Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Duurzaamheid & Milieu

Creating Better Environments

Van hoe ze gemaakt zijn tot hoe ze presteren, wij maken echt duurzame vloeren die goed zijn voor mensen, goed voor gebouwen en goed voor het milieu.

Marmoleum Live Forward

Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in ons DNA

Vanaf het moment dat we vloerbedekkingen zijn beginnen te maken - met linoleum meer dan 100 jaar geleden - zijn we blijven streven naar betere omgevingen in alle ruimten waar mensen werken, leven, interactie met elkaar voeren, ontspannen, genezen, leren en spelen. Tegenwoordig en met een veel ruimere keuze aan oplossingen is onze passie voor duurzame vloerbedekkingen nog altijd intact.

Door onze jarenlange ervaring en nauwe contacten met onze klanten en eindgebruikers hebben we een duidelijk inzicht verworven in de bouwomgeving en de impact die onze producten daarop hebben. Op basis van dat inzicht focussen we tegenwoordig op de bevordering van producten en oplossingen waarvan de levenscycli in het kringloopeconomiemodel passen. We werken op een transparante manier, die overeenstemt met de doelstellingen en doeleinden die we voor onze duurzaamheidsstrategie hebben vastgelegd.

Het resultaat van die inspanningen is de meest maatschappelijk verantwoorde en duurzaamste portfolio van geavanceerde vloerbedekkingen voor u en uw omgeving, waar u zich ook bevindt.

Uiteindelijk komt het erop aan wat onze prioriteiten zijn.
Waaruit zal onze nalatenschap bestaan: gemiste kansen of ecologische duurzaamheid en welzijn?

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

De COP26-klimaatdoelen ondersteunen

Bij Forbo Flooring Systems steunen we de doelstellingen die vooropgesteld werden voor de COP26, de wereldwijde VN-klimaattop die dit jaar in Glasgow plaatsvindt. We zijn er trots op dat we, dankzij onze nauwe contacten met beleidsmakers en beïnvloeders, actief bij de dialoog betrokken worden om waar mogelijk onze inzichten en oplossingen te delen.

Volg onze onlineverslaggeving over het nieuws en de ontwikkelingen op en rond deze cruciale conferentie. We houden u op de hoogte van de verwachtingen, de vorderingen en de resultaten van de COP26-besprekingen, samen met bijzondere gasten zoals Cristina Gamboa, CEO van de World Green Building Council.

NAAR ONS COP26-PROGRAMMA EN ONZE DOELSTELLINGEN

Transparante informatie, gecontroleerd door onafhankelijke instanties.

Transparantie is cruciaal voor het bereiken van duurzaamheid. Transparantie vereist dat bedrijven informatie delen over de inhoud van hun producten, de manier waarop ze worden gemaakt en de impact die ze kunnen hebben op het milieu, de gebruikers en de gemeenschap. Al in 1996 begon Forbo Flooring Systems samen te werken met de Universiteit van Leiden om een transparant overzicht te krijgen van alle mogelijke effecten van onze linoleumproducten.

Inmiddels bieden wij voor elk Forbo-product informatie over de impact via levenscyclusanalyses en milieuverklaringen die onafhankelijk worden beoordeeld.

EPD-transparantie

Een compleet productportfolio met 100% transparantie vormt de ultieme duurzame oplossing voor onze klanten.

Overzicht LCA-proceselementen

Het begint allemaal met de levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse is een alomvattend systeem waarmee de impact van een product tijdens zijn volledige levensduur op het milieu kan worden gemeten. Die meting is gestandaardiseerd en gelijk voor alle soorten producten. Terwijl systeemgrenzen, de kwaliteit van de gegevens en wegingsfactoren een rol spelen in de globale beoordeling, worden onze LCA's aanvaard zodra ze door een onafhankelijke externe partij zijn geverifieerd.

Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations - EPD)

Terwijl LCA's voor productcategorieën worden opgesteld, gaan milieuproductverklaringen nog een stap verder door de LCA voor één specifiek product te bepalen. Forbo Flooring Systems was één van de eerste ondernemingen wereldwijd die voor elk product en elke collectie uit haar aanbod volledige EPD's opstelde.

