Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Duurzaamheid in het Klimaatakkoord

Is het grote aanmodderen begonnen?

c02

Als fabrikant van de duurzaamste vloerbedekking ter wereld, Marmoleum, is Forbo buitengewoon geïnteresseerd in het klimaatakkoord en in het bijzonder de tafel “Gebouwde omgeving”. Het kan namelijk sneller en er is veel meer mogelijk dan CO2 reductie door minder gas, minder energie en groenere energie.

Hoe enthousiast waren we deze zomer en hoe voortvarend zag het eruit in navolging van het regeerakkoord van 2017:
“…Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs. Daarvoor werken we samen met gelijkgezinde landen in Europa. In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een emissiereductie van 49 procent in 2030. In de EU nemen we het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen…”

co2 voetjes

En ziedaar afgelopen zomer: de zogenaamde klimaattafels worden in het leven geroepen.
De heer Nijpels wordt door klimaatminister Wiebes aangewezen om voor het einde van het jaar een Klimaatakkoord te smeden. Door aan deze klimaattafels met honderden belanghebbenden als milieuclubs en bedrijven te gaan onderhandelen moet er een plan liggen om de doelen te halen. En daar zit ‘m nou net de kneep en het probleem…..de regering gaat onderhandelen met belanghebbenden, die verschillende belangen hebben blijkt.

Nu blijkt dat de (regerings-)partijen het niet eens worden over de klimaatmaatregelen voor burgers en bedrijven. De onderliggende plannen zijn te vaag en laten zich niet doorrekenen. Een ambitieus klimaat- en energieakkoord, zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet, gaat er dit jaar waarschijnlijk niet komen.
Het gaat weer over geld, want men is het vooral niet eens over waar de rekening van de toekomstige klimaatmaatregelen komt te liggen. Op zich al bijzonder want hoe druk je de waarde van onze planeet, klimaat of gezondheid uit?

co2

Iedereen is het erover eens dat er te weinig aan het probleem van klimaatverandering is gedaan, iedereen is het erover eens het goedkoper is om nu geld uit te geven aan dure maatregelen die de uitstoot van CO2 beperken, dan om af te wachten.
Echter, wat de regeringspartijen ook besluiten, dat is geen excuus om zelf niets te doen of niet in actie te komen. En dat kan! Neem bijvoorbeeld de klimaattafel “Gebouwde omgeving”. De vele initiatieven dat bedrijven zelf van het gas afgaan , er worden duurzaamheidsmanagers door bedrijven aangesteld, architecten die roepen om duurzame materialen en om programma’s om duurzame gebouwen te ontwerpen, fabrikanten die CO2 neutrale producten zoals plafonds en vloeren op de markt brengen enzovoort, enzovoort.
Nee, daarmee gaat morgen het CO2 probleem niet opgelost worden. Maar we hoeven niet van de kelder op zolder en niet alles kan ook in één keer. Maar het mooie van deze initiatieven, groot en klein, is dat ze in gang worden gezet door mensen en bedrijven die het klimaat wél belangrijk vinden, de noodzaak tot verandering inzien en in beweging komen. Los van het klimaatakkoord, los van de “kosten”.

Marmoleum

Iedereen die een rol speelt in “Gebouwde omgeving”, te weten: huurders, eigenaren, grote eindgebruikers, consumenten, architecten, aannemers, onderaannemers, fabrikanten kunnen er nu al voor zorgen dat gebouwen CO2 neutraler worden: minder energie, groenere energie en duurzamere materialen toepassen.

Wat let ons, wat let u? Wij laten graag zien welke bijdrage Forbo levert aan het gebruik van duurzame materialen in de gebouwde
omgeving. Praat met ons over wat wij doen, wat dat voor u kan betekenen tijdens het World Architecture Festival.

futureawards

Udo Weijkamp, Directeur Verkoop & Marketing praat graag met u verder tijdens de WAF in de Rai te Amsterdam op stand C120 van Forbo Flooring Systems.
Meer informatie op www.forbo-flooring.nl/WAF of www.worldarchitecturefestival.com