Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

colorex
ec plus

Colorex EC Plus je ideální pro rychlou instalaci a renovaci v citlivých prostorách jako jsou laboratoře, IT místnosti a čisté provozy. Colorex EC Pluc splňuje nejpřísnější požadavky na uvolňování částic, pomáhá snížit jakoukoliv hrozbu kontaminace.

Omezení vytváření elektrostatického náboje je hlavním účelem kontrolních opatření v ESD chráněných prostorách (EPA). V takových oblastech, jako jsou montáže elektroniky, mechatroniky a datová centra, hraje správná podlaha přímo klíčovou roli. Neodvádí pouze elektrostatický náboj z osob a vybavení, ale také omezuje tvorbu náboje tam, kde k ní může dojít, na styčných plochách mezi podrážkami bot a podlahou.

Produkty

Colorex EC Plus

  About Colorex EC

  About Colorex EC

  Colorex EC is an electrostatic conductive floor covering in tile format with permanent ESD properties, regardless the humidity level of the area.

  Reducing the generation of electrostatic charges is the main purpose of control measures in ESD protected areas (EPA). In such areas like electronics assembly, life sciences and data centres the right floor covering plays a crucial role. It does not only drain electrostatic charges from personnel and equipment, but it also reduces the generation of charges there where they occur, at the interface between the shoe soles and the floor.

  Colorex EC
  With Colorex EC, static charges flow easily through the dense network of tiny conductive veins that run through the whole thickness of the tile. The charge is transmitted via the conductive adhesive and securely discharged to earth via the copper strip. It’s a completely natural system that needs no volatile chemical anti-static additives to aid conductivity. The conductivity is not affected by changes in temperature or humidity

  Functionality:
  Permanently conductive

  Description:
  Permanently conductive floor, connection between tiles through conductive adhesive and connected to earth through copper strip. Compliant to IEC 61340-4-5 with appropriate ESD shoes

  Application areas:
  ESD facilities, cleanrooms, pharmaceutical laboratories, production sites (electronics, manufacturing, life sciences) and operating theatres. Colorex EC satisfies the strictest requirements for particle release behaviour, helping to reduce any threat of contamination.

  Colorex SD 150204 montblanc

  Glued construction

  Colorex glued construction

  The Colorex collection can be used in many different application areas, because of the different systems and the different levels of conductivity that are offered.

  One of the options is to glue Colorex during the installation:
  1. directly adhering it to a subfloor
  2. bonding it to a raised access floor panel.

  When conductive or dissipative properties are required, the connection between the tiles is assured by the conductive adhesive between the tiles and by the copper strip to the earthing point. If Colorex is installed using this process, the static charges are drained to earth via the earthing point.

  The Colorex system that can be glued is available in 2 different tile products with ESD properties:
  Colorex SD - static dissipative tiles of 61,5 x 61,5 cm
  Colorex EC - electrostatic conductive tiles of 61,5 x 61,5 cm

  Colorex glued construction

  Fotogalerie

  Fotogalerie Colorex EC

  NCS & LRV

  Colorex SD | EC NCS & LRV

  Download here Colorex SD | EC LRV & NCS document

  About LRV
  In architecture, Light Reflectance Value (LRV) is a measure of the percentage of visible and usable light that is reflected from a surface when illuminated by a light source. The LRV can be linked to a number of decisions on which a colour can be chosen. The approximate LRV of a colour indicates the amount of visible light that a colour will reflect. Black has a light reflectance value of 0% and absorbs all light. White has a light reflectance value of 100% and keeps a building light and cool. It also links to the use of electricity where lighter colours need less lighting, which is a direct saving for the environment. All Forbo products carry a light reflection value, which can be found in the text next to the enlargement of the tabletop.

  About NCS
  NCS colour coding describes the colour of any material. With numeric colour codes, so called NCS Notations, such as NCS S 1080-Y70R, any colour can be described precisely. NCS has defined 1950 standardised colours at every 10th step of the colour space to represent the entire colour space. Each notation's colour sample is visually identical to any other colour sample of the same notation, whether it is a standardised colour or a colour in between the 1950 standard colours. This way you can find matching flooring colours with other coloured items in a room.

  The 'Natural Colour System' NCS has been developped in order to indentify the colour value, its intensity and hue for a product. By using the NCS maesurement system, colours and colour groups can be identified and matched regardless of the material that has been used. In this way colour coordinates for different aspects of the interior of a building can be determined. All Forbo Flooring products carry an NCS code, which can be found next to the enlargement of the tabletop and in our downloadcenter.

