Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Luues paremat keskkonda

Meie põrandate juures on silmas peetud säästvuse põhimõtet alates valmistamisviisist ja lõpetades põrandate kestvusega. Need on head inimestele, head hoonetele ja head keskkonnale.

Marmoleum Live Forward

Säästvus

Säästvus põhitegevuses

"Sellest ajast peale, kui hakkasime üle 100 aasta tagasi tegema linoleumist põrandakatteid, oleme võtnud südameasjaks luua paremaid keskkondi kõigis ruumides, kus inimesed töötavad, elavad, suhtlevad, lõõgastuvad, paranevad, õpivad ja mängivad. Tänapäeval, kui valikuid on väga palju rohkem, suhtume säästvatesse põrandakatetesse ikka sama kirega.

Aastatepikkune lähedane suhe klientide ja lõppkasutajatega on pannud meid mõistma ehitatud keskkonda ja seda, kuidas meie tooted seda mõjutavad. Sellest lähtuvalt keskendume niisuguste toodete ja lahenduste arendamisele, mille olelusring vastab ringmajanduse mudelile. Tegutseme läbipaistvalt, kooskõlas oma säästvusstrateegia eesmärkidega.

Selle tulemuseks on kõige vastutustundlikum ja kestlikum põrandakattematerjalide tootevalik teile ja teie keskkonnale, olenemata asukohast."

"Viimaks on oluline see, mis on meie prioriteedid.
Milline on meie pärand: käest lastud võimalused või looduse säästmine ja heaolu?
"

Kolmanda poole kontrollitud läbipaistev teave

"Läbipaistvus on säästvuse saavutamisel kriitilise tähtsusega. Läbipaistvuseks on vaja, et ettevõtted jagaksid teavet oma toodete sisu, nende valmistamisviisi ja mõju kohta, mida need võivad avaldada keskkonnale, kasutajatele ja kogukonnale. Forbo Flooring Systems alustas juba 1996. aastal koostööd Leideni Ülikooliga Hollandis, et saada läbipaistev ülevaade meie linoleumtoodete kõikvõimalikest mõjudest.

Praegu pakume Forbo iga toote kohta mõjuteavet olelusringi hindamiste ja toote keskkonnadeklaratsioonide kaudu, mis läbivad sõltumatu kontrolli."

EPD transparancy

Täiesti läbipaistev terviklik tootevalik on meie klientide jaoks parim säästev lahendus

LCA process elements overview

Kõik algab olelusringi hindamisest

Olelusringi hindamine on igakülgne süsteem toote olelusringi keskkonnamõjude mõõtmiseks. Mõõtmine on standarditud ja kõigi tootetüüpide puhul võrdväärne. Ehkki kogu hinnangut mõjutavad süsteemi piirid, andmete kvaliteet ja kaalutegurid, võetakse meie olelusringi hindamised vastu pärast sõltumatu kolmanda poole tehtud kontrollimist.

Toote keskkonnadeklaratsioonid

Kui olelusringi hindamised tehakse tootekategooriatele, siis toote keskkonnadeklaratsioonid lähevad sammu võrra kaugemale, sätestades ühe konkreetse toote olelusringi hindamise. Forbo Flooring Systems oli üks esimesi ettevõtteid maailmas, kes koostas täieliku keskkonnadeklaratsiooni iga toote ja kollektsiooni kohta.

Oma toote keskkonnadeklaratsioonidega otsustasime minna turustandardist kaugemale. Meie toote keskkonnadeklaratsioonid hõlmavad läbipaistvat deklaratsiooni tervisemõju ja ökotoksilisuse kohta.

Tootedeklaratsioonid leiate meie allalaadimiskeskusest

Marmoleum EPD

Toote keskkonnadeklaratsioonide tervisemõju ja ökotoksilisuse andmetega tagame ühtlasi ainulaadse läbipaistvuse: see annab kogu teabe, mis on vajalik, et vähendada mõju maakerale ja sellel elavatele inimestele.

Kõik meie toote keskkonnadeklaratsioonid vaatab läbi sõltumatu kolmas isik.
[Lisateave kolmanda isiku kohta on saadaval aadressil (https://spot.ul.com/main-app/products/catalog/?keywords=forbo)

Tessera Struktur carpet tiles

Iga-aastane säästvusaruanne

"Avaldasime oma esimese säästvusaruande 2005. aastal. See sisaldas teavet meie tootmiskohtade ja tootevaliku kohta. Praegu koostatakse meie iga-aastane säästvusaruanne globaalse aruandlusalgatuse suuniste kohaselt ja käsitleb kõiki kolmekordse tulemi aspekte – keskkonna-, sotsiaalset ja majanduslikku mõõdet. See on aluseks terviklikule strateegiale keskkonnajuhtimissüsteemis püstitatud säästvuseesmärkide saavutamiseks.

