Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kestävä yritys

Kestävä yhteiskunta perustuu kestäviin yrityksiin. Siksi tavoitteemme on kasvaa ja suurentaa markkinaosuuksiamme ympäristö huomioiden.

Forbo Flooring Systems, Assendelft

Kestävän yrityksen kolme osaa

Näkemyksemme kestävästä yhteiskunnasta käsittää kolme osaa: kestävä kasvu, kestävät suhteet ja kestävä historia. Alla voit lukea lisää näistä.

Kestävä kasvu

Vahvan taloudellisen aseman, pitkäjänteisen terveen kasvun ja jatkuvan kannattavuuden ylläpitämiseksi tavoitteemme on tulla kestäväksi organisaatioksi, joka myötävaikuttaa yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Työskentelemme kysymysten parissa, jotka keskittyvät yhteiskunnan ja ympäristön kestävyyteen. Samalla panostamme muotoiluun, palveluihin, suorituskykyyn, ja laatuun tehtäviin parannuksiin ja innovaatioihin. Tämä työ on tehtävä yrityksemme vision ja arvopohjan mukaisesti. Sitä ohjaavat myös yrityksen johtoa, riskien- ja kriisienhoitoa, toimintaohjeistoja sekä kansainvälisten lakien ja määräysten noudattamista koskevat velvoitteet.

Hållbar integritet

Rehellisyys

Forbo pyrkii edistämään rehellisyyttä ja tasa-arvoisuutta liiketoimintansa kaikilla osa-alueilla ja vaadimme samaa kaikilta, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa, sekä suorasti että välillisesti. Työntekijämme eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota, maksaa, pyytää tai ottaa vastaan lahjusta tai muuta maksua, joka voidaan tulkita sellaiseksi.

Asetamme toimittajillemme kattavat vaatimukset, joihin sisältyvät talouden ja laadun valvontaa koskevat selkeät normit sekä eettisiin, ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä vaatimuksia.

Nämä vaatimukset perustuvat seuraaviin kansainvälisiin standardeihin:

• Taloudellinen riskiarviointi D&B-riskiprofiilin (tai vastaavan lähteen) mukaan
• Laatujohtamisstandardi ISO 9001
• Ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001
• YK:n ihmisoikeusjulistus
• Yhteiskuntavastuustandardi SA 8000
• Turvallisuusstandardi ISO 18001

Meidän on pyrittävä aktiivisesti siihen, että ostamamme tuotteet ovat kestävyys- ja laatuvaatimustemme mukaisia.

Affärsintegritet

Kestävät suhteet

Forbo pyrkii edistämään rehellisyyttä ja tasa-arvoisuutta liiketoimintansa kaikilla osa-alueille ja vaadimme samaa kaikilta, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa. Työntekijämme eivät saa tarjota, maksaa, pyytää tai ottaa vastaan lahjusta tai muuta maksua, joka voidaan tulkita sellaiseksi. Forbon toimintaohjeisto koskee kaikkia työntekijöitä ja siinä ilmaistaan selkeästi, että yritys ei käytä eikä hyväksy mitään kyseenalaisia tai rikollisia liiketoimintamalleja. Toimintaohjeisto on osa Forbon koulutusohjelmaa, joka on pakollinen kaikille työntekijöille.

Policy vid inköp

Ostopolitiikka

Ostamme raaka-aineita, tuotteita ja palveluja tavalla, jossa yhdistyvät sosiaalinen oikeudenmukaisuus, taloudellinen vastuu ja ympäristövastuu. Forbo on pitkään ollut sitoutunut eettiseen kaupankäyntiin, joka perustuu vakaumukseen siitä, että yritys voi toimia sekä kannattavasti että vastuullisesti. Mielestämme mielekkäiden ja pitkäaikaisten suhteiden rakentaminen työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja yhteiskunnan kanssa on hyvä liiketoimintatapa ja asiakkaamme odottavat sitä meiltä. Tämä on aina ollut pääperiaate ”Corporate Social Responsibility” -sitoumuksemme takana.