Met onze EPD's beslisten we om verder te gaan dan wat de marktnormen stellen. In onze EPD's is ook een transparante verklaring opgenomen over de impact van onze producten op de gezondheid van de mens en over de ecotoxiciteit.

U vindt de EPD's van al onze producten in ons Download Center

Marmoleum EPD

In onze EPD's zijn we ook als geen ander transparant over de impact van onze producten op de gezondheid van de mens en over de ecotoxiciteit: hiermee bezorgen we onze klanten alle informatie die ze nodig hebben om de impact van onze oplossingen op onze aarde en op de mensen die erop leven, zoveel mogelijk te beperken.

Al onze EPD's worden onafhankelijk geëvalueerd door een onafhankelijke externe partij
Meer informatie over de onafhankelijke partij UL

Tessera Struktur tapijttegels

Jaarlijks duurzaamheidsverslag

Al in 2005 publiceerden we ons eerste duurzaamheidsverslag. Dit bevatte informatie over onze productielocaties en productportfolio. Tegenwoordig wordt ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag opgesteld volgens de GRI-richtlijnen en behandelt het elk aspect van de triple bottom line - de ecologische, sociale en economische dimensies die aan de basis liggen van een consequente strategie om de duurzaamheidsdoelstellingen die we in onze milieumanagementsystemen hebben vastgelegd, te bereiken.

U kunt onze meest recente duurzaamheidsverslagen hieronder downloaden.

 • Forbo Flooring Sustainability Report 2020

  Download
  Sustainability Report 2020

 • Sustainability Report 2019

  Download
  Sustainability Report 2019

 • 2020 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Download
  Sustainability Report 2018

Samenwerkingen en partnerships

Forbo Flooring Systems werkt samen met internationale verenigingen en instellingen bij het opzetten van proefprojecten en allianties waarin innovaties en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden getest en ingevoerd. De ervaring die we daar opdoen, is bijzonder waardevol bij onze ontwikkelingen met het oog op de kringloopeconomie.

Zo werken we samen met Europese instellingen zoals het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, de Multilayer Modular Flooring Association, de European Carpet and Rug Association en andere toonaangevende spelers in onze sector, zoals de Green Building Council, universiteiten en innoverende start-ups. Dit alles doen we om het milieuprofiel van onze onderneming en onze productportfolio continu te verbeteren.

Shaking hands
Eco-labels

Eco-labels

Veel van onze producten worden aanbevolen door toonaangevende instellingen zoals Red list free, Blue Angel, Nordic Swan, TUV en nog veel andere autoriteiten. Alleen al vorig jaar mocht Forbo Flooring Systems de volgende duurzaamheidsprijzen in ontvangst nemen:

Duitsland - Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Dit keurmerk voor een verzekerde duurzaamheid wordt toegekend door het Duitse Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie en bekroont alle aspecten van een duurzame onderneming van 'A tot Z'.

Noorwegen - de Eco-Lighthouse Award
Eco-Lighthouse is Noorwegens meest gebruikte certificatieprogramma voor ondernemingen die hun milieu-inspanningen willen documenteren en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen aantonen.

ONTDEK MEER OVER ONZE ECO LABELS

Engagement

Engagement en stewardship

Forbo Flooring Systems speelt al meer dan drie decennia lang een pioniersrol als duurzame onderneming. Zo waren we de eerste om met Milieuproductverklaringen te werken. Dit is nog altijd onze eigen transparante manier om de milieu-impact van onze grondstoffen en processen plus de levenscyclus van het product te berekenen. We hebben een duurzame langetermijnvisie die in onze strategie voor 2020-2025 tot een eerste concrete stap heeft geleid. We voeren in dit verband een 'compliance plus'-beleid dat een stimulerende en innovatieve omgeving creëert, die leidt tot ingenieuze oplossingen en unieke duurzame kenmerken.

ons 'compliance plus'-beleid vormt ons engagement om verder te gaan dan wettelijke voorschriften en vereisten

Duurzaamheidsstrategie

Forbo's duurzaamheidsstrategie heeft een horizon: we hebben de ambitie om de uitdagingen van de circulaire economie onder de knie te krijgen en een zero-waste onderneming te worden. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe regeringen en wetgevingen het tempo in de komende jaren zullen beïnvloeden. Maar om onze ambities voor de lange termijn waar te maken, zijn er nu zeker stappen nodig.

