Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Onze milieubelofte

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieu zijn al decennialang kernwaardes van Forbo. Milieubewuste producten en de modernste processen zorgen ervoor dat elk productiestadium een minimale impact op het milieu heeft. Naast de milieu-aspecten spelen de sociale aspecten van duurzaamheid een steeds grotere rol.

Forbo onderschrijft de overkoepelende definitie voor duurzame ontwikkeling zoals die in 1987 door de VN-commissie voor Milieu en Ontwikkeling is geformuleerd:

Nature

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.”

Bij deze definitie horen 3 afzonderlijke dimensies:

De economische dimensie
De manier waarop het bedrijf zich in de markt zet om het duurzaamheidsprofiel actief uit te werken met behulp van de economische stabiliteit en winstgevendheid van het bedrijf, en zo te zorgen voor continue verbetering.
De sociale dimensie
De manier waarop maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance worden gedefinieerd en toegepast binnen het bedrijf.
De ecologische dimensie
De manier waarop maatregelen worden voorgeschreven en opgevolgd die specifiek zijn voor het verbeteren van de milieuprestaties van de processen en producten van het bedrijf.

World

Wat we doen

Wij ondersteunen deze dimensies op een constructieve en consistente manier met de volgende principes:

Compliance Plus, wij doen meer dan wat de overheid in voorschriften en regels van ons verlangt;
• Het integreren van duurzaamheidsoverwegingen in alle beslissingen van het bedrijf;
• Het regelmatig in de gaten houden van de voortgang en het beoordelen van de prestaties op het gebied van duurzaamheid;
• De inzet voor voortdurende verbetering;
• Het onder de aandacht brengen van duurzaamheid in de gehele waardeketen en ervan uitgaan dat onze leveranciers en klanten zich hieraan houden;
• Zorgen dat alle medewerkers zich bewust zijn van ons duurzaamheidsbeleid en zich inzetten om dit beleid te implementeren en te verbeteren.

Environmental datasheet

Ons doel

Om onze vorderingen te meten, voeren wij volledige levenscyclusanalyses uit voor onze producten en verstrekken gedetailleerde informatie over de resultaten. Transparantie is daarbij het kernwoord. Hierdoor geven wij onze klanten alle informatie om een eigen verantwoorde keuze te kunnen maken.
Klik hier voor meer informatie over EPD's.

Sustainable