Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Transparante en betrouwbare informatie

Milieuproductverklaring (EPD)

Een milieuproductverklaring of Environmental Product Declaration (EPD), is een document waarin door een derde partij geverifieerde informatie staat over de milieu-impact van een product. Forbo heeft gekozen voor UL-Environment als programmahouder en deze heeft EP International als verifiërende derde partij. Het doel van een EPD is om duidelijke en transparante informatie te verstrekken van hoge kwaliteit en voor een breed publiek. Een EPD bevat de resultaten van een LCA op basis van in de branche afgesproken “category rules” en geeft de impact voor het klimaat weer op de volgende impactcategorieën.

Impactcategorieën

1. impact op de opwarming van de aarde
2. impact op de aantasting van de ozonlaag
3. impact op de verzuring van land en water
4. impact op de vermesting
5. impact op fotochemische ozonvorming
6. impact op de uitputting van niet fossiele grondstoffen
7. impact op de uitputting van fossiele grondstoffen

De EPD wordt volgens gestandaardiseerde methoden berekend en geverifieerd. Deze is zeer uitvoerig en geeft resultaten van de impact per fase in de levenscyclus (5 fases) op de 7 impactcategorieën. Daarnaast zijn ook de productiemethoden, grondstoffen en recycled content uitgebreid beschreven.

EPD