Daarom zijn we nu al begonnen met ons 'Duurzaamheidsprogramma 2025'. In dit programma zijn de acties vastgelegd die in de eerste vijf jaar tot eind 2025 moeten worden ondernomen om de gewenste vooruitgang te boeken in de doelen die we ons hebben gesteld. Er zijn zeven hoofddoelen in de categorieën Circulaire economie en Mensen. Meer informatie over deze hoofddoelen vindt u op het tabblad Doelstellingen op deze pagina.

Duurzaamheid logo

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De SA8000-norm is ons engagement om onze werknemers een eerlijke behandeling te garanderen.

Ons programma voor de eisen die we aan leveranciers stellen, verplicht ons om onze leveranciers een wettelijk bindend document voor te leggen. Onze benadering impliceert ook een nauwe samenwerking met afzonderlijke leveranciers. Dat gebeurt tijdens vergaderingen, bezoeken ter plaatse en beoordelingen van leveranciers, onder meer op basis van audits die door onze inkopers of verantwoordelijke managers worden uitgevoerd.

Door die beoordelingen kunnen we er zeker van zijn dat onze leveranciers in hun dagelijkse activiteiten de nodige aandacht besteden aan mensen- en arbeidsrechten, eisen op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk, doelstellingen op het vlak van milieuprestaties en verantwoordelijke bedrijfspraktijken.
Meer informatie

Groene ontwerpprincipes

Wanneer het aankomt op productontwerp en productie, leeft Forbo Flooring Systems voor al zijn collecties het principe van de vier R'ren op: Reduce, Reuse, Recycle and Renew. Het ontwerpproces speelt een essentiële rol bij de beperking van het verbruik van grondstoffen, het hergebruik van afval uit de fabriek, de recyclage van oude producten en de toepassing van hernieuwbare grondstoffen. Groene ontwerpprincipes naleven betekent ook dat men rekening houdt met de principes die in de kringloopeconomie worden gehanteerd. Hierdoor wordt de focus verbreed naar opties voor de constructie van producten en oplossingen voor producten die hun nuttige levensduur hebben bereikt. De interne ontwerpers van Forbo zijn de echte ingenieurs achter ons ecologische profiel.

echt duurzaam vloermateriaal begint in de ontwerpfase
waarbij een gemeende bezorgdheid over onze toekomst centraal staat

gebruikte grondstoffen 2019

Reduce & Renew | Reduceren & hernieuwen

De uitputting van de grondstoffen is een belangrijk thema. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen die zichzelf vernieuwen en die als jaarlijks terugkerende gewassen kunnen worden geoogst, heeft de voorkeur. Daarna volgt het gebruik van hernieuwbaar en gerecycled materiaal. Forbo Flooring Systems meet het resultaat en streeft er voortdurend naar om deze verhoudingen te verbeteren.

Recycle & Reuse | Recycleren & hergebruiken

Onze focus op hergebruik en recyclage heeft de afgelopen jaren uitstekende resultaten opgeleverd. Zo gebruiken we in onze Marmoleum, Allura en Eternal vloeren steeds meer gerecycleerde materialen. We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat we over een ruim assortiment producten beschikken met een hoog gehalte aan gerecycleerd of hergebruikt materiaal.

Dankzij onze toewijding op dat vlak wordt een steeds groter aanbod gemakkelijk te hergebruiken vloeroplossingen beschikbaar, die perfect in het toekomstige circulaire economie model passen. Onze portfolio bevat een ruim assortiment toepassingen in tegels, planken of banen. Al deze innovatieve vloerbedekkingsoplossingen kunnen zonder lijm worden aangebracht, terwijl ze ook geschikt zijn voor gebruik in zware omstandigheden en op het einde van hun levensduur zelfs gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Projectvinyl Modul'up vinylbanen zonder lijm in 3 versies: Decibel (19 dB), Compact en T.E voor vochtige ondervloeren
Luxe Vinyl Tegels (LVT) Allura tegels en planken zonder lijm in 3 versies: Click, Puzzle & Ease
ESD en industriële vloerbedekkingen Colorex tegels in 3 versies: Plus EC, Plus Basic & Plus R10
Schoonloopmatten Coral Click

recycled and reuse 2017-2019
Geëngageerd om de klimaatverandering tegen te gaan

Geëngageerd om de klimaatverandering tegen te gaan

De CO2-uitstoot op onze productiesites is één op één gerelateerd aan de energie die tijdens de fabricage wordt gebruikt.

De gemiddelde CO2-uitstoot per vierkante meter geproduceerd product daalde van 3,44 in 2004 tot 1,09 in 2020, een vermindering van 68%.

Een portfolio die aan de groene ontwerpprincipes beantwoordt

We meten het aandeel van gerecycled materiaal in al onze productcategorieën met als doel dit waar mogelijk te vergroten.

Met het afval dat in onze fabrieken achterblijft, kijken we naar verschillende manieren om de gerecyclede inhoud in al onze producten te vergroten, dit gebeurt niet alleen door middel van receptuurwijzigingen, maar ook door het introduceren van nieuwe productietechnieken.

PVC-micronisatie is een van de concepten die veelbelovend is en die blijkt te werken in enkele van de pilots die we in 2019 hebben uitgevoerd. Met het oog op de vermindering van afval is het onze bedoeling om waar mogelijk om te schakelen naar digitale printconcepten.

Recycled and reused

Circulaire economie

Circulaire economie is een absolute noodzaak

Biobased oplossingen creëren een betere toekomst voor onze planeet. Maar wanneer biobased geen optie is, biedt circulariteit het op één na beste alternatief - zolang de impact op de levenscyclus maar meetbaar beter is. Bij Forbo zetten we ons in om al onze lineaire processen en producten te transformeren, zodat ze de circulaire economie ondersteunen.

De belangrijkste aandachtspunten in onze transitie zijn:
• het gebruik van hernieuwbare bronnen bevorderen
• productgebruik maximaliseren
• materialen en afval terugwinnen

we zijn vastbesloten om met onze vloeroplossingen bij te dragen aan de circulaire economie

Circulair economisch model

Circulariteit is een uitdaging

De circulaire economie moet ons denken veranderen. Dit begint al in de ontwerpfase van onze producten. Dit omvat de inkoop van duurzamere grondstoffen, het efficiënte gebruik van energie en manieren om afval te verminderen als onderdeel van het initiële productontwerpconcept.

Ten tweede is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van de producten wordt gemaximaliseerd, zodat ze idealiter een soort van dienstverlening worden.

In de eindfase van het levenscyclus van een product moet de recycleerbaarheid en het hergebruik ervan verzekerd zijn. Dit concept wordt gevat in de term 'uitgebreide producentenverantwoordelijkheid'.
Lees meer over onze circulaire initiatieven

Circulair logo
Back to the floor logo

Back to the floor

Forbo Flooring Systems biedt op een actieve manier mogelijkheden aan om installatieafval terug te nemen als de duurzaamheidsbalans voor de logistieke kant van de zaak zin heeft. We beschikken over meerdere programma's voor vinyl in Zweden en Frankrijk en programma's voor linoleum, tapijt en vinyl in het VK en Nederland.

Afval na gebruik van onze producten door de consument vormt echter een grotere uitdaging voor onze sector - niet alleen op het vlak van het inzamelen en het vervoeren van afval, maar ook op het vlak van selectie en verwerking. Forbo Flooring Systems neemt actief deel aan het met EU-middelen gefinancierde Circular Flooring Project, dat ten doel heeft om een proefproject uit te werken waarbij vinylafval na gebruik door consumenten tot zuiver pvc-granulaat wordt verwerkt.

Hiervoor bieden we losse legoplossingen aan waarmee een 'zuivere' recyclage van afval na gebruik door de consument mogelijk is.meer informatie over onze losleg oplossingen

Recovinyl

Forbo Flooring Systems neemt actief deel aan het Europese Recovinyl project. Dit project heeft tot doel de recycling van vinylvloeren te verhogen door de volumes van gerecycleerd PVC te verhogen en het gebruik van post-consumer vinyl te verhogen. De focus ligt op technologieontwikkeling voor recycling, sorteertechnologieën en manieren van het inzamelen.
Meer informatie over Recovinyl

Recovinyl
Logo koolstofnegatief

CO2 negatief worden

Onze generatie is de laatste die de huidige klimaatontwikkelingen kan vertragen of omkeren. Als we vandaag geen drastische acties ondernemen, zal het steeds moeilijker en duurder worden om het tij te keren. In het slechtste geval wordt klimaatverandering een onomkeerbaar proces. Verantwoorde materialen gebruiken en verantwoordelijke maatregelen treffen kunnen tot een positieve verandering leiden.

Het circulaire economiemodel streeft onder meer naar een koolstofneutrale omgeving die de stijging van de opwarming van de aarde uiteindelijk zou ombuigen.

Bij Forbo geloven we niet dat compenserende maatregelen (bv. de aankoop van CO2-certificaten, bossen enz.) een goede manier zijn om dat doel te bereiken. Men zou veeleer moeten inzetten op de beperking van de CO2-emissies tijdens de volledige levensduur van een product. Onze linoleum vloeren zijn daar een goed voorbeeld van.Ontdek ons Marmoleum CO2 neutraal linoleum

Welzijn

Gezonde interieurs

Een vloerbedekking is een integraal onderdeel van elk interieur. Het is alomtegenwoordig vanaf het moment dat je opstaat, een douche neemt, ontbijt, naar school of het werk gaat, je ontspant, sport, eet, danst, een voorstelling bijwoont enz. Vloerbedekkingen bieden comfort en veiligheid, dempen geluid, vormen een barrière voor allergieën en scheppen een algemeen gevoel van welzijn.

Onze vloeren voldoen aan alle verwachtingen. De rollen en de tegels die we leveren, creëren een betere omgeving: ruimten waarin u zich comfortabel, veilig en geborgen voelt.

Logo gezond binnenklimaat

Gezond binnenklimaat

Vandaag de dag leeft meer dan de helft van de wereldbevolking, meer dan 54%, in verstedelijkte gebieden. Gemiddeld brengen we ongeveer 80%-90% van onze tijd binnenshuis door en dit zal alleen maar toenemen. Het binnenklimaat en de aandacht voor groene architectuur en gezonde gebouwen wordt steeds prominenter. Aangezien onze vloeren deel uitmaken van het binnenklimaat waarin mensen wonen, vergaderen en werken, is het onze missie om producten te ontwerpen die op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van het individu.

- onze vloeren zijn gegarandeerd vrij van verboden giftige stoffen
- onze vloeren brengen heel weinig tot geen emissies voort
- onze producten zijn ftalaatvrij
- ons portfolio biedt bewezen oplossingen tegen allergenen en fijnstof

een gezond binnenklimaat begint met een vloer die in alle opzichten echt veilig is voor de mens

Gezondheidsverklaring

Forbo is al tientallen jaren toonaangevend op het gebied van duurzaamheid, en we hebben geleerd dat gezondheid belangrijk is. Kwesties van gezondheid en milieu kunnen niet gescheiden worden als we het hebben over duurzame ontwikkeling.

Elk EPD (Environmental Product Declaration) van onze vloerbedekkingen bevat een verklaring over de invloed van onze vloerbedekking op de toxiciteit voor mens en milieu. Naast de uitgebreide EPD, werd een afzonderlijke Health Product Declaration gecreëerd om de lage impact van onze producten op de gezondheid verder te specificeren.

Deze verklaringen zijn niet wettelijk verplicht. Bij Forbo zijn we er echter ervan overtuigd dat dit de grootst mogelijke transparantie geeft.

De HPD's zijn HIER te vinden.

Sportline

Al uw zintuigen

Een vloerbedekking speelt een belangrijke rol in de interactie tussen een individu en de binnenruimte waar hij zich bevindt.

In het kader van een eigen onderzoek creëerde Forbo Flooring Systems een reeks interieurruimten, elk met een ander soort vloerbedekking. Daarna voerden we metingen uit op de hersenactiviteiten van de gebruikers van de ruimten. Die toonden duidelijk aan hoe het uitzicht, het aanvoelen, de geur en het geluid van vloerbedekkingen onze vijf zintuigen kunnen prikkelen.

Dit heeft gevolgen voor de keuze van de vloerbedekking die wordt gebruikt voor openbare ruimten, kantoren, scholen, zorginstellingen, vrije tijd en horeca en meer. Belangrijk in dit verband zijn de designkenmerken van een vloer, zoals kleur en lichtreflectie, maar ook textuur, gevoel, emissies, geur en geluid.

5 zintuigen_welzijn

de juiste vloeroplossing kiezen kan aanzienlijke effecten hebben op het welzijn van mensen

Marmoleum Fresco 3259

Design

Design is een van de belangrijkste factoren als het gaat om het creëren van een gevoel van welbehagen. Vloerontwerpen geven niet alleen uitdrukking aan het imago en de dynamiek van een werk- of leefruimte, design kan ook gebruikt worden om Institutionele gebouwen een meer huiselijke 'look and feel' te bezorgen.

Personalisatie met digitale druktechnieken stelt ons in staat om speciale vloerbedekkingsproducties te maken waarbij design, kleur en grootte van de vloer op maat van de klant kunnen worden aangepast, op die manier kunnen ruimten worden gepersonaliseerd en een waardevol aspect van het gebouw worden.

Vloerbedekkingen hebben het vermogen om natuurlijk licht te reflecteren, waardoor ruimtes open en helder aanvoelen. Voor elk van onze collecties leveren we zowel NCS-kleurcodes als lichtreflectiegegevens, zodat ontwerpers kleuren en materialen gemakkelijk kunnen combineren.

Surestep Original safety vinyl
Sarlon akoestisch vinyl

Geluid

Ook lawaai is een comfortfactor. Ongewenste en irritante geluiden behoren tot de meest voorkomende oorzaken van onbehagen en ongemak. Daarom meten we de decibelimpact van elk van onze vloerbedekkingstypes. Op basis van de meetresultaten kunnen we de optimale vloerbedekking adviseren die impactgeluiden op de lagere verdieping beperken en omgevingsoplossingen bieden voor de ruimte waar u werkt.
Meer informatie over onze akoestische vloeren

Gevoeligheid en comfort

De manier waarop een vloerbedekking aanvoelt, is uiteraard een belangrijke factor. De keuze voor een zachte, harde of veerkrachtige vloer kan voor een comfortabel en ontspannen gevoel zorgen of u integendeel meer energie bezorgen, zodat u beter presteert. Ons portfolio biedt verschillende mogelijkheden variërend van oplossingen die het wandelen of het verplaatsen van zware lasten moeten vergemakkelijken.
Meer informatie over onze vloeren

Flotex Vision - voelt aan als een tapijt
Dynamics of a building - receiving

De dynamiek van een gebouw

Gezonde gebouwen maken deel uit van een duurzame ontwikkeling - een duurzame ontwikkeling waarin het individu centraal staat.

Onze filosofie over gezonde interieurs komt tot uitdrukking in onze ontwerpfilosofie, 'De dynamiek van een gebouw'. We gebruiken dit om voor elke ruimte de meest geschikte vloerbedekking aan te bieden. Het resultaat zijn gebouwen die goed ontworpen zijn, langer meegaan en gemakkelijker aan te passen zijn aan de eisen van de gebruiker. Gebouwen en interieurs die door de tijdloze oplossingen minder vaak hoeven te worden gerenoveerd, waardoor geld wordt bespaard en er minder afval ontstaat.

Onze doelstellingen

Stappenplan voor de komende 5 jaar

Ons duurzaamheidsprogramma 2025 is ontworpen om de duurzaamheidsstrategie van Forbo Flooring Systems te realiseren.

Voor elk van de zeven hoofdpunten in de categorieën Circulaire economie en Mensen worden de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 toegelicht.

Duurzaamheidsprogramma 2025
Forbo De Groene Weg

Doelstellingen circulaire economie

Een carbonnegatief productportfolio presenteren
• De plaatselijke CO2-emissies tegen 2025 aanzienlijk verlagen

Gebruik van hernieuwbare energie
• Waar mogelijk hernieuwbare stroom gebruiken
• Sterk terugdringen van gebruik van fossiele gassen

Uitgroeien tot een 'zero-waste'-onderneming
• Verhoging van hergebruik/recycling van productafval
• Het bereiken van 100% hergebruik/recycling van kantoorafval

Actief bijdragen aan de circulaire economie
• Verhoging van het verkoopvolume in de EU dat na consumptie wordt gerecycleerd
• Meer afval na installatie in de EU recycleren
• Meer losleg-oplossingen verkopen die in de EU worden hergebruikt en opnieuw verkocht
• Ontwerpen met het oog op recyclage: de recycleerbaarheid van de verkochte producten verbeteren
• Alle producten bevatten gerecycleerde materialen (bij voorkeur post-consumer)

Doelstellingen voor de mensen met wie we samenwerken

Een ethisch en duurzaam supply chain management verzekeren
• Onze leveranciers aanmoedigen om een duurzaamheidsprogramma in te voeren waarmee ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen
• Focus op de aangekochte materialen met de bedoeling om het gehalte aan gerecycleerde of biogebaseerde materialen te verhogen

Alle werknemers bij het duurzaamheidsbeleid betrekken
• Circulaire economie en duurzaamheidstrainingen geven aan alle medewerkers
• Duurzaamheidsprogramma geïmplementeerd en programmamanager aangesteld
• Leaseauto's en andere voertuigen hebben geen verbrandingsmotor in landen waar de nodige infrastructuur voor alternatieve aandrijvingssystemen beschikbaar zijn

Erop toezien dat we maatschappelijk verantwoord, divers en inclusief zijn
• Diversiteit op het vlak van gender, leeftijd, culturele en fysieke achtergrond en inclusiebeleid toegepast
• Onze SA8000-certificatie op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen naleven en verbeteren

Duurzaamheid medewerkers

Producten

Een duurzaam assortiment

Dankzij ons engagement op het vlak van duurzaamheid bestaat het assortiment van Forbo Flooring Systems uit een aantal echt unieke duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld onze Marmoleum vloerbedekkingen die CO2-neutraal zijn op het moment dat ze onze fabriek verlaten, zonder dat daarvoor compenserende maatregelen moesten worden getroffen. Onze vinylvloeren zijn echt veilig om te gebruiken en bieden fantastische losleg oplossingen. Bovendien zijn ze klaar voor de circulaire economie. Onze textielvloeren met een hoog gehalte aan gerecycleerde materialen - en dan in het bijzonder onze tapijttegels met een minimaal gerecycled gehalte in gewicht van 57%. En last but not least zijn er onze Coral schoonloopsystemen, die gemaakt zijn van Econyl garen op basis van afgeschreven visnetten.
Lees meer over onze productportfolio door op de links hieronder te klikken.

Fast flooring logo

Een indrukwekkende portfolio van losleg oplossingen

Nooit eerder hadden we zo'n breed scala aan oplossingen voor producten die los kunnen worden gelegd. Wij bieden losleg producten aan in baan-, plank- en tegelformaat.

Losleg producten besparen niet alleen tijd en geld tijdens de plaatsing, de technologie maakt renovatiewerkzaamheden gemakkelijker omdat gebruikte vloeren kunnen worden verwijderd zonder dat ook de lijm en de vloerbedekking moeten worden verwijderd.

Deze losleg producten kunnen gemakkelijk worden gerecycled en zijn dus volledig circulair.

Ons Fast Flooring aabod is beschikbaar in Marmoleum, vinyl en textiel.
Meer informatie over losleg oplossingen

Marmoleum: natuurlijk en CO2-neutraal

Marmoleum, Forbo's linoleum merk, is een echte milieuvriendelijke evergreen.