Meie hiljutised säästvusaruanded saate alla laadida allolevatele nuppudele klõpsates."

 • [Forbos bærekraftsrapport 2020]

  Laadi alla
  Säästvusaruanne 2020

 • Sustainability Report 2019

  Laadi alla
  Säästvusaruanne 2019

 • 2020 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Laadi alla
  Säästvusaruanne 2018

Koostööd ja partnerlussuhted

"Forbo Flooring Systems teeb koostööd rahvusvaheliste ühenduste ja asutustega katseprojektide ja liitude loomisel, mille raames saab katsetada ja tutvustada uuendusi ja uusi arendustöid. Need on eriti väärtuslikud, kui tegu on ringmajandusele suunatud arendustegevusega.

Teeme koostööd Euroopa institutsioonidega, näiteks Euroopa elastsete põrandakattematerjalide tootjate instituudi (European Resilient Flooring Manufactures Institute), mitmekihiliste moodulpõrandakatete ühenduse (Multilayer Modular Flooring Association), Euroopa vaibatootjate liidu (European Carpet and Rug Association) ja muude selle valdkonna liidritega, näiteks ehitustööstuse rohelise nõukogu (Green Building Council), ülikoolide ja uuendusmeelsete idufirmadega. Kõik selleks, et meie ettevõtte ja tootevaliku keskkonnaprofiili pidevalt paremaks muuta."

Shaking hands
environmental recommendations

Keskkonnasoovitused

"Paljud meie tooted on saanud kõrgetasemelisi keskkonna- ja tervisesoovitusi alates punase nimekirja ainetest vaba olemisest, ökomärkidest Nordic Swan ja Blue Angel ning lõpetades TÜV-i ja väga paljude muudega. Alles eelmisel aastal sai Forbo Flooring Systems järgmised säästvusauhinnad:

Saksamaa – Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Selle tagatud säästvuse kinnituse annab Saksa Institute für Nachhaltigkeit und Ökonomie ja tunnustatakse kõiki säästva ettevõtte aspekte algusest lõpuni.

Norra sertifitseerimissüsteemi Eco-Lighthouse´i auhind*
Eco-Lighthouse on Norra kõige levinum sertifitseerimissüsteem ettevõtetele, kes soovivad dokumenteerida oma keskkonnategevust ja näidata üles sotsiaalset vastutust.

Kindel Tahe

Commitment & stewardship

Forbo Flooring Systems has been at the forefront of sustainable entrepreneurship for over three decades. We were the first in using Environmental Product Declarations (EPD). This remains our transparent way to calculate the environmental impact of our raw materials and processes, plus the product life cycle. We have a long-term sustainable vision that has led to a first concrete step in our 2020-2025 strategy. We follow a ‘compliance plus’ policy that creates a stimulating and innovative environment that leads to ingenious solutions and unique sustainable features.

our compliance plus policy is our commitment to go above and beyond government regulations and requirements

Sustainability Strategy

Forbo's Sustainability Strategy has a horizon: we have the ambition to have mastered the challenges of the circular economy and to become a zero-waste company. At this moment it is not yet clear how governments and legislation will influence the pace in coming years. But for sure, in order to meet our long-term ambitions, steps are required now.

Therefore we have started our Sustainability program 2025. This program lays out the actions that need to be undertaken in the first five years until end 2025 to make the desired progress in the goals we have set ourselves. There are seven main goals in the categories Circular economy and People. You can find more information about these main goals on the Goals tab on this page.

Sustainability program logo
SA 8000 logo

Social accountability

The SA8000 standard is our commitment to realizing a guaranteed fair treatment of workers.

Our supplier requirements program imposes requirements on our suppliers as a legally binding document. Our approach also involves close cooperation with individual suppliers. This is realized through meetings, on-site visits and supplier assessments that involve audits conducted by our purchasers or responsible managers.

These assessments ensure that our suppliers properly observe human and labour rights, occupational health and safety requirements, environmental performance goals and responsible business practices in their daily business.
More information

Green design principles

When it comes to product design and production, Forbo Flooring Systems follows the 4R principle of Reduce, Reuse, Recycle and Renew for all our collections. The design process is central to reducing raw material requirements, reusing factory waste, recycling old products and employing renewable raw material. Following green design principles means working with circular economy principles in mind as well. Through this, the focus extends to options for product construction and to include end of life solutions. Forbo’s in-house designers are the true engineers of our environmental profile.

truly sustainable flooring starts in the design phase through a mindset of truly caring about our future

raw materials used 2019

Reduce & Renew

Depletion of resources is an important topic. Using natural resources which renew themselves and that can be harvested as annual crops are the preferred solution. This is followed by the use of renewable and recycled material. Forbo Flooring Systems measures its performance and continuously strives to improve these ratios.

Recycle & Reuse

Our focus on reuse and recycling has led to very good results in recent years. We have increased the recycled content in our broad range of products like Marmoleum, Allura and Eternal. We are proud to say that we have a broad portfolio of products that contain a high level of recycled or reused content.

As a result of our dedication an ever growing assortment of easy to reuse flooring solutions come available to fit the future circular economy model. Our portfolio covers a broad range of applications in tile, plank or sheet format. All these innovative flooring solutions need no adhesive while they can perform under heavy conditions and are easy to remove at end of life.
Sheet project vinyl Modul'up adhesive free sheet vinyl in 3 versions: Decibel (19 dB), Compact and T.E for damp subfloors
Luxury Vinyl Tiles Allura adhesive free tiles and planks in 3 versions: Click, Puzzle and Ease
ESD and industrial flooring Colorex tiles in 3 versions: Plus EC, Plus Basic and Plus R10
Entrance matting Coral Click

recycled and reuse 2017-2019
Reducing CO2 emissions

Committed to turn climate change

By using LCA Forbo Flooring Systems measures its greenhouse gas emissions from ‘cradle to gate’ for all its products. This includes the entire chain from raw material extraction and processing, transportation to the manufacturing site, manufacturing and finishing the product to the point where it is ready to ship to our customers.

Last year the whole Forbo Flooring Systems portfolio measured an average of 0,27 kg of CO2 per kg produced. This is equivalent to a
4 to 6 km drive with a medium plug-in car. Our commitment is to ever decrease this number.

A portfolio meeting green design principles

We measure the share of recycled content in all our product categories with the aim to increase it where possible.

With the waste left in our factories we are looking at various ways to increase the recycled content in all of our products, this is not only done by recipe alterations but also by introducing new production techniques.

PVC micronization is one of the concepts which is promising and which proves to work in some of the pilots we carried out in 2019. Our continuous improvement to reduce waste is to convert where possible to digital printing concepts.

Recycled and reused

Ringmajandus

The circular economy model is a must-do

Biobased solutions create a better future for our planet. But when biobased is not an option, circularity provides the next best alternative – as long as the life cycle impact is measurably better. At Forbo, we are committed to transforming all our linear processes and products so they support the circular economy.

The key focus points in our transition are:
• advance the use of renewable resources
• maximize product use
• reclaim materials and waste

we are committed to contribute to the circular economy with our flooring solutions

Circular economy modelSource: PBL Environmental Assessment Agency

Circularity is challenging

The circular economy requires to transform our thinking. This starts in the design phase of our products. This covers sourcing more sustainable raw materials, the efficient use of energy and ways to reduce waste as part of the initial product design concept.

Second, it is important to make sure that the products’ use is maximized so that, ideally, it becomes a service.

In the final stages of a product’s life, its recyclability and reuse must be assured. This concept is captured in the term ‘extended producer responsibility.’
Learn more about our circular initiatives

Circular logo
Back to the floor logo

Back to the floor

Forbo Flooring Systems is actively offering installation waste take-back programs where the sustainability balance for logistics makes sense.
We have several schemes for vinyl in Sweden and France and schemes for all linoleum, carpet and vinyl in the UK and The Netherlands.

Post-consumer waste is a greater challenge for the industry as such in terms of collection and transport as well as the selection and processing. Forbo Flooring Systems is an active participant in the EU funded Circular Flooring Project which aims at developing a pilot to enable the recycling of post-consumer vinyl waste into virgin PVC granules.

To be ready for that achievement we offer loose-lay solutions that enable ‘clean’ post-consumer recycling.more information about our loose-lay solutions

Recovinyl

Forbo Flooring Systems is actively participating in the European Recovinyl project. This project aims to increase the recycling of vinyl flooring by increasing the volumes of PVC recycled and increase the use of post-consumer vinyl. The focus is on technology development for recycling, sorting technologies and ways of collection.
More information about Recovinyl

Recovinyl
logo carbon negative

Becoming carbon negative

Our generation is the last one that can slow down or reverse current climate developments. If we don’t take drastic action today, it will become much more difficult and costly to do so in the future. The worst-case scenario is that climate change will be irreversible. Using responsible materials and taking responsible measures can drive a positive change.

