Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Det bæredygtige miljø

Vi har reduceret vores CO² belastning med 25% på fem år. Nu tar vi næste skridt og bliver ledende i vores branche, når det gælder ansvar for miljøet.

Det bæredygtige miljø

De fire delelementer til et bæredygtigt miljø

Vi har valgt at betragte det bæredygtige miljø ud fra fire vinkler: bæredygtige gulvsystemer, bæredygtige produkter, bæredygtige materialer, bæredygtig produktion. Her kan du læse hvad vi gør og vil gøre for at forbedre disse delelementer.

Bæredygtige gulvsystemer

Forbo skaber, fremstiller og sælger gulve med bæredygtighed, funktion og design som nøgleord. Med vores brede portefølje kan vi tilbyde en komplet gulvløsning, uanset om det er til et helt sygehus eller til et nyt køkkengulv i en privatbolig. Taler vi bæredygtighed, er det en forudsætning at vælge gulv ud fra kravene og en behovsanalyse for at sikre, at man får det rette gulv på det rette sted. Som følge af vores brede sortiment kan vi tilbyde bæredygtige gulvsystemer, hvor f.eks. entrémåtten på et kontor eller en skole stopper op til 94 % af snavsen fra at komme ind i indemiljøet. Dette medfører mindre rengøring og mindre brug af rengøringsmidler, hvilket også giver miljømæssige fordele. For at lette planlægningen af det rette gulv på rette sted, stiller Forbo sit planlægningsværktøj Floor Planner til rådighed til alle kunder og samarbejdspartnere på internettet.

Bæredygtig montering

Bæredygtig montering

For at få så bæredygtigt et gulv som muligt, er det vigtigt at sørge for, at man har de rette forudsætninger og at gøre monteringen af gulvet så bæredygtig som muligt. Både hvad angår miljø og slitage. Forbo tilbyder naturligvis et komplet sortiment af højkvalitative lægningsprodukter og værktøjer for at opnå det bedste resultat.
Den lim, der benyttes til lægning, er en vigtig faktor rent miljømæssigt. Her udvikler vi sammen med vores leverandører kontinuerligt systemer, der bygger på ny teknik og nye limtyper, for at forbedre bæredygtigheden i monteringen af vores gulvbelægninger. Netop lim er et fokusområde, hvor vi arbejder hårdt for at hele installationen af vores gulve i dag og i fremtiden skal give så lille en miljøindvirkning som muligt.
Med et komplet sortiment af tilbehørsprodukter og et stadig tættere samarbejde med gulvmontørerne (Forbo Project Partners) sikrer vi i så høj udstrækning som muligt en bæredygtig montering, der holder i længden og endvidere minimerer miljøindvirkningen.

Holdbarhedsgaranti

På marknaden finns ett stort utbud av golvvårdsprodukter och det är inte alltid enkelt att välja rätt golvvårds- system. Därför erbjuder vi en hållbarhetsgaranti där vi utgår från vår samlade erfarenhet av golvskötsel och lagt tyngdpunkten på följande krav:

Enkelt system
Systemet skall innehålla ett fåtal olika kemikalier med väl definierad funktion.
Materialåtgång
Både ur kostnads- och hållbarhetssynpunkt skall förbrukningen av städkemikalier vara låg.
Bra resultat
Systemet skall ge ett golvutseende som framhäver golvmaterialens specifika kvaliteter och bevarar golvets funktion.
Kombination
Systemet skall fungera för linoleum i kombination med plastgolv, keramikgolv och parkett.
Kemikalier
Kemikalierna som används skall uppfylla svanens krav på städkemikalier

Hållbarhetsgaranti

Hållbarhetsgaranti med PLS skötselsystem

I-VAX-systemet från PLS uppfyller våra krav. Vi har därför tillsammans med PLS utformat en gemensam hållbarhetsgaranti. Hållbarhetsgarantin innebär att Forbo och PLS gemensamt gör utfästelser om låg materialförbrukning, normalt endast några gram per m² och år, m räknat som torrsubstans. Den specifika förbrukningen bestäms i det enskilda fallet. Om materialåtgången i garantiåtagandet överstiger angiven mängd vi ett kostnadsfritt åtgärdspaket och utbildning för att normalisera materialåtgången.

Bæredygtige produkter

Fem gode eksempler på bæredygtige produkter fra Forbo

Marmoleum - Linoleum af naturlige råvarer

Marmoleum – Linoleum af naturlige råvarer
Vores linoleumsgulve er verdens mest bæredygtige gulvbelægning. Bæredygtig i betydningen økologisk sund, men også i betydningen fremragende præstation, der kan holde til tidens tand og slitagemæssigt er blandt de bedste på markedet. Forbos linoleumsgulve er fremstillet af 97 % naturlige råvarer, hvoraf 70 % er fornyelige, og hvor 43% af indholdet er genvundet materiale. De overordnede ingredienser er linolie, jute, harpiks, træmel og kalksten. Jute og hør er etårige afgrøder, som høstes på samme måde som f.eks. hvede. At udvinde harpiks er en kontinuerlig proces, linolie kommer fra hørfrø, træmel er et restprodukt fra træindustrien, og kalksten findes tilgængeligt i overflod.

Biologisk nedbrydelig
Når linoleumsgulvet en gang med tiden er udtjent, er det desuden biologisk nedbrydeligt. Gulvet kan også benyttes til opvarmning, da det ved forbrænding skaber varmeenergi, der overstiger den energi, der oprindeligt blev benyttet ved fremstillingen af produktet. Dette er eksempler på en livscyklus, hvor naturen er den endegyldige vinder.

Ingredienser Marmoleum

Flotex – En bæredygtig hybrid af tekstiltæppe og fjedrende gulv

Flotex er bæredygtigt, hygiejnisk og helt vandtæt, hvilket gør produktet til det eneste helt vaskbare tekstilgulv på markedet. Fremstillingen sker i Storbritannien og Frankrig med grøn elektricitet og minimalt spild og affald, der helt og holdent genvindes i produktet. Produktionen med fibre af nylon 6.6 giver en holdbar, hygiejnisk gulvbelægning, der kan vaskes og rengøres med vand og enkle rengøringsmidler. Alle farver og al blæk, der benyttes i Flotex-mønstrene, er vandbaserede. Der forekommer ingen yderligere kemiske processer, ud over dampbehandling ved høj temperatur for at fiksere farverne. Flotex udnytter også affald fra Forbos andre produktionsanlæg, hvilket benyttes til produkternes bagside, hvor op til 67 % består af genvundet materiale. Den største fordel er produktets ekstreme præstationsevne, med en produktlevetid, der er op til 6 gange længere end for almindelige tæpper. Efter endt levetid kan produktet genvindes og føres tilbage til fremