Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Miten tuemme ilmastotavoitteita

Forbo Flooring Systemsin missio on luoda parempia ympäristöjä elämänlaadun parantamiseksi. Siksi jaamme täysin tavoitteet, jotka on asetettu globaalille COP26-ilmastokokoukselle.

Tutustu verkossa kun seuraamme tämän tärkeän tapahtuman uutisia ja kehittymistä. Pidämme sinut ajan tasalla kolmessa webinaarissa COP26-keskustelujen odotuksista, edistymisestä ja tuloksista erityisvieraiden, kuten WorldGBC:n toimitusjohtajan Cristina Gamboan, kanssa.

Marmoleum Raw Materials

”Myrskyt, tulvat ja maastopalot voimistuvat kaikkialla maailmassa. Ilmansaasteet vaikuttavat valitettavasti kymmenien miljoonien ihmisten terveyteen ja arvaamaton sää aiheuttaa mittaamattomia vahinkoja myös kodeille ja toimeentulolle. Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tuhoisia, edistyminen niiden torjunnassa johtaa puhtaampaan ilmaan, hyvien työpaikkojen luomiseen, luonnon elpymiseen ja samalla talouskasvun kiihtymiseen.

Mahdollisuuksista huolimatta emme kuitenkaan toimi riittävän nopeasti. Tämän kriisin estämiseksi maiden on kiireesti yhdistettävä voimansa”.

YK:n ilmastonmuutoskonferenssi Iso-Britannia 2021

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Iso-Britannia järjestää yhdessä Italian kanssa 31. lokakuuta–12. marraskuuta 2021 tapahtuman, jonka monet uskovat olevan viimeinen todellinen mahdollisuutemme saada riistäytynyt ilmastonmuutos hallintaan. Jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan YK on koonnut lähes kaikki maailman maat yhteen maailmanlaajuisiin ilmastohuippukokouksiin eli COP-konferensseihin (Conference of the Parties). Tänä vuonna järjestetään 26. vuotuinen huippukokous, COP26.

Iso-Britannian isännöimä COP26 järjestetään Glasgow'ssa. Skotlantiin odotetaan saapuvan yli 190 maailman johtajaa. 12 päivän keskusteluihin osallistuu kymmeniä tuhansia neuvottelijoita, hallitusten edustajia, yrityksiä ja kansalaisia.

Hetki on nyt

Useimmat asiantuntijat uskovat, että COP26 on erityisen kiireellinen. Pariisin sopimuksen mukaan maat sitoutuivat esittämään kansallisia suunnitelmia, joissa määritellään, kuinka paljon ne vähentäisivät päästöjään. Näitä suunnitelmia kutsutaan kansallisesti määritetyiksi panoksiksi eli NDC:iksi. Maat sopivat palaavansa viiden vuoden välein päivitetyn suunnitelman kanssa, joka kuvastaisi niiden sen hetkistä korkeinta mahdollista tavoitettaan.

Glasgow'ssa tänä vuonna pidettävässä huippukokouksessa (joka viivästyi pandemian vuoksi vuodella), maat päivittävät suunnitelmiaan päästöjen vähentämiseksi. Pariisissa annetut sitoumukset eivät kuitenkaan päässeet lähelläkään tavoitetta ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen, ja ikkuna tämän saavuttamiselle on sulkeutumassa. Vuoteen 2030 päättyvä vuosikymmen on ratkaiseva. Niin merkittävä kuin Pariisissa tehty sopimus olikin, maiden on tehtävä paljon enemmän pitääkseen elossa toiveen lämpötilan nousun pitämisestä 1,5 asteessa.

Ilmastotavoitteita tukevat ratkaisumme:

Forbo Flooring Systems tukee tämän vuoden COP26-kokoukselle asetettuja tavoitteita. Olemme ylpeitä voidessamme olla aktiivisesti mukana tiiviissä vuoropuhelussa poliittisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa jakaaksemme näkemyksiämme ja ratkaisujamme siellä, missä voimme.

