Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kestävä yhteiskunta

Osallistumme aktiivisesti kestävän yhteiskunnan luomiseen
ottamalla sosiaalisen vastuun yksittäisistä ihmisistä.

Det hållbara samhället

Kestävän yhteiskunnan kaksi osaa

Näkemyksemme kestävästä yhteiskunnasta käsittää kaksi osaa: kestävä työntekijävastuu ja kestävä yhteiskuntavastuu. Alla voit lukea lisää näistä.

Kestävä työntekijävastuu

Forbolla on yhteensä 3000 työntekijää 32 maassa. Yksi menestystekijöistämme on kyky houkutella, pitää ja kehittää päteviä työntekijöitä, jotka motivaatiolla ja sitoutumisella tukevat vahvaa ja kestävää kehitystä. Forbo pyrkii jatkuvasti vahvistamaan yhteiskuntavastuutaan toimimalla kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, erityisesti sosiaalisilla. Globaalisti noudatamme SA-8000 (yhteiskuntavastuustandardia), maailman ensimmäistä kolmannen osapuolen ihmisoikeuksia ja hyviä työolosuhteita kaikilla teollisuusaloilla koskevaa standardia. Olemme sisällyttäneet SA-8000 standardin toimittajaehtoihimme ja valvomme jatkuvasti, että standardia noudatetaan.

För att globalt skydda de mänskliga rättigheterna integrerar SA-8000 nio kärnelement

Ihmisoikeuksien suojelemiseksi SA-8000-standardissa on yhdeksän pääkohtaa:

• Työskentely on vapaaehtoista
• Yhdistymisvapaus ja oikeus yhteisiin työehtosopimusneuvotteluihin
• Työympäristö on turvallinen ja hygieeninen
• Lapsityövoimaa ei saa käyttää
• Palkan pitää olla vähintään lakisääteinen minimipalkka tai toimialastandardin mukainen
• Työaika ei saa olla liian pitkä
• Syrjintää ei tapahdu
• Työtä tarjotaan säännöllisesti
• Väkivaltainen tai epäinhimillinen kohtelu ei ole sallittua

Työympäristö

Työntekijät ovat ratkaiseva osa Forbon menestyksen sekä kestävän kehityksen kannalta. Forbon tehtävänä on hyödyntää kaikkien työntekijöiden potentiaali rohkaisemalla itseluottamusta ja kannustamalla aloitteellisuuteen, sekä yksilönä, ryhmässä että tärkeänä osana yritystä. Tätä rohkaistaan organisaatiolla, joka haastaa vuoropuheluun. Tavoite on selkeä. Työntekijöidemme on koettava, että heillä on parhaat pätevyydet ja valmiudet, kun me yrityksenä keskitymme koulutukseen sekä turvalliseen ja miellyttävään työympäristöön. Pyrimme aktiivisesti kouluttamaan työntekijöitämme kaikissa maissa yrityksen menestyksen varmistamiseksi. Tähän sisältyvät kaikki työntekijät. Yhtälailla Alankomaiden pääkonttorissa työskentelevät kuin eri puolilla maailmaa tuotantolaitoksissa, varastoissa, jakelussa sekä kaikissa myynti- ja markkinointikonttoreissa työskentelevät työntekijät.

Arbetsmiljö

Turvallisuus

Panostamme luonnollisesti paljon tuotantoprosessien parantamiseen koneita ja varusteita päivittämällä. Käyttäytymisen muutos on yhtä tärkeää turvallisuuden kannalta. Kestävä käytösmuutos on myös pitkän aikavälin työympäristöstrategiamme perusta ja monien koulutusten painopiste.

Säkerhet

Liiketoiminta-alueiden ohjeistot ja rutiinit kattavat seuraavat alueet työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi:

• Henkilökohtaiset suojavarusteet
• Työntekijöiden terveydenhoito ja turvallisuuskomiteat
• Työntekijöiden edustaja on läsnä terveys- ja turvallisuustarkastuksissa, tarkastuksissa ja onnettomuustutkimuksissa
• Jatkuva koulutus turvallisuuden alalla
• Turvallisuuskysymysten raportointirutiinit
• Säännölliset tehdastarkastukset
• Pakolliset turvallisuusmääräykset urakoitsijoille ja vierailijoille

Terveys

Vaikka hyvä poissaolopöytäkirja on tärkeä, ehkäisevät toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä, varsinkin kun tuotantolaitostemme työntekijöiden keski-ikä nousee. Siksi olemme käynnistäneet muutamia aloitteita, jotka edistävät työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia.

