátěží , chodby, rampy, speciální prostory jako např. kuchyňky, umyvárny, toalety, dílny, veřejné prostory atd.

Safestep
Produkty Safestep jsou použitelné v místech se zvýšeným rizikem uklouznutí, vzhledem k náhodnému nebo trvalému znečištění podlahy. V těchto prostorách nelze předcházet rozlití tekutin kvůli charakteru práce zde prováděné. Intenzita činnosti pak určuje použití nejvhodnějšího typu produktu. Typické prostory; Profesionální kuchyně, lehká průmyslová výroba potravin, květinářství, zahradní centra.

Wetroom - mokré prostory
Produkty řady Wetroom jsou určeny pro použití v trvale mokrých prostorách, kde často teče voda a je zde běžný pohyb naboso; nebo v kombinaci naboso a v obuvi. Typické prostory; Sprchy, spa/okolí bazénu, šatny, převlékárny.

Step collections

Protikluznost

Vysvětlení protikluznosti

Aby krytina splňovala normu EN 13845, musí mít udržitelnou protikluznost po celou dobu své živostnosti, založenou na obsahu protikluzných částic v celé tloušťce materiálu. Tato norma určuje požadavky, které musí být splněny, aby byla zajištěna trvalá protikluznost různých stupňů intensity použití. Všechny podlahoviny Step normu EN13845 splňují. Stáhnout vysvětlující dokument

Protikluznost podlah je často hodnocena s využitím R-škály, která je spojena s normou DIN 51130. Měření probíhá pomocí rampy pokryté olejem a nakloněné v různých úhlech, čímž se určují různé třídy protikluznosti. Podlahová krytina Step zahrnuje nejdůležitější třídy R10 až R12 v komplexní kolekci produktů určených pro použití v podmínkách, kde se pohybují lidé v obuvi.

Na produkty použité v oblastech, kde se chodí naboso, se vztahuje norma DIN51097. Zkušební metoda je podobná jako u normy DIN 51130, ale tentokrát je materiál pokrytý roztokem “mýdla a vody” a zkušební metoda tak více odpovídá reálných podmínkám v prostorách, kde se lidé pohybují naboso. Kolekce Step také nabízí jedinečná řešení až pro nejvyšší třídu v bezpečnosti pohybu bosou nohou. Zvolením správné krytiny Step pro správnou oblast použití je možné významně snížit riziko nehod způsobených uklouznutím.

Slip resistance explained

Udržitelná a odolná

Ekologický protikluzný vinyl

Se zaměřením na zlepšení LCA pokračujeme dále v zlepšování našeho udržitelného výkonu pro všechny naše produkty. U protikluzné kolekce Step recyklujeme interně odpad z výroby. Zvýšili jsme podíl recyklovaného obsahu v rubové vrstvě z 39% na 60%. Díky použití protikluzných částic Step Crystal: recyklovaný vedlejší produkt, potřebujeme méně energie k výrobě. Pro produkt samotný použití protikluzných částic Step Crystal znamená čistší vizuální vzhled, menší špinavost a z toho vyplývající menší spotřeba vody při čistění krytiny během používání krytiny.

Všechny další argumenty společnosti Forbo pro udržitelný rozvoj přetrvávají:
● Lepší pro kvalitu vnitřního ovzduší; splňuje AgBB a TVOC <250 g/m3
● V souladu s nařízením o látkách REACH
● Vyrobeno s použitím 100% zelené elektřiny
● Pro tištění dekorů jsou používány vodou ředitelné barvy
● Nízké požadavky na čištění a údržbu, snížená spotřeba vody a čisticích prostředků.
● Metoda čištění Forbo Spray je vhodná pro všechny produkty kategorie R10, je 100% biologicky odbouratelná, neobsahuje chlor a je pH neutrální
● Step je 100% recyklovatelný produkt

Step Safety Vinyl

Co kde použít

Co kde použít

Kolekce protikluzného vinylu Forbo Step poskytuje kompletní nabídku podlahových krytin, které jsou vytvořené tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky v široké řadě oblastí použití. Všechny produkty v kolekci Step splňují a dokonce překračují přísné požadavky zdravotně bezpečnostního nařízení (HSE) a Evropské normy. Stáhnout rady k použití

Surestep; prostory s obecným využitím a se zvýšeným nebezpečím uklouznutí
Safestep R11; prostory se zvýšeným nebezpečím uklouznutí vzhledem k trvalému či náhodnému znečištění
Safestep R12; využití v lehkém průmyslu
Surestep Laguna; mokré prostory, především pro pohyb naboso, příležitostně v obuvi
Safestep Aqua; spa, sprchy a okolí bazénů

Step wetroom

Brožura

Přečtěte si více o kolekci Step

Pokud si přejete přečíst si víc o kolekci bezpečnostního vinylu Step, stáhněte si prosím naši brožuru.
Brožura bezpečnostního vinylu Step

Step Safety Vinyl