Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Valmistuksesta alkaen, jalanjälkemme

Suuri osa paremman ympäristön luomisesta alkaa jo tuotteiden raaka-aineiden valinnasta, tuotantolaitoksien organisoinnista ja lattianpäällysteiden valmistuksesta.

Käytämme elinkaariarviointia, avointa ja läpinäkyvää menettelyä tuotteidemme koko ympäristövaikutuksen mittaamiseen. Olemme sitoutuneet vihreisiin suunnitteluperiaatteisiin: tehokkuuden lisäämiseen, uusiutumattomien raaka-aineiden käytön vähentämiseen ja ympäristön kannalta suotuisimman ratkaisun kehittämiseen.

Vähennämme, uusiokäytämme, kierrätämme ja käytämme uusiutuvia luonnonvaroja. Keräämme esimerkiksi asennusjätteen ja autamme käyttämään käytönjälkeisen jätteen uusissa tuotteissa.

Valmistamme lattiapäällysteemme puhtaissa, tehokkaissa tuotantolaitoksissa, joissa käytetään 100% uusiutuvaa sähköä.

How it is made

Elinkaariarviointi

Forbo käyttää elinkaariarviointia (LCA) riippumattomana menetelmänä ympäristövaikutustensa mittaamiseen.

Elinkaariarviointi on standardoitu ISO 14040 mukaisesti. Se on tuotteen koko elinkaaren kattava ympäristövaikutusanalyysi, jota käytämme tuotteen syntymisessä, käytössä ja elinkaaren päässä syntyvien ympäristövaikutusten mittaamiseen. Se on "kehdosta hautaan" -lähestymistapa. Mittaamalla tuotteet määritettyjen vaikutusluokkien mukaisesti keskitymme vähentämiseen, mikä on Forbon vihreän kehitystyön ja kokonaissuoritukseme perusta.

LCA:n laskennan pohjana on 1m² asennettua lattianpäällystettä alkaen alkulähteestä ja päätyen asennukseen. Sisällytämme LCA-laskentaan kaikkien valmistamiemme tuotteiden painotetun massan ja tämän lisäksi kaikkien toimistojemme ja myymälöidemme energiankulutuksen maailmanlaajuisesti.

our footprint

Me Forbolla haluamme johtaa kestävää kehitystä ja tarjota asiakkaillemme lattiaratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia.

Tuotteiden ympäristöselosteet (EPD)

Forbo Flooring Systems on julkaissut tuotteen ympäristöselosteen kaikista yksittäisistä lattianpäällystetuotteista. EPD:ssä esitetään tuotekohtaiset määrälliset ympäristötiedot, jotka perustuvat elinkaariarvioinnin tuloksiin. EPD on raportti, jonka on varmentanut Euroopan joustavien lattianpäällysteiden valmistajien instituutti (ERFMI) ja joka sisältää yhteenvedon ja selostuksen elinkaariarvioinnissa saaduista tiedoista.

Löydät tuotteidemme ympäristöselosteet Dokumentit alta

EPD

Vihreän suunnittelun periaatteet

Sovellamme tiukasti vihreän suunnittelun periaatteita kaikissa tuotteissamme ja prosesseissamme.

Pyrimme jokaisen uuden tuotteen kohdalla:

● Lisäämään tehokkuutta resurssien käytössä
● Minimoimaan valitun materiaalin aiheuttaman vahingon ja saasteet
● Vähentämään minimiin tuotteen kaikki pitkän aikavälin haitat
● Varmistamaan, että tuotteen suunniteltu käyttöikä on paras mahdollinen ympäristön kannalta

Vähentäminen, uusiutuvat luonnonvarat, uusiokäyttö, kierrätys

Avain menestykseemme ympäristöperiaatteidemme toteuttamisessa on 4 periaatteen soveltaminen: vähentäminen, uusiutuvat luonnonvarat, uusiokäyttö ja kierrätys. Koko liiketoiminnan alueella on otettu käyttöön lukuisia uusia toimintatapoja ja olemme sitoutuneet jatkamaan ja parantamaan suoritustamme ympäristötavoitteidemme saavuttamiseksi.

Vähentäminen: energian ja raaka-aineiden käyttö ja kaatopaikkajäte
Uusiutuvuus: sähkö, luonnolliset & uusiutuvat raaka-aineet
Uusiokäyttö: tuotantojäte kaikissa tuotantolaitoksissamme
Kierrätys: tuotteiden ja näytteiden takaisinkeruujärjestelmät

4R's

Forbo way to win

Vuonna 2010 käynnistimme sisäisen tietoisuusohjelmamme - Forbo Way to Win. Käytimme ohjelmaa ottaaksemme käyttöön kestävän kehityksen periaatteemme ja lujittaaksemme työntekijöidemme sitoutumista tarjoamalla heille alustan, jonka avulla he voivat myötävaikuttaa energiankulutuksen, raaka-aineiden käytön ja jätteen vähentämiseksi. Pyysimme heitä myös etsimään keinoja kierrätyksen lisäämiseksi.

Esimerkkejä Forbon Way to Win-projektin käytännön toteutuksista

Ohjelman perusteella syntyi yli 1700 ideaa, jotka johtivat 600 mahdolliseen projektiin, joista osa on jo toteutettu menestyksekkäästi.

● Langanpäiden uudelleenkäyttö Tessera-tekstiililaattojen tuotannossa.
● Veden määrän vähentäminen höyryntuotannossa Flotexin valmistuksessa.
● Eripituisiksi esileikattujen paperien käyttö automaattisessa pakkauskoneessa.
● Kartonkihylsyjen käytön lopettaminen Flotexin jumbo-rullissa.

Esitteet

  • Creating Better Environments brochure

    Environmental brochure
    Lue ympäristöesitteemme.

  • Forbo sustainability report 2019 10 spreads.pdf

    Sustainability report 2019
    Lue Forbon ympäristöraportti 2019