Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bærekraftig, giftfritt og miljøvennlig

Ved FNs toppmøte den 25. september 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 globale mål og Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Alle verdens land har påtatt seg å lede verden mot en bærekraftig og rettferdig fremtid, f.o.m. 1. januar 2016 og frem til 2030.
Les mer om FNs bærkraftsmål

Hvordan påvirker det byggeindustrien og gulvmarkedet? Hvordan styres kriteriene i forhandlingene for å bidra til at vi oppnår målene?

Forbo ønsker å lede den bærekraftige utviklingen og jobber stadig for å hjelpe våre kunder med gulvløsninger som reduserer miljøbelastningen og som vil bidra til å løse verdens klimautfordringer.

Kustaa Saksi Iris
Vinylgulv fri for ftalater 2017

En giftfri hverdag

Regjeringens plan for å oppnå målet om et miljø uten miljøgifter:
Det er en av de viktigste og mest utfordrende oppgavene innen miljøpolitikken akkurat nå og prioriteres høyt av politikerne. Ved å sikre at vi ikke benytter helse- og miljøfarlige stoffer i produktene våre bidrar vi til et bedre innemiljø og en giftfri hverdag for alle som er i kontakt med våre gulv.

Mest omdiskutert nå er trolig PVC og ftalater. Vi ønsker debatten velkommen, men synes samtidig at det finnes en stor risiko for at klimabelastningen kommer i skyggen når det blir for stor fokus på enkelte råvarer. Selv om man bytter ut enkelte råvarer så er ikke det noen garanti for at produktets miljøprofil er god. Forbos vinylsortiment er i dag helt fritt for ftalater.

Miljøvennlige gulv

For å kunne ta gode miljøvalg må man sette seg inn i den totale miljøbelastningen for et materiale. I dag kan vi oppsummere dette i 4 områder: emisjoner til blant annet helse- og miljøfarlige stoffer, ressurser og klimagassutslipp. I dag finnes det verktøy som på en enkel måte gir svar på nettopp dette.

Les mer om det her: Miljøvurdering

Linoleum ingredienser
Bättre hälsa för alla grundskola

Bærekraftige gulv

Å stille sosiale krav i forhandlinger blir stadig vanligere. Forbo jobber kontinuerlig for å styrke samfunnsansvaret vårt gjennom tiltak innen alle aspekter av bærekraft, ikke minst innen det sosiale aspektet. Globalt jobber vi med SA-8000 (Social Accountability International standard), verdens første tredjepartsstandard for menneskerettigheter og gode arbeidsplasser innen alle industrielle sektorer. Vi har inkludert SA-8000-standarden i leveringsvilkårene våre, og vi kontrollerer stadig at standarden overholdes.
Les mer om SA-8000 her
Les mer om de ulike initativene til Forbo