Noudatamme yhteistyökumppaneidemme kanssa kansainvälisiä määräyksiä.
Forbo pyrkii jatkuvasti hakemaan koko toimitusketjustaan ja liikekumppaneiltaan ratkaisuja, joka parantavat kestävyyttä sekä ympäristön että yhteiskunnan näkökulmasta.
Mukautamme toimintamme kansainvälisten työjärjestöjen sopimusten mukaisiksi ja integroimme ne omiin ohjeistoihimme. Tämä koskee sekä ydinliiketoimintaamme että koko globaalia toimitusketjua.

Odotamme, että liikekumppanimme tukevat seuraavia globaaleja suuntaviivoja:

• Työnteko on vapaaehtoista
• Yhdistymisvapaus ja oikeus yhteisiin työehtosopimusneuvotteluihin
• Turvalliset ja hygieeniset työolosuhteet
• Lapsityövoimaa ei saa käyttää
• Palkan on oltava vähintään lakisääteinen minimipalkka tai toimialastandardin mukainen
• Työajat eivät ole liian pitkiä
• Syrjintää ei harjoiteta
• Tarjotaan säännöllistä työtä
• Väkivaltainen tai epäinhimillinen kohtelu ei ole sallittua
• Yritys tukee tarvittaessa koulutuksen, asunnon tai terveydenhoidon hankkimista

Sedan många år gör vi en anpassning och integration av konventionerna från internationella arbetsorganisationer

Paikalliset toimittajat

Toimintaohjeistomme perustuu kolmeen asiaan: alhaisiin kustannuksiin, turvallisuuteen ja riippumattomuuteen. Ennen yhteistyösopimuksen solmimista suoritamme jokaiselle uudelle toimittajalle monivaiheisen analyysin ja riskiarvioinnin, myös ympäristöriskien ja sosiaalisten riskien osalta. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme ostamaan tuotteet ja palvelut paikallisilta yrityksiltä. Ei kuitenkaan ole mitään paikallisia toimittajia tai tiettyjen maiden suosimista koskevia määräyksiä.

Kestävä historia

Linoleum AB Forshaga perustettiin vuonna 1896 linoleumimattojen valmistusta varten. Yrityksen ensimmäinen tehdas sijaitsi lopettaneessa lasitehtaassa Forshagassa, Värmlannissa. Vuonna 1909 tuotanto siirrettiin uuteen linoleumitehtaaseen Göteborgissa, Almedalin aseman läheisyydessä.
Forshaga Linoleum liittyi vuonna 1928 Continentale Linoleum Unioniin, jonka nimeksi vaihtui vuonna 1973 Forbo. Forbo Flooring Systems valmistaa tuotteita Euroopassa ja sen tuotteita markkinoidaan ja myydään kaikkialla maailmassa.

Linoleum sedan 1863

150 vuotta kestäviä lattiamateriaaleja

Marmoleum-linoleumilattia on lattiavalikoimamme lippulaiva monestakin syystä . Ennen kaikkea kestävyyden vuoksi. Milloin ja miten keksittiin tämä fantastinen materiaali, joka tänään keksittynä olisi mullistava lattiapäällyste? Frederick Walton keksi linoleumin ja patentoi sen valmistusprosessin jo vuonna 1863. Ainekset olivat sahajauho tai korkkijauho, keitetty pellavaöljy, hartsi, kuivausaine ja väripigmentti.

Kestävät referenssit

Linoleumi on luonnollinen, kestävä, ja lämpöä eristävä lattiamateriaali, joka soveltuu hyvien ominaisuuksiensa ansiosta moniin eri käyttökohteisiin. Marmoleum on löytänyt tiensä mitä
erilaisimpiin rakennuksiin kaikkialla maailmassa. Useat uudet julkiset rakennukset Oslon uudesta oopperatalosta Pariisiin etnograafiseen Musée du quai Branly museoon todistavat, että Marmoleum on edelleen klassikko, jota arkkitehdit rakastavat sen aitouden ja monipuolisuuden vuoksi.

Operahuset i Oslo

Ympäristöraportti

Lue Forbon ympäristöraportti 2017