Tutustu verkossa, kun seuraamme tämän tärkeän tapahtuman uutisia ja kehittymistä. Pidämme sinut ajan tasalla kolmessa webinaarissa COP26-keskustelujen odotuksista, edistymisestä ja tuloksista erikoisvieraiden, kuten WorldGBC:n toimitusjohtajan, Cristina Gamboan kanssa.

COP26 esittelyvideo

Haastattelut

 • Marmoleum campaign - Jute

  COP26 odotukset

  Kestävän kehityksen johtajat

  COP26 odotukset kestävän kehityksen johtajat

  Forbo Flooring Systems tukee tämän vuoden COP26-kokoukselle asetettuja tavoitteita. Olemme ylpeitä voidessamme olla aktiivisesti mukana tiiviissä vuoropuhelussa poliittisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa jakaaksemme näkemyksiämme ja ratkaisujamme siellä, missä voimme.

  Tutustu verkossa kun seuraamme tämän tärkeän tapahtuman uutisia ja kehittymistä. Pidämme sinut ajan tasalla kolmessa webinaarissa COP26-keskustelujen odotuksista, edistymisestä ja tuloksista erityisvieraiden, kuten WorldGBC:n toimitusjohtajan Cristina Gamboan, kanssa.

 • Cristina Gamboa

  Cristina Gamboa

  haastattelu

  Cristina Gamboan haastattelu

  Forbo Flooring Systems tukee tämän vuoden COP26-kokoukselle asetettuja tavoitteita. Olemme ylpeitä voidessamme olla aktiivisesti mukana tiiviissä vuoropuhelussa poliittisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa jakaaksemme näkemyksiämme ja ratkaisujamme siellä, missä voimme.

  Tutustu verkossa kun seuraamme tämän tärkeän tapahtuman uutisia ja kehittymistä. Pidämme sinut ajan tasalla kolmessa webinaarissa COP26-keskustelujen odotuksista, edistymisestä ja tuloksista erityisvieraiden, kuten WorldGBC:n toimitusjohtajan Cristina Gamboan, kanssa.

 • Maurits Groen | COP26

  Cristina Gamboa & Maurits Groen

  Haastattelu ilmastokokouksen jälkeen

  Cristina Gamboan ja Maurits Groenin haastattelu

GLOBAALIN NETTONOLLAN VARMISTAMINEN JA 1,5 ASTEEN PITÄMINEN MAHDOLLISENA

Kokoukseen osallistuvia maita pyydetään esittämään kunnianhimoisia vuoden 2030 päästövähennystavoitteita (NDC), jotka tukevat nettonollan saavuttamista vuosisadan puoliväliin mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maiden on vauhditettava hiilen käytöstä poistamista, kannustettava investointeja uusiutuviin energialähteisiin, hillittävä metsien hävittämistä ja nopeutettava siirtymistä sähköajoneuvoihin.

Maailman rakennuskannan arvioidaan kasvavan 223 miljardista neliömetristä 415 miljardiin neliömetriin vuoteen 2050 mennessä, mutta rakentamisen ja rakennustoimintojen osuus hiilidioksidipäästöistä on lähes 40 prosenttia.

flax flower

Mitä teemme tämän saavuttamiseksi

CO2-neutraalilla Marmoleum -tuotevalikoimalla Forbo Flooring edistää parempaa ympäristöä valmistamalla tuotteita, jotka eivät vaikuta maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Kaikkien Marmoleumissa käytettyjen kasvien fotosynteesi muodostaa hiilinielun, joka on suurempi kuin kuljetuksen ja tuotantoprosessoinnin aiheuttamat CO2-päästöt, mikä tekee Marmoleumin koko elinkaaresta CO2-neutraalin.

Vaikka olemme erittäin ylpeitä myös siirtymisestämme 100-prosenttisesti vihreään sähköön ja nykyisistä biokaasukokeiluistamme, meidän on edelleen pysyttävä avoimina uusille lähestymistavoille kaikkien tuotteidemme valmistuksessa.