Among other aspects, the circular economy model strives to achieve a carbon neutral environment that would, ultimately, reverse the rise of the global warming.

At Forbo, we do not believe that using offsets (the purchase of CO2 certificates, forests and so on) represents a good way forward. Instead, the effort should be to reduce CO2 emissions throughout the life of a product. Forbo’s linoleum is a good example.

Heaolu

Healthy interiors

Floor covering is integral to every interior. It is omnipresent from the moment you get out of bed through taking a shower, having breakfast, going to school or work, relaxing, doing sport, dining, dancing, being entertained and so on. Floor coverings provide comfort, safety, reduce noise, provide a barrier to allergies and create a general feeling of well-being.

Our floors check all the boxes. The rolls and tiles we deliver create better environments: spaces that make you feel comfortable, safe and secure.

The dynamics of a building

Healthy buildings are very much part of sustainable development – sustainable development in which the individual is central.

Our philosophy on healthy interiors is expressed in our design philosophy, ‘The dynamics of a building’. We use this to provide the most appropriate type of flooring for each space. The result is buildings that are well designed, last longer and are easier to adapt to the occupier’s requirements. Buildings and interiors whose timeless solutions make frequent renovation less necessary, so saving money and reducing waste.

Dynamics of a building - receiving
logo healthy indoors

Healthy indoors

Today more than half of the world’s population, over 54%, is living in urbanised areas. On average we are spending around 80%-90% of our time indoors and this will only increase. The indoor environment and the attention given to green architecture and healthy buildings, is becoming more prominent. As our floors are part of the indoor environment in which people live, meet and work, it is our mission to design and offer products that contribute in a positive way to the health and comfort of the individual.

• our floors are guaranteed free of any banned toxics
• our floors have low to even close to zero product emission
• our products are phthalate free
• our portfolio offers proven solutions against allergens and fine dust

a healthy indoor environment starts with flooring that is truly safe for humans in every aspect

All your senses

Floor covering plays an important role in the interaction between an individual and their interior space.

In research conducted by Forbo Flooring Systems, we created a series of interior spaces, each with a different type of floor covering and measured brain activity. This clearly demonstrated how visual, touch, smell and sound can trigger our five senses.

This has implications for the choice of floor covering used for public places, offices, schools, health care facility, leisure and hospitality and more. Important are the design features of a floor, including colour and light reflection, but also texture, touch, emissions, odours and sound.

5 senses_well-being

choosing the right flooring solution can have significant effects on people's wellbeing

Marmoleum Fresco 3259

Design

Design is one of the most important factors when it comes to creating a sense of well-being. Floor designs not only express the image and dynamics of a work or living space, design can also be used to make
institutional buildings look and feel more like a home.

Personalization by digital printing techniques allow us to make special floor covering productions where design, colour and size of the floor can be created according to the customers specifications, this way spaces can be personalized and become a valuable aspect of the indoor environment.

Floor coverings have the capacity to reflect natural light, making spaces feel open and bright. For each of our collections we supply both NCS colour codes as well as light reflection data so that designers can easily mix and match between colours and materials.

Surestep Original safety vinyl
Sarlon acoustic vinyl

Noise

Noise is a further comfort factor. Unwanted and irritating sounds are one of the most common causes of unease and discomfort. We therefore measure the decibel impact of each of our floor covering types. Based on this, we can advise on the optimal floor covering solution to reduce impact sounds on the floor below and ambient solutions for the space in which you are working. More information about our acoustic flooring

Tactility and comfort

Tactility is an obviously important factor for the floor beneath your feet. Choosing a soft, hard or resilient floor can make you feel comfortable and relaxed or active and able to perform. The Forbo flooring portfolio offers a variety of options, ranging from facilitating walking to moving traffic and heavy loads.
More information about our flooring products

Flotex Vision - feels like a carpet

Meie eesmärgid

Roadmap for the next 5 years

Our Sustainability program 2025 is designed to activate Forbo Flooring Systems' Sustainability Strategy.
For each of the seven main areas in the categories Circular economy and People, the sustainability goals for 2025 are explained.

sustainability program 2025
Forbo The Green Road

Goals for the circular economy

Displaying a carbon negative product portfolio
• Achieving a significant reduction of on-site CO2 emissions by 2025

Using renewable energy
• Achieving renewable electricity usage where possible
• Strong reduction of fossil gas usage

Becoming a zero-waste company
• Increasing reuse/recycling of product waste
• Achieving 100% reuse/recycling of office waste

