Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ympäristömerkit ja -sertifioinnit

Kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti käytämme useita riippumattomien toimijoiden tarjoamia läpinäkyviä sertifiointijärjestelmiä, joiden mukaisesti lattiapäällysteemme tarkastetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Tästä on hyötyä Forbo Flooring Systemsille, koska se auttaa meitä kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen strategiaamme ja tunnistamaan kehitysmahdollisuudet. Toisaalta se on myös vahvistus asiakkaillemme, koska ympäristömerkit osoittavat, että ympäristöasiantuntijat ovat myös vakuuttuneet lattiapäällysteidemme edustavan kestävän kehityksen ja tehokkuuden huippua markkinoilla.

Tällä sivulla on lisätietoa eri ympäristömerkeistä, jotka tuotteillemme on myönnetty.

Marmoleum ympäristömerkit

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel -merkki on myönnetty Marmoleum, Marmoleum Modular, Marmoleum Sport, Marmoleum Decibel ja Acoustic sekä Linoflex -linoleumilattiapäällysteillemme sekä Object Needle Fleece Forte / Forte Graphic ja Markant / Markant Graphic -tekstiililattiapäällysteillemme.

Der Blaue Engel on maailman vanhin tuotteille ja palveluille myönnettävä ympäristömerkki. Se auttaa tunnistamaan tuotteet ja palvelut, joilla on parhaat ympäristöominaisuudet ja sillä on suuri vaikutus talouden rakenteellisen muutoksen kiihdyttäjänä kohti kestävää kehitystä. Tällä hetkellä noin 15 000 tuotetta ja palvelua noin 200 tuoteluokassa on saanut Der Blaue Engel -merkinnän.

Joustavien ja tekstiililattiapäällysteiden luokissa Der Blaue Engel -merkintä auttaa tunnistamaan kuluttajille terveelliset tuotteet. "Blaue Engel" -tunnustus myönnetään joustaville lattiapäällysteille, jotka valmistetaan ympäristöystävällisellä tavalla, ovat terveyden kannalta turvallisia asuinympäristössä eivätkä sisällä materiaalien talteenottoa vaikeuttavia haitallisia aineita. Tekstiililattiapäällysteiden luokassa palkitaan tuotteet, joiden orgaanisten yhdisteiden ja formaldehydin päästöt sisäilmaan ovat erityisen pienet ja jotka katsotaan terveyden kannalta haitattomiksi asuinympäristössä.

Lisätietoja Der Blaue Engel -merkinnästä löydät osoitteesta:
www.blauer-engel.com

Der Blaue Engel logo

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki

Joutsenmerkin tavoitteena on vähentää tavaroiden valmistuksen ja kulutuksen ympäristövaikutuksia ja tehdä ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden ja palvelujen valinta helpommaksi kuluttajille ja ammattiostajille.

Lattiapäällysteet ovat heterogeeninen tuoteryhmä, jossa yhdistyy monia eri materiaaleja/raaka-aineita sekä materiaaliyhdistelmiä. Joutsenmerkittyjä lattiapäällysteitä voivat olla puulattiat (sekä massiivipuu että parketti), laminaattilattiat, linoleumilattiat, korkkilattiat, bambulattiat, tekstiililattiat sekä muovilattiat, jotka eivät sisällä PVC:tä. Joutsenmerkki asettaa vaatimukset kaikille elinkaaren merkittäville alueille, joilla saavutetaan hyvä ohjausvaikutus.

Joutsenmerkitty lattiapäällyste:
• sisältää suuren osuuden uusiutuvia ja/tai kierrätysmateriaaleja
• täyttää tiukat vaatimukset terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemikaalien suhteen
• takaa pienet päästöt ja hyvän sisäilman
• on valmistettu energiatehokkaasti
• on kestävää käytössä

Lisätietoja pohjoismaisesta ympäristömerkistä löydät osoitteesta:
Joutsenmerkki

Joutsenmerkki

UL-sertifioitu ympäristöseloste

UL-sertifioitu ympäristöseloste

Ympäristöseloste (EPD) on kattava, kansainvälisesti harmonisoitu asiakirja, jossa dokumentoidaan tavat, miten tuote vaikuttaa ympäristöön koko elinkaarensa aikana.

Ympäristöseloste voidaan laatia elinkaariarvioinnin (LCA) suorittamisen jälkeen ja se perustuu soveltuvan tuoteryhmän sääntöihin (product category rules, PCR).

EPD-ohjelman ylläpitäjänä UL Environment auttaa valmistajia löytämään olemassa olevat tai luomaan uudet tuoteryhmän säännöt ja todistaa sitten, että kaikki valmistajan tekemän elinkaariarvioinnin ja lopullisen ympäristöselosteen sisältämät tiedot ovat oikeita. UL Environment laatii myös Transparency Summary -asiakirjoja, jotka kokoavat ympäristöselosteen avaintiedot helpommin luettavaan muotoon.

Lisätietoja UL:stä:
www.ul.com

Lataa Marmoleumin ympäristöseloste
EPD Marmoleum

UL certified environmental product declaration

natureplus

natureplus

Marmoleum 2,5 mm ja Linoflex ovat ainoat linoleumilattiapäällysteet, joille on myönnetty natureplus-laatumerkki kestävän kehityksen mukaisina sisustus- ja rakennustuotteina.

natureplus on kansainvälinen kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen ja asumisen järjestö, jolla on noin 100 jäsentä monista Euroopan maista. Järjestön tavoitteena on vahvistaa kestävää kehitystä rakennussektorilla. Tässä tarkoituksessa järjestö myöntää natureplus-laatumerkkejä.

natureplus-laatumerkki mittaa terveellisyyttä, ympäristöystävällistä tuotantoa, uusiutumattomien luonnonvarojen säästämistä ja käytettävyyttä. Tällä merkillä varustetut tuotteet sisältävät pääosin uusiutuvia tai luonnonmukaisesti käytettyjä raaka-aineita. Vaativat testit ja Euroopan tiukimmat haitallisten aineiden raja-arvot takaavat sertifioitujen tuotteiden turvallisuuden.

Lisätietoja natureplus-merkistä löydät osoitteesta:
www.natureplus.org

natureplus label

Österreichisches Umweltzeichen

Österreichisches Umweltzeichen

Linoleumilattiapäällysteemme Marmoleum, Marmoleum Modular, Marmoleum Decibel, Marmoleum Acoustic ja Linoflex ovat saaneet Österreichisches Umweltzeichen -merkinnän.

Österreichisches Umweltzeichen myönnetään tuotteille ja palveluille, joiden ympäristö- ja laatuominaisuudet täyttävät vaativat standardit. Tällä ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden on täytettävä lukuisia ympäristökriteerejä, joiden täyttyminen on osoitettava riippumattomalla raportilla. Merkki myönnetään vain todistetusti ympäristöystävällisille tuotteille, jotka ovat käyttötarkoitukseensa hyvin sopivia ja korkealaatuisia. Näin ympäristömerkki yhdistää tiukat ympäristöstandardit laatuun ja tuoteturvallisuuteen.

Lisätietoja Österreichisches Umweltzeichen -merkinnästä löydät osoitteesta:
www.umweltzeichen.com

Oesterreichisches Umweltzeichen

Lisätietoja linoleumituotteistamme löydä sivuilta: Linoleumi