  Sphera SD | EC NCS & LRV

  Floorcare

  Colorex floorcare

  Colorex tiles offer you high mechanical and wear resistance with no need for coatings or surface treatments. The tiles can be 100% repaired and restored, for example:
  - Burns can be fully removed
  - Damage can be seamless repaired
  - Suborns stains like iodine can be fully removed
  - Heavy soiling can by fully cleaned


  Download here the Colorex floorcare instructions:
  Colorex cleaning & maintenance Instructions

  Colorex seamless repair

  Instalace

  Instalace

  Colorex má více možností instalace:

  1. Colorex přilepený k podkladu
  2. Colorex na povrchu zdvojené podlahy
  3. Colorex jako volně položitelné dílce

  Prosím klikněte na „více“ a získáte všechny informace

  1. Colorex přilepený k podkladu
  Colorex může být instalován na betonový podklad. Toto je často provedeno použitím nejdříve vodivé penetrace a následně jsou aplikovány měděné pásky a vodivé lepidlo. Když je Colorex umístěn na vrch podlahové konstrukce, měděné pásky odvedou elektrický náboj do země, kde budou ukotveny. Pokud není požadována vodivost, potom použijte normální penetraci a lepidlo. Colorex instalovaný na beton obstojí při těžkém zatížení např. vysokozdvižnými vozíky bez poškození podlahy samotné. Svařování dílců Colorex v ESD prostorech je volitelné. Pro čisté provozy je ovšem požadováno. Pro tyto oblasti je dobré vědět, že po čase se dílce Colorex® nezmenší a správně instalované a svařené nikdy nevytvoří otevřenou spáru.

  2. Colorex na povrchu zdvojené podlahy
  Často je krytina Colorex instalována na povrch zdvojených podlah, které jsou použité v čistých provozech nebo datových centrech. Díky přísným a unikátním vlastnostem krytiny Colorex mohou výrobci vytvořit jakoukoliv možnou konstrukci zdvojené podlahy závislou na místu použití. Poněvadž má Colorex extrémně nízké emise a vysokou hustotu může být proděrovaný pro systém proudění vzduchu, který je často používán v kombinaci se zdvojenými podlahami. Vysoké zatížení a opravitelnost bez ztráty vizuálního vzhledu umožní krytině Colorex vyčnívat nad jakoukoliv jinou alternativou.

  3. Colorex jako volně položitelné dílce
  Colorex Plus je vysoce výkonná podlahová krytina skládající se z volně položitelných dílců pro všechny prostory nebo aplikace, kde jsou drahá přípravná opatření a prostoje prostě vyloučena. Speciální úprava nebo příprava není nutná, pokud je podlaha rovná. Colorex Plus může být instalován bez přerušení nebo omezení současných aktivit a je ho možné ihned používat. Díky struktuře medových pláství na rubové straně může Colorex Plus dokonce odvětrávat vlhkost pokud je to třeba a to i v případě, že je používán. Dílce Colorex jsou spojeny dohromady unikátním, přesně do sebe zapadajícím, systémem, který zůstává skrytý pod povrchem. Ale protože mají unikátní povrch z materiálu Colorex můžete stále využívat všechny jeho osvědčené vlastnosti a výhody.
  Plus je dostupný také ve variantě elektrostaticky vodivé (EC) - vysoký výkon. Na vyžádání může být také objednán jako staticky disipativní (SD) varianta – zvýšený výkon. Navíce je zde antistatická verze pro nevodivé instalace. Dílce s protikluzným povrchem mohou být spojeny se všemi ostatními typy dílců Colorex® Plus pro vysoce zatěžované prostory a dotváří tak kompletní sytém řešení. Ke krytině Colorex® Plus byly speciálně vyvinuty rampy a lišty, které mohou být použity k vytvoření kompletního řešení pro jakoukoliv instalaci. Pro krytinu Colorex® Plus nejsou problémem dokonce ani vysokozdvižné vozíky.

  Pro stažení máme k dispozici máme mnoho dokumentů k instalaci.
  Colorex instrukce k vodivé pokládce
  Colorex instalace vnitřního rohu
  Colorex instalace venkovního rohu
  Colorex instrukce k svařování
  Colorex instrukce k svařování rohů
  Colorex oprava

  Installation

  Installation