Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hvordan kan man sammenligene gulvenes miljøpåvirkning?

Forbo (og store dele af byggebranchen) benytter sig af livscyklusanalyser. Livscyklusanalyser, der er verificeret af en uafhængig part, kaldes for EPD'er (Environmental Product Declarations), også kaldet miljødeklaration.

En EPD tager hensyn til hele produktets livscyklus:
Produktion –> Transport –> Montering –> Anvendelse –> Affald.
Analysen udføres i henhold til en standardiseret metode af en tredjepart for at kunne sammenligne mellem forskellige gulvmaterialer/leverandører.


Ved hjælp af en EPD kan man sammenligne produkters miljøindvirkning, f.eks. i form af indvirkningen på den globale opvarmning (CO₂-udslip) og energiforbrug. Du finder alle vores EPD'er i dokumentbanken.
downloads.

Nedenfor viser vi en sammenligning mellem nogle forskellige almindelige gulvmaterialer i offentlige miljøer. Ved hjælp af denne sammenligning kan du se, hvordan gulvvalgene svarer til jeres klimamål. De gulve, vi sammenligner, er dels vores egne produkter, dels ikke navngivne konkurrenceprodukter. Da der måles iht den samme Iso Standard: ISO 14025, så kan de forskellige produkter sammenlignes mht. miljøbelastning.

For at foretage en mere korrekt bedømmelse er sammenligningen foretaget fra "vugge til port" ("Cradle to Gate"), dvs. udvinding af råvarer og fremstilling af materialet. For resten af delene i livscyklussen giver forskellige antagelser for blandt andet transport og affald større udslag, Og der bør tages hensyn til lokale og nationale regler for håndtering af blandt andet affald, som varierer noget fra land til land.

Marmoleum 2,0 och 2,5 mm EPD

Råvarer

Diagrammet viser oprindelsen for råmaterialer i forskellige gulvtyper (summen af hver kolonne er 100%).

Fornyeligt
Råmaterialer fra planter f.eks. træ restprodukter fra skovindustrien, olie udvundet af vegetabilske materialer.

Genvundet
Spildmaterialer fra vores egen produktion, materialegenvinding fra indsamling etc.

Uendelige mineraler
Fyldmiddel fra f.eks. kalksten, som vurderes at findes i overskud i naturen.

Fossile produkter og begrænsede mineraler
Produkter, der udvindes, f.eks. råolie, naturgas og visse pigmenter, der findes i begrænset mængde i naturen.

Materialfe fordeling forskellige gulve jsammenligning stolpediagram
Energiforbrug (MJ/m²) ved gulvproduktion jämförelse stapeldiagram

Energiforbrug (MJ/m²)

Vedvarende energi
Baseret på vind, vandkraft eller solenergi.

Ikke vedvaende energi
Baseret på fossile produkter såsom olie og naturgas eller uran til kerrnekraft.

Som skemaet viser, er Forbos [Marmoleum] (kategori: 1; css-nAr) det mest energieffektive produkt rock-to-grind - 131,6 MegaJoule per kvadratmeter, hvoraf mere end halvdelen er vedvarende energi. Den mest energiintensive gulv til fremstilling (i dette udvalg) er tekstilgulv - 249,2 MegaJoule per kvadratmeter, og kun 4,5 procent er vedvarende energi.

Kort sagt kan disse tal forklares ved, at Marmoleum stort set består af fornyeligt indhold, som ikke kræver meget energi under genopretning. Plast- og tekstilprodukter baseret på fossile materialer, der behandles, kræver en større mængde energi under produktion og produktion.

Kg CO₂-ækvivalenter

Klimatpåvirkninger normalt opført i kg CO₂-ekvivalenter/m²*år.

Det største bidrag til CO₂ er normalt udvinding af råmaterialer og energiforbrug i fremstillingen. Her er store forskelle mellem forskellige råvarer, afhængig af om de er fossile og har en energiintensiv bearbejdning eller er fra plate-riget og binder CO₂ i deres vækstperiode.

Marmoleum er i det væsentlige kuldioxidneutralt med en værdi på 0,02 CO2 ækvivalenter/m². Denne lave værdi skyldes det faktum, at de naturlige råmaterialer absorberer CO₂ i deres vækstperiode, og at fremstillingsprocessen bruger vedvarende el.

Klimaindvirkningen fra de andre gulve skyldes stort set den anvendte fossile olie. Forskellen mellem dem afhænger i høj grad af mængden af fyldstoffer og hvor meget behandling de forskellige materialer kræver. i fremstillingsprocessen. Et tekstilgulv er et forholdsvis stærkt forarbejdet produkt, der så giver større klimaindvirkning omkring 10 kg CO₂ ækvivalenter / m².

Klimatpåverkan vid golvproduktion Kg CO₂-ekvivalenter jämförelse stapeldiagram