Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Jak wspieramy cele klimatyczne

Misją firmy Forbo Flooring Systems jest tworzenie lepszych warunków dla poprawy jakości życia. Dlatego też z całego serca popieramy cele, które zostały wyznaczone na światowy szczyt klimatyczny COP26.

Marmoleum Raw Materials

"Na całym świecie nasilają się burze, powodzie i pożary. Zanieczyszczenie powietrza niestety wpływa na zdrowie dziesiątek milionów ludzi, a nieprzewidywalna pogoda powoduje również nieopisane szkody w domach i źródłach utrzymania. Ale chociaż skutki zmian klimatycznych są druzgocące, postępy w walce z nimi prowadzą do czystszego powietrza, tworzenia dobrych miejsc pracy, odbudowy przyrody, a jednocześnie wyzwalają wzrost gospodarczy.

Pomimo tych możliwości nie działamy wystarczająco szybko. Aby zażegnać ten kryzys, kraje muszą pilnie połączyć siły. "

Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu UK 2021

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

W dniach 31 października - 12 listopada 2021 r. Wielka Brytania wraz z Włochami będzie gospodarzem wydarzenia, które zdaniem wielu jest ostatnią szansą dla świata na opanowanie uciekających zmian klimatu. Od prawie trzech dekad ONZ gromadzi prawie wszystkie kraje świata na globalnych szczytach klimatycznych lub COP - co oznacza "Konferencję Stron". W tym roku odbędzie się 26. doroczny szczyt, któremu nadano nazwę COP26.

COP26 odbywa się w Glasgow z udziałem Wielkiej Brytanii jako prezydenta. Oczekuje się, że przez te dwanaście dni rozmów do Szkocji przybędzie ponad 190 światowych przywódców, wraz z dziesiątkami tysięcy negocjatorów, przedstawicieli rządów, przedsiębiorstw i obywateli.

Nadszedł czas

Większość ekspertów uważa, że COP26 ma szczególnie pilny charakter. W ramach porozumienia paryskiego kraje zobowiązały się do przedstawienia krajowych planów określających, w jakim stopniu ograniczą swoje emisje - tzw. krajowe zobowiązania (ang. Nationally Determined Contributions, NDC). Uzgodnili, że co pięć lat będą wracać z uaktualnionym planem, który będzie odzwierciedlał ich najwyższe możliwe ambicje w tym czasie.

Okres poprzedzający tegoroczny szczyt w Glasgow to moment (opóźniony o rok z powodu pandemii), w którym kraje aktualizują swoje plany redukcji emisji. Jednak zobowiązania podjęte w Paryżu nie zbliżyły się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, a szansa na osiągnięcie tego celu jest coraz mniejsza. Decydujące znaczenie będzie miało dziesięciolecie do 2030 r. Tak więc, choć Paryż był tak doniosły, kraje muszą zrobić znacznie więcej, aby utrzymać nadzieję na utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia.

Nasze rozwiązania, które wspierają cele klimatyczne:

W Forbo Flooring Systems wspieramy cele, które zostały wyznaczone na tegoroczną konferencję COP26. Jesteśmy dumni z tego, że aktywnie uczestniczymy w dialogu poprzez bliski kontakt z decydentami i wpływowymi osobami, aby dzielić się naszymi poglądami i rozwiązaniami tam, gdzie możemy.

Bądźcie z nami online, gdy będziemy śledzić wiadomości i wydarzenia związane z tym ważnym wydarzeniem. W trzech wywiadach, które ukażą się 29 października, 12 listopada i 24 listopada, będziemy informować Państwa o oczekiwaniach, postępach i wynikach rozmów COP26.

Gośćmi specjalnymi są m. in. dyrektor generalna WorldGBC Cristina Gamboa oraz Maurits Groen, konsultant ds. komunikacji, aktywista i przedsiębiorca zajmujący się kwestiami ochrony środowiska i rozwoju. Dowiedz się, jakie są ich zdaniem największe wyzwania dla COP26 oraz jakie mają nadzieje i ambicje na nadchodzące tygodnie.

COP26 - Wprowadzenie

Wywiady

 • Marmoleum campaign - Jute

  Oczekiwania wobec COP26

  Ze strony liderów zrównoważonego rozwoju

  Oczekiwania wobec COP26 ze strony liderów zrównoważonego rozwoju

  W Forbo Flooring Systems wspieramy cele, które zostały wyznaczone na tegoroczną konferencję COP26. Jesteśmy dumni z tego, że aktywnie uczestniczymy w dialogu poprzez bliski kontakt z decydentami i wpływowymi osobami, aby dzielić się naszymi poglądami i rozwiązaniami tam, gdzie możemy.

  COP26 już prawie za nami! Bądźcie z nami, gdy będziemy śledzić wiadomości i wydarzenia związane z tym przełomowym wydarzeniem. W tej 3-częściowej serii wywiadów będziemy informować Państwa o oczekiwaniach, postępach i wynikach rozmów COP26.

  W tym tygodniu Cristina Gamboa (WorldGBC CEO) i Maurits Groen (kluczowy influencer i publicysta COP26) mówią o tym, jakie są ich zdaniem największe wyzwania dla COP26 oraz jakie mają nadzieje i ambicje na nadchodzące tygodnie.

