Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Van hoe het gemaakt wordt, onze voetafdruk...

Van hoe we onze fabrieken aansturen tot hoe we onze ingrediënten kiezen... alles in de manier waarop we onze vloeren maken, draagt bij aan onze missie om betere omgevingen te creëren.

We meten de complete milieuprestatie van onze producten aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA), een open en transparante procedure. We zijn fervent aanhanger van Groene Design-principes.
Dat wil zeggen dat we zuinig zijn, zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken en altijd zoeken naar de beste oplossing voor het milieu.

We verminderen, nemen terug, hergebruiken en hernieuwen. Voorbeelden daarvan zijn de terugname van installatieresten en het verwerken van gebruikt materiaal in nieuwe producten. Onze vloeren worden gemaakt in schone, efficiënte fabrieken die draaien op 100% groene energie.

Hoe het wordt gemaakt

Life Cycle Assesment

Forbo maakt gebruik van een levenscyclusanalyse (LCA). Dit is een onafhankelijke methode voor het bepalen van de impact op het milieu.

De Levens Cyclus Analyse zoals Forbo die gebruikt, is gestandaardiseerd binnen ISO 14040. LCA wordt gedefinieerd als het verzamelen en evalueren van gegevens over de input en output en de mogelijke milieueffecten daarvan van een productsysteem gedurende zijn gehele levenscyclus, een wieg-tot-graf-benadering. Meting van de effecten behorende bij specifieke impactcategorieën zijn gericht op inspanningen ten behoeve van reductie. Dat is de basis voor de duurzame ontwikkeling van Forbo's en onze prestaties in het algemeen.

onze voetafdruk

Reduce, Renewable, Reuse, Recycle

De sleutel tot ons succes bij de uitvoering van ons milieubeleid ligt in de toepassing van onze "4xR": Reduce, Renewable, Reuse, Recycle. Of in het Nederlands: reductie, hernieuwbaarheid, hergebruik en recycling. Diverse initiatieven zijn uitgerold in het hele bedrijf en zijn van belang in ons streven naar voortdurende verbetering om onze milieudoelstellingen te bereiken.

Reduce: Verminderen van energiegebruik, afval en het gebruik van grondstoffen
De productontwikkeling van Forbo is gericht op het beperken van het gebruik van nieuw materiaal en het ontwikkelen van processen en producten die de minste impact op het milieu hebben volgens de LCA. We werken nauw samen met onze leveranciers om nieuwe materialen met een lage impact in te kopen.

Renewable: Gebruik van hernieuwbare energie, natuurlijke en duurzame grondstoffen
Het gebruik van duurzame elektriciteit blijft stijgen. Deze vorm van energie beslaat nu meer dan 86% van het totale elektriciteitsverbruik van onze 12 productiebedrijven. Hierdoor konden we onze CO2-voetafdruk verder beperken. Onze Nederlandse fabrieken maken gebruik van 100% groene stroom.

Reuse: Hergebruiken van het afval op al onze locaties
95% procent van al ons productieafval wordt hergebruikt in onze producten; dit draagt bij aan het verminderen van afval en het verminderen van het gebruik van “virgin” grondstoffen.

Recycle: Concepten met betrekking tot het terugnemen van producten en stalen
Bij renovatie- of nieuwbouwprojecten wordt het afval van het installeren van vloerbedekkingen normaal gesproken bij het normale bouwafval gegooid. Forbo kan het snijafval van linoleum tijdens de productie van nieuw linoleum als grondstof gebruiken. Ook stalenmateriaal wordt teruggenomen en indien mogelijk hergebruikt. Het gedeelte dat niet herbruikbaar is, wordt gerecycled.


4R's

Brochures

 • MilieubrochureCreatingBetterEnvironments.pdf

  Creating better environments
  Lees ons CBE-verhaal in deze brochure.

 • 2017 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Sustainability Report 2017
  De meest recente versie van ons sustainability rapport (Engels).

 • MIA VAMIL

  MIA/VAMIL regeling
  Alles over de MIA/VAMIL regeling