Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

ESD & Cleanroom/Klinisk rene rom

Colorex Basic plus

Colorex Basic Plus er et gulvsystem for legging med Colorex som toppsjikt med begrenset lede-evne. Denne samlingen tilbyr alle fordelene med Colorex som høy tetthet, lett å reparere, flekkmotstand kombinert med fordelen med en robust plate for løslegging.

Colorex Basis Plus sikrer rask reparasjon og enkel installasjon samtidig som den har den samme robuste overflaten som Colorex SD.

Colorex Basic plus
  • SD 150201
    Colorex Basic Plus

    Colorex Basic Plus

    Colorex Basic Plus är ett golvsystem för lösläggning med Colorex som toppskikt med begränsad ledningsförmåga. Denna kollektion erbjuder alla fördelar hos Colorex såsom hög densitet, lätt att laga, motstånd mot fläckar kombinerat med fördelen av en robust platta för lösläggning.

Produktkonstruktion

Produktkonstruktion

Vi gör plattor för att säkerställa konsekventa och unika egenskaper och för att eliminera allvarliga felaktigheter såsom utsläpp, krympning och minskande av ledande egenskaper. Plattor kan installeras snabbare och är lättare än mattor och ger mindre spill, särskilt vid läggning i små och medelstora rum eller i rum med oregelbundna former.

Colorex erbjuder alla de egenskaper som normalt förknippas med ESD-mattor, men innehar alltså även de fördelar som finns med plattor för lösläggning. ESD-mattor kräver dessutom en större mängd miljöfarliga mjukgörare i jämförelse med plattor.

Colorex-plattans konstruktion:
1. kopparband
2. ledande lim
3. undergolv
4. ledande ådringar

Colorex konstruktion

Skötsel

Skötsel

Ytskador så som brännmärken, högt slitage eller missfärgning från kemikalier kan avlägsnas genom slipning med en vanlig golvslipmaskin. Använd ett sandpapper med grovlek 80 till att börja med för att därefter jobba dig upp till en grovlek på uppemot 240. Efter slipning kan ytan restaureras till sitt ursprungliga skick genom att polera med en golvvårdsrondell.

Här kan du ladda ner skötselanvisningar för Colorex:

Skötselanvisning Colorex

Skötsel Colorex

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar

Ladda ner:
Colorex Plus läggningsanvisning

Colorex Plus är ett högpresterande golvsystem bestående av plattor för lösläggning för alla de platser och tillfällen där dyra förberedelseåtgärder och produktionsstopp inte är något alternativ. Några särskilda behandlingar eller förberedelser är inte nödvändiga så länge som golvet är platt. Colorex Plus kan installeras utan att stoppa eller störa rådande aktiviteter och går att bruka per omgående.

Med sitt hexagonformat i botten kan Colorex Plus även ventilera fukt när det behövs. Colorex Plus-plattorna är sammankopplade genom ett unikt system av sinkor som är dolt under ytan och de ger samma genuina Colorex-golvyta med sina välbeprövade egenskaper och fördelar.

Colorex Plus läggning

Normer & certifieringar

Normer & certifieringar

För att ge våra kunder med högsta säkerhet, Mäter och rapporterar vi ledningsförmågan hos varje produktionsparti. Som ett resultat av denna kvalitetskontrollprocedur, upprättar vi en rapport som visar fördelningen av konduktivitetsvärden inom ett parti. Dessa rapporter är tillgängliga för kunden på begäran.

I samband med lämpliga ESD-skor, är Colorex EC helt kompatibel med de krav som anges i IEC 61340-5-1 och ANSI/ESD S20.20 standarder för ESD-skyddade områden (EPA):
• Systemmotstånd person/skor/golvsystem <35 MOhm
• Kroppsspänning <100V

Fraunhofer logo