YHTEISÖJEN JA LUONNOLLISTEN ELINYMPÄRISTÖJEN SUOJELEMINEN

Ilmasto on jo muuttumassa, ja se muuttuu edelleen tuhoisin seurauksin, vaikka vähennämme päästöjä. COP26:ssa meidän on pyrittävä yhteistyöhön, jotta ilmastonmuutoksesta kärsivät maat voivat suojella ja palauttaa ekosysteemejä, rakentaa puolustusta ja tehdä infrastruktuurista ja maataloudesta kestävämpiä välttääksemme kotien, toimeentulon ja ihmishenkien menettämisen.

raw materials used 2020

Mitä teemme tämän saavuttamiseksi

Vuonna 2020 teimme liiketoiminnan analyysin perustuen sidosryhmien prioriteetteihin mm. terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vastuun teemojen ympärillä. Analyysin tuloksena syntynyt matriisi osoitti tavoitteita, joihin keskitymme 5-vuotisessa Sustainability 2025 -ohjelmassamme. Näihin sisältyivät muun muassa sisäilman laadun parantaminen vähentämällä tuotepäästöjä ja hienojakoisen pölyn ja allergian aiheuttajia, turvallisen ja terveellisen työpaikan luominen tarjoamalla urheilua ja liikuntaa, tupakoinnin lopettamisohjelmien tarjoaminen ja SA8000-toimittajien sosiaalisen vastuun auditointi.

Resurssien huolellinen käyttö kestävän tulevaisuuden puolesta on tärkeä ohjenuora meille vastuullisena valmistajana. Linoleumilattianpäällysteemme on valmistettu luonnollisista, nopeasti uusiutuvista raaka-aineista, ja ne ovat biohajoavia ja CO2-neutraaleja (cradle to gate) ilman päästöjen kompensaatiota. Heterogeenisten vinyylilattiapäällysteidemme valmistuksessa käytämme uusimpia ftalaatittomia pehmittimiä, joiden pohjakerros sisältää jopa 45 % kierrätysmateriaalia.

TEHDÄÄN SE YHDESSÄ

Voimme vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ainoastaan tekemällä yhteistyötä. COP26:n virallisena vastuuna on päästä neuvottelusopimukseen. Tämä auttaa toteuttamaan muita tavoitteita ja osoittamaan kaikille, että maailma on siirtymässä kestävään nettonollatalouteen. Meidän on viimeisteltävä Pariisin sääntökirja (Pariisin sopimuksen toteuttamiseen tarvittavat säännöt) ja muutettava tavoitteemme teoiksi.

World Green Building Council Logo

Mitä teemme tämän saavuttamiseksi

Markkinakilpailu on jo sinänsä edistänyt lyhytnäköisyyttä. Kukaan meistä ei kuitenkaan voi välttyä mahdollisilta vaikutuksilta jos Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyjä aiheita ei käsitellä. Kaikki ratkaisut kriisiin, jonka me toimialana kohtaamme, vaativat yhteistyötä ja osallistumista sidosryhmien välillä. Rakennusmateriaalien yhteistuottajien ja valmistajien on laitettava päänsä yhteen löytääkseen tehokkaita ratkaisuja. Olipa kyseessä sitten tutkimustoimintojen yhdistäminen tai käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- ja lajittelujärjestelmien tutkiminen, meillä on yhteinen vastuu kiertoratkaisujen löytämisestä.

Toimialana voidaan saavuttaa valtavaa edistystä, jota helpottavat erilaiset liittoutumat, kuten ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers Institute), EuFCA (European Floor Covering Association), ECRA (European Carpet & Rug Association) ja MMFA (Multi-layer Modular Flooring Association).

Vuonna 2021 Forbo Flooring Systems on myös liittynyt globaaliin toimintaverkostoon World Green Building Council (WorldGBC) osallistuakseen aktiivisesti rakennusalan muutokseen ja vaikuttaakseen siihen kolmella strategisella alueella – ilmastotoimet, terveys ja hyvinvointi sekä resurssit ja kiertotalous.