Muutama esimerkki:
• Terveystarkastukset
• Terveellisiä elintapoja edistävä ohjelma
• Terveellisen ruoan esiintuominen
• Lopeta tupakointi -ohjelma
• Sponsoroidut harjoitukset
• Liikunnan helpottaminen

Hälsa

Ympäristötavoitteet

Jotta ympäristöohjeistojen käyttöönotto onnistuisi parhaimmalla tavalla ja että niitä noudatettaisiin arjessa, olemme koonneet tähän neljä käsitettä: Vähennä, uudista, uusiokäytä ja kierrätä.
Nämä käsitteet ovat keskeisiä ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvässä työssä ja tärkeitä indikaattoreita pyrkimyksessämme kohti kestävämpää yritystä. Käsitteiden pohjalta olemme käynnistäneet useita aloitteita eri puolilla yritystä, joissa yhä useammille selviää, että olemme kaikki velvollisia kehittämään itseämme ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Vähennä: energia, jäte, raaka-aine.
Uudista: sähkö, luonnolliset ja kestävät raaka-aineet
Uusiokäytä: tuotantojätteet kaikista tehtaista
Kierrätä: tuotteet ja näytteet käytön jälkeen

Vähennä

Vuonna 2013 kaatopaikalle toimitettavan jätteen kokonaismäärä oli laskenut vuoteen 2012 verrattuna ja jätemateriaalista kierrätettiin 8 % enemmän.

8% mer avfallsmaterial återvanns

Uudista

Forbon politiikan mukaan käyttämämme sähkö tuotetaan uudistuvilla lähteillä. Vuonna 2013 kaikesta tuotannon kuluttamasta energiasta 52 % oĺi uusiutuvaa. Tämä auttaa meitä vähentämään CO2-päästöjä ympäristöön. Olemme varmoja siitä, että pienempi ympäristövaikutus lähteellä on parempi vaihtoehto kuin päästökauppa.

52 procent

Uusiokäytä ja kierrätä

Vuoden 2013 aikana teimme suuria investointeja kierrätykseen Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Isossa-Britanniassa investoimme 1,5 miljoonaa uuteen sekoitusjärjestelmään. Sen ansiosta voimme kasvattaa kierrätysmateriaalin osuutta Tessera-tekstiililaatoissa. Alankomaissa investoimme 1 miljoonaa ylimääräiseen jäte- ja sekoituskapasiteettiin. Sitä tarvitaan suurempien tuotantovolyymien käsittelyyn. Käynnistimme myös erillisen investointiohjelman, jonka tavoitteena on kierrättää turvamuovilattioita tuotteissamme. Näiden ansiosta pystyimme kierrättämään 8 % enemmän. Nykyään kierrätämme yli 87 % tuotantojätteistä.

Idag återanvänds mer än 87% av vårt produktavfall

Määritelmämme uusiokäytöstä:
"Jäte, joka voidaan käsittelyn jälkeen käyttää saman valmistusprosessin raaka-aineena."

Määritelmämme kierrätyksestä:
"Materiaali, joka erotetaan jätevirrasta valmistusprosessin aikana ja lähetetään kolmannelle osapuolelle, joka käyttää sitä raaka-aineena."

Kestävä yhteiskuntavastuu

Forbon panostus yhteiskunnan kehittämiseen ei rajoitu sen omin työntekijöihin. Koska Forbo on työnantaja niissä maissa, kaupungeissa ja yhteisöissä, joissa laitokset ja myyntikonttorit sijaitsevat ja tarjoaa lattioita etupäässä julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, sairaaloihin ja monille työpaikoille, tuotteemme ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden ja paikallisten yhdistysten kanssa ja saamme aikaan myönteistä kehitystä kaikilla tasoilla. Paikallisten olosuhteiden tunteminen ja näkemys tarpeista on yksi edellytys sille, että yhteiskuntavastuu-projektistamme olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Tällä hetkellä tuemme useita hyväntekeväisyysprojekteja eri puolilla maailmaa tuotteilla, asiantuntemuksella ja taloudellisella tuella. Painopiste on pienissä paikallisesti käynnistetyssä projekteissa ja kumppanuudessa, josta alla yksi esimerkki:

Forbo – CF Gothian ylpeä sponsori

Forbo haluaa olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta. Tavoitteemme ei rajoitu kauniisiin ympäristöihin ja tiukkoihin ympäristövaatimuksiin, haluamme tarjota ihmisille valoisamman tulevaisuuden tuotteillamme. Peace-tekstiilimattomme asennetaan usein opetusympäristöihin kuten toimistoihin ja koulutustiloihin. Siksi päätimme käyttää juuri Peacen myyntimenestyksen hedelmiä paremman tulevaisuuden tarjoamiseen Kongo-Brazzavillen nuorille ja lapsille.

Forbon panos
Forbo Flooring AB on solminut sopimuksen Gothia Cupin ja Equmeniakyrkanin kanssa, jonka mukaan Forbo toimii kolmen vuoden ajan tämän menestysprojektin kolmantena osapuolena Equmeniakyrkan ja Gothia Cup ovat pyörittäneet CF Gothia -jalkapallokoulua Kongo-Brazzavillessa vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 2015 mukana on myös Forbo!

Forbon panos kouluun suunnataan etupäässä:
- Tasa-arvotyön lisäämiseen koulussa
- Paikallisen johdon tukemiseen
- Nykyisten tilojen kunnostukseen

Gothia Cup
Fotbollsskolan CF Gothia

Jalkapallokoulu CF Gothia

Jalkapallokoulu CF Gothiassa on tilaa 400 lapselle harjoitella jalkapalloa tai voimistelua, pelata pelejä tai lukea läksyjä. Harjoituksessa ja opetuksessa noudatetaan 10 peruspilaria; myönteinen asenne, rehellisyys, kunnioitus, vastuu, toisten huomioiminen, nöyryys, siisti puhe, kannustaminen, luotettavuus ja esikuva. Jalkapallokoululla halutaan purkaa eri kansanryhmien välisiä etnisiä jännitteitä. Koulu muuttaa lasten ja nuorten käytöstä ja asenteita ja opettaa osoittamaan kunnioitusta ja ystävyyttä - sodan mukanaan tuomaa halveksuntaa, pelkoa ja väkivaltaa vastaan. Jalkapallon ja muiden toimintojen kautta projekti kehittää kongolaislasten ja -nuorten vapaa-ajan aktiviteetteja sekä heidän sosiaalisia ja henkilökohtaisia taitojaan. Se edistää demokraattisia arvoja ja se auttaa erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria tapaamaan ja tutustumaan toisiinsa.

Kimunu kertoo

Kimunu on yhdeksän ja käy ensimmäistä vuotta Centre Formation Gothia Cupissa Brazzavillessä. Kimunu kertoo pitävänsä Gothiasta, koska hän oppii pelaamaan jalkapalloa ja olemaan kiltti ja ystävällinen muita kohtaan. Kimunu asuu vanhempiensa ja kahden pikkusiskon kanssa koulun ympäristössä ja on saanut paljon uusia kavereita aloitettuaan Gothiassa. Isona Kimunu haluaa pelata jalkapalloa ja ryhtyä poliisiksi. Hyvän poliisin pitää osoittaa kunnioitusta muita kohtaan eikä hän saa tehdä tyhmiä juttuja, Kimunu kertoo. Gothia on juuri sopiva paikka näiden oppimiseen. Kimunu päättää haastattatelun Brazzavillen ilta-auringossa kertomalla, miksi poliisin ura houkuttelee: - Haluan tulla poliisiksi, jotta voin auttaa muita. Haluan tulla hyväksi poliisiksi!

Gothia

Kimunu, 9 vuotta, CF Gothia Kongo-Brazzavillen oppilas:
"Haluan tulla poliisiksi, jotta voin auttaa muita. Haluan tulla hyväksi poliisiksi!"