 • Cristina Gamboa

  Cristina Gamboa

  Wywiad podczas COP26

  Cristina Gamboa

 • Maurits Groen | COP26

  Cristina Gamboa & Maurits Groen

  Wywiad po szczycie klimatycznym

  Cristina Gamboa & Maurits Groen

ZAPEWNIENIE ZEROWEGO GLOBALNEGO BILANSU NETTO I UTRZYMANIE 1,5 STOPNIA W ZASIĘGU RĘKI

Kraje są proszone o przedstawienie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji do 2030 r. , zgodnych z dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do połowy tego stulecia. Aby zrealizować te ambitne cele, kraje będą musiały przyspieszyć wycofywanie węgla, zachęcać do inwestycji w odnawialne źródła energii, ograniczyć wylesianie i przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne.

Szacuje się, że do 2050 r. światowe zasoby budynków wzrosną z 223 mld m2 do 415 mld m2 , ale budownictwo i eksploatacja budynków odpowiadają niemal za 40 % emisji CO2.

flax flower

Co robimy, aby to osiągnąć

Dzięki naszej gamie produktów Marmoleum neutralnych pod względem emisji CO2 Forbo Flooring Systems przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wytwarzanie produktów, które nie mają wpływu na zmiany klimatyczne na świecie. Fotosynteza wszystkich roślin wykorzystywanych w Marmoleum powoduje pobór CO2 większy niż emisja CO2 spowodowana transportem i procesem produkcyjnym, co sprawia, że Marmoleum jest neutralne pod względem emisji CO2 od źródła po wyjście z organizacji.

Chociaż jesteśmy również bardzo dumni z naszego przejścia na w 100% ekologiczną energię elektryczną i obecnych prób z biogazem, musimy pozostać otwarci na nowe podejścia do produkcji wszystkich naszych produktów.

DOSTOSOWYWAĆ SIĘ W CELU OCHRONY SPOŁECZNOŚCI I SIEDLISK NATURALNYCH

Klimat już się zmienia i będzie się zmieniał nawet wtedy, gdy będziemy ograniczać emisje, co będzie miało katastrofalne skutki. Na COP26 musimy współpracować, aby umożliwić i zachęcić kraje dotknięte zmianami klimatu do ochrony i odbudowy ekosystemów, budowania systemów obronnych oraz zwiększenia odporności infrastruktury i rolnictwa, aby uniknąć utraty domów, środków do życia.

raw materials used 2020

Co robimy, aby to osiągnąć

W 2020 r. przeprowadziliśmy analizę istotności działalności w oparciu o priorytety interesariuszy dotyczące m. in. zdrowia i dobrego samopoczucia, wpływu na środowisko i odpowiedzialności społecznej. Uzyskana w ten sposób matryca pozwoliła nam określić kilka bardzo konkretnych celów, na których powinniśmy się skupić w naszym 5-letnim programie Zrównoważony rozwój 2025. Obejmują one poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez ograniczenie emisji produktów, drobnego pyłu i czynników wywołujących alergie, tworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy poprzez zapewnienie zajęć sportowych i ćwiczeń, oferowanie programów rzucania palenia oraz audytowanie dostawców pod kątem zgodności z normą SA8000 w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Dla nas, jako odpowiedzialnego producenta, zasadą przewodnią jest ostrożne wykorzystywanie wszystkich zasobów w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Nasze wykładziny linoleum są produkowane z naturalnych, szybko odnawialnych surowców, ulegają biodegradacji i są neutralne pod względem emisji CO2 (od źródła po wyjście z organizacji) bez kompensacji. W produkcji naszych heterogenicznych wykładzin PVC stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania bez ftalanów

WSPÓŁPRACOWAĆ, ABY ZREALIZOWAĆ

Wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu możemy sprostać jedynie poprzez wspólną pracę. Formalnym obowiązkiem COP26 jest osiągnięcie porozumienia w negocjacjach. Pomoże to w osiągnięciu innych celów i pokaże wszystkim, że świat zmierza w kierunku prężnej gospodarki o zerowym bilansie netto. Musimy sfinalizować Paryski Zestaw Zasad (zasady niezbędne do wdrożenia porozumienia paryskiego) i musimy zamienić nasze ambicje w działania poprzez przyspieszenie współpracy między rządami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, aby szybciej osiągnąć nasze cele klimatyczne.

World Green Building Council Logo

Co robimy, aby to osiągnąć

Konkurencja rynkowa z definicji sprzyja krótkowzroczności. Nikt z nas nie może jednak uciec od potencjalnych skutków braku realizacji tematów określonych w paryskim porozumieniu klimatycznym. Każde rozwiązanie kryzysu, z którym borykamy się jako branża, wymaga współpracy, współdziałania i udziału zainteresowanych stron. Współproducenci i producenci materiałów budowlanych muszą się porozumieć, aby wypracować konkretne rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie działań badawczych, czy też o zbadanie systemów zbierania i sortowania odciętych części i produktów wycofanych z eksploatacji, istnieje wspólna odpowiedzialność za znalezienie rozwiązań o charakterze cyrkulacyjnym.

Ogromny postęp możemy osiągnąć jako branża, co ułatwiają nam sojusze, takie jak ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers Institute), EuFCA (European Floor Covering Association), ECRA (European Carpet & Rug Association) i MMFA (Multi-layer Modular Flooring Association), z którymi mamy silne relacje.

W 2021 roku Forbo Flooring Systems dołączyło również do globalnej sieci World Green Building Council (WorldGBC), aby aktywnie uczestniczyć i wpływać na transformację sektora budowlanego w trzech strategicznych obszarach - działania na rzecz klimatu, zdrowie i dobre samopoczucie oraz zasoby i cyrkulacyjność.