Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

KAPA LEDTID, SKAPA BYGGTID

Färdigställ bygget ett halvår tidigare. Vinylgolvet Sarlon Modul’Up klarar högre restfukt i betong vid nyproduktion och möjliggör tidigare läggning genom likvärdiga korta torktider året runt.

Installeras löslagt och limfritt med möjlighet till uppvik.

Sarlon Modul'Up Campaign Image Sweden_01
No Glue Sign Sarlon Modul'Up

Framtidens golv läggs utan lim

– Inga av de begränsningar som är förknippade med lim
– Garanterad återvinning, även vid slutet av produktens livslängd
– Inget behov av spärrskikt eller ökad avjämningsmassa
– Reducerad byggvärme och förvärmning av betongen
– En optimal lösning för hållbar byggdesign

Cut time icon Sarlon Modul'Up

Kapar ett halvårs ledtid i projektet

– Kortare torktid vid sommargjutning av betong
– Tidigare start av projekt under sommaren
– Likvärdiga torktider året runt
– Reducerad till ingen påverkan tid till tätt hus

Rapport: Fuktsimuleringar av nygjuten betong i PPB – Dry-IT

Vi har räknat på saken

På uppdrag av Forbo har fuktkonsulten Dry-IT räknat på scenarion med olika RF-mål (%) att torka ut betongen till i byggprojektet.

Resultatet visar att uttorkningstiderna varierar avsevärt beroende på:
– vilket RF-mål som sätts
– vilken tid på året som gjutningen utförs
– hur snabbt tätt hus kan erhållas

Hela rapporten finns att läsa här:
Rapport: Fuktsimuleringar med PPB