Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Medarbejderansvar

Hos Forbo er vi i alt over 3.000 medarbejdere i 32 lande. En af vores fremgangsfaktorer er evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere, der via motivation og engagement bidrager til en stærk og bæredygtig udvikling.

Medarbejderansvar

Bæredygtigt medarbejderansvar

Hos Forbo arbejder vi kontinuerligt for at styrke vores samfundsansvar ved at agere inden for alle dimensioner af bæredygtighed, ikke mindst den sociale dimension. Globalt arbejder vi med SA-8000 (Social Accountability International-standarden), verdens første tredjepartsstandard for menneskerettigheder og gode arbejdspladser inden for alle industrisektorer. Vi har inkluderet SA-8000-standarden i vores leveringsvilkår, og vi overvåger konstant, at standarden efterleves.

For at beskytte menneskerettighederne globalt intetrerer vi SA-8000 9 kerneelementer:

For at beskytte menneskerettighederne globalt, integrerer SA-8000 kerneelementer:

•Der foregår intet tvangsarbejde
• Foreningsfrihed og retten til kollektive
forhandlinger
• Arbejdsmiljøet er sikkert og hygiejnisk
• Vi anvender ikke børnearbejde
• Lønnen skal svare til lovens minimumskrav eller
den industrielle standard
• Arbejdstiderne skal være rimelige
• Der sker ingen diskriminering

Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er afgørende for vores fremgang hos Forbo. Det er de mennesker, der fremstiller og sælger vores gulve, der ser potentialet ved at forbedre, har nye ideer, og som hele tiden drives af at kunne gøre tingene endnu bedre. Ikke mindst hvad angår bæredygtighed. Forbos opgave er at udnytte alles potentiale ved at opmuntre til selvtillid og initiativ. Både som individ, som team og som en vigtig del i selskabet. Dette opmuntres via en organisation, der opfordrer til dialog. Målet er tydeligt. Vores medarbejdere skal opleve, at de har mest viden og de bedste færdigheder, idet vi som virksomhed fokuserer på uddannelse såvel som et sikkert og behageligt arbejdsmiljø. Vi arbejder aktivt med at udvikle vores medarbejdere i alle de lande, hvor vi driver virksomhed, for at gøre vores virksomhed mere fremgangsrig. Her inkluderes alle medarbejdere. Lige fra hovedkontoret i Schweiz til alle, der arbejder på produktionsanlæggene, lager, distribution og alle vores salgs- og markedsføringskontorer rundt omkring i verden.

Arbetsmiljö
Sikkerhed

Sikkerhed

Naturligvis investerer vi meget i kontinuerligt at forbedre vores produktionsprocesser med opgradering af maskiner og udstyr. Lige vigtigt er det at arbejde med en bæredygtig adfærdsændring, som er nøglen til øget sikkerhed. Bæredygtig adfærdsændring er også grundlaget for vores langsigtede strategi, hvad angår arbejdsmiljø og er i fokus på mange af vores uddannelser.
Politik og rutiner inden for alle vores arbejdsområder omfatter følgende dele for at garantere vores medarbejderes sikkerhed:

• Adgang til personlige værnemidler
• Fælles ledelse af ansattes helbred og sikkerhedskomiteer
• Arbejdstagerrepræsentanters deltagelse i sundheds- og sikkerhedsinspektioner, granskninger og ulykkesundersøgelser
• Kontinuerlig træning og uddannelse inden for sikkerhedsområdet
• Rapporteringsrutiner for sikkerhedsspørgsmål
• Regelmæssige fabriksinspektioner
• Obligatoriske sikkerhedsforskrifter for alle entreprenører og besøgende

Sundhed

Selvom det er vigtigt at have en lav fraværsprocent, er forebyggende tiltag af største vigtighed, især da gennemsnitsalderen blandt vores medarbejdere på vores produktionsanlæg stiger.

Sundhed

Opfylder krav til bæredygtighed

For på bedste vis at kunne implementere etablerede miljøpolitikker og sikre, at de i størst mulige omfang efterleves i hverdagen, har vi fokuseret på fire begreber:
Reducere, Forny, Genanvende og Genvinde.
Disse begreber er centrale i vores arbejde for at reducere indikatorer i vores stræben efter at blive en mere bæredygtig virksomhed. Ud fra disse begreber er der taget en række initiativer på flere områder i virksomheden, således at stadig flere får indsigt i, at alle i organisationen har ansvaret for at fortsætte med at gøre os bedre, således at vi kan opnå vores miljømål.


Reducere: energi, affald, råmaterialeanvendelse.

Forny: elektricitet, naturlige og bæredygtige råmaterialer

Genanvende: produktionsaffald på alle fabrikker

Genvinde: produkter og prøver efter de er udtjent

Trofé bäst i klassen

reducering

At reducere vores forbrug af materialer, energi og affald har den største indvirkning både miljømæssigt og økonomisk. Hvad angår energiforbruget har vi set en fortsat stigning af vores energiforbrug siden 2011. Dette skyldes lavere produktvolumener, hvilket reducerer effektiviteten i vores produktionsprocesser. Plus en forskydning i vores salg mod mere kommercielle produkter. Det kommercielle produkt har i gennemsnit en højere vægt pr. kvadratmeter, hvilket kræver mere energi at fremstille. I år 2012 havde den lange, og relativt kolde vinter i Europa også en negativ indvirkning på vores energieffektivitet. I år 2013 er den samlede mængde materiale, der er sendt til affaldsdepoter reduceret i forhold til 2012 og 8 % mere affaldsmateriale blev genvundet.

8 % mere affaldsmateriale genvindes

Fornyelse

Forbo har som politik, at den el, vi benytter, skal komme fra fornyelige kilder. I 2013 stod fornyelig energi for 52 % af al den energi, der blev brugt i vores produktion. Dette hjælper os til at reducere vores CO2-udslip i miljøet. Vi er overbeviste om, at begrænset miljøindvirkning ved kilden er langt bedre end modregning.

52 procent

Recycle & reuse

I 2013 stod genanvendt energi for 52 % af al den energi, der blev brugt i vores produktion. Dette hjælper os til at reducere vores CO2-udslip i miljøet. Vi er overbeviste om, at begrænset miljøindvirkning ved kilden er langt bedre end modregning.

I dag genanvender vi mere end 87 % af vores produktaffald