Actively contributing to the circular economy
• Increase EU sales volume that is recycled after consumption
• Increase EU post installation waste that is recycled
• Increase loose-lay sales volume that is being reused and resold in EU
• Design for recycling: increase the recyclability of the products sold
• All products have recycled content (preferable post-consumer)

Goals for the people we are working with

Ensuring ethical and sustainable supply chain management
• Address our suppliers to have a sustainability program to decrease their environmental footprint
• Focus on the materials procured to increase recycled or biobased content

Ensuring that all employees are involved in sustainability
• Circular Economy and Sustainability training has been given to all employees
• Sustainability program implemented and program manager appointed
• Lease cars and other vehicles are non-fossil in countries with an appropriate infrastructure

Ensuring we are socially responsible, diverse and inclusive
• Gender, age, cultural and physical background diversity and inclusion policy implemented
• Maintaining and improving our SA8000 certified social accountability management system

Sustainability employees

Tooted

A sustainable assortment

Due to our commitment to sustainability the Forbo Flooring Systems assortment has some truly unique sustainable solutions. For example our Marmoleum floor coverings that are CO2 neutral when they leave our factory, without offsetting. Our vinyl floors that are truly safe to use and offer great loose lay options, ready for the circular economy. Our textile floors that have a high recycled content, especially our carpet tiles that achieve a recycled content of 56% by weight. And last but not least our Coral entrance systems that are made with Econyl yarns derived from abandoned fishing nets.
Learn more about our product portfolio by clicking on the links below.

Fast flooring logo

An impressive loose lay portfolio

Never before did we have such a wide range of solutions for products that can be loose laid. We offer loose lay products in sheet, plank and tile format.

Loose lay products not only save time and money during installation, the technology makes renovation work easier as used floors can be removed without having to also get rid of glue and carpet screed.

These loose lay products can be easily recycled and so are fully circular.

Forbo offers loose lay products in the Marmoleum and Vinyl as well as textile product category.more information about our adhesive free fast flooring

Marmoleum: natural and CO2 neutral

Marmoleum, Forbo’s linoleum brand, is a true environmental evergreen.

Made from natural raw materials and produced in a modern and efficient production environment running on green electricity, the production of this floor covering is actually carbon negative from cradle to gate.

For example, 10,000 m2 of Marmoleum (2.5 mm) reduces CO2 emission by 400 kg without any offset!
Read more about our CO2 neutral Marmoleum

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon acoustic vinyl

Vinyl: state-of-the-art performance

Vinyl floor coverings are part of a versatile range of products whose technical and sustainable properties have, over the years, undergone a metamorphosis.

Forbo’s vinyl portfolio represents state-of-the-art quality, manufactured in ultra-modern and energy efficient production plants.

Apart from improving recycled or reused content, further advances have been made in lacquers and dyes, which are waterborne, nowadays, while product emissions have been reduced to near zero and harmful substances eliminated. We offer a commercial portfolio of fully phthalate-free vinyl.

Flotex: high tech textile

Conventional sheet and tile textile floor covering is made of tufted yarns and then finished with a latex or bitumen backing. Forbo’s Flotex collections are different. They are created from 6.6 nylon fibres with an impervious backing that create a dense, comfortable surface that is sturdy and resilient as well. Flotex is available in sheet, planks and tiles. The modular solutions contain a high percentage of recycled material.

Being both hygienic and washable, Flotex is an example of the type of innovation that opens up new segments for textiles. Not only in hospitality, leisure spaces and offices, but also in care and cure facilities, schools and public buildings. More information about our Flotex flocked flooring

Flotex Colour flocked flooring
Tessera Layout & Outline carpet tiles

Carpet tiles: designed for reuse and recycling

Forbo’s carpet tile portfolio features recycled yarn and modified bitumen.

By weight our carpet tiles have the highest recycled content in the industry. On average the percentage of recycled content by weight going up as high as 56%.

During floor design, we create random lay tiles so that the parts of the floor that see heavy use can be replaced without this impacting the overall design.

We are experimenting with end of life solutions, especially those that involve separating the tiles’ textile layer from their backing. more information about our carpet tiles

Entrance floors: the most efficient flooring

Well-designed entrance floors not only offer a sustainable solution in and of themselves, they also contribute to the sustainability of the building in which they are used, throughout the life cycle of that building.

Our entrance floor covering can stop up to 95% of dirt from being walked into the building. In this way, entrance flooring can protect the quality of an interior, lengthen the use of a floor and cut down on cleaning and maintenance costs and the use of detergents. We use yarns that are upcycled from old fishing nets for a number of our collections. A true sustainable solution. More information about our entrance flooring systems

Coral Welcome entrance system