Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Privacyverklaring

De privacyverklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze website.

Op deze pagina hebben we belangrijke informatie uit onze privacyverklaring voor jou samengevat. Zo vind je snel de informatie waar je naar op zoek bent. Wil je gedetailleerde informatie over de verwerking van jouw gegevens, dan kun je hieronder onze privacyverklaring downloaden en raadplegen.

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze website. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan klantnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data (zie onze privacyverklaring voor de volledige lijst).
Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.
Voor de verwerking van je gegevens is Forbo Flooring verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat Forbo Flooring vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoelang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt.

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

Heb je nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.


Download de hele privacyverklaring of lees hier