Gemaakt van natuurlijke grondstoffen en geproduceerd in een moderne en efficiënte productieomgeving die draait op groene stroom, is de productie van deze vloerbedekking eigenlijk carbon negatief van 'cradle to gate'.

Bijvoorbeeld, 10.000 m2 Marmoleum (2,5 mm) vermindert de CO2 uitstoot met 400 kg zonder enige compensatie!
Lees meer over ons CO2 neutrale Marmoleum

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon akoestisch vinyl

Vinyl: state-of-the-art prestaties

Vinylvloerbedekkingen maken deel uit van een veelzijdige reeks producten waarvan de technische en duurzame eigenschappen in de loop der jaren een metamorfose hebben ondergaan.

Forbo's vinylportfolio staat voor state-of-the-art kwaliteit, geproduceerd in ultramoderne en energiezuinige productiebedrijven.

Naast het verbeteren van gerecycled of hergebruikt materiaal, is er ook vooruitgang geboekt op het gebied van lakken en verven, die tegenwoordig op waterbasis worden geproduceerd, terwijl de productemissies bijna tot nul zijn herleid en schadelijke stoffen werden geëlimineerd. Wij bieden een commercieel portfolio van volledig ftalaatvrij vinyl.

Flotex: high-tech textiel

Conventionele baan- en tegeltextielvloerbedekking is gemaakt van getuft garen dat vervolgens met een latex of een bitumen achterzijde wordt afgewerkt. De Flotex-collecties van Forbo zijn anders. Deze zijn gemaakt van 6.6 nylonvezels met een ondoordringbare achterzijde die een dicht en comfortabel oppervlak vormen, dat bovendien ook nog eens stevig en veerkrachtig is. Flotex is verkrijgbaar in banen, planken en tegels. De modulaire oplossingen bevatten een hoog percentage gerecycled materiaal.

Omdat Flotex zowel hygiënisch als wasbaar is, is het een voorbeeld van het soort innovatie dat nieuwe segmenten voor textiel opent. Niet alleen in horeco, vrijetijds- en kantoorruimtes, maar ook in de zorg- en de gezondheidssector, scholen en openbare gebouwen. Meer informatie over onze Flotex gevlokte vloerbedekking

Flotex Colour gevlokte vloeren
Tessera Layout & Outline tapijttegels

Tapijttegels: ontworpen voor hergebruik en recyclage

De portfolio tapijttegels van Forbo maakt gebruik van gerecycleerd garen en gewijzigd bitumen.

Met een minimum gerecycled gehalte in gewicht van 57% hebben onze Tessera tapijttegels het hoogste gerecyclede gehalte in de industrie. Sommige van onze assortimenten, bijvoorbeeld Create Space 1, hebben zelfs een gerecycled materiaal in gewicht van 70%.

Bij het ontwerpen van nieuwe vloeren creëren we willekeurig gelegde tegels, zodat zwaar belaste delen van de vloer kunnen worden vervangen zonder dat dit ten koste gaat van het globale design.

We experimenteren met 'end of life'-oplossingen en dan vooral oplossingen waarbij de textiellaag van de tegels van de achterzijde wordt losgemaakt.
meer informatie over onze tapijttegels

Schoonloopvloeren: de efficiëntste vloerbedekking

Goed ontworpen schoonloopvloeren bieden niet alleen op zich een duurzame oplossing, maar ze dragen ook bij aan de duurzaamheid van het gebouw waarin ze worden gebruikt - en dit voor de volledige levensduur van dat gebouw.

Onze schoonloopsystemen houden tot 95 % van het binnengelopen vuil tegen. Op deze manier kan men de levensduur van een vloer verlengen, kosten voor reiniging en onderhoud drukken en het gebruik van schoonmaakmiddelen beperken. Voor een aantal van onze collecties gebruiken we garen op basis van opgewaardeerde oude visnetten. Een echt duurzame oplossing. Meer informatie over onze schoonloopsystemen

Coral Welcome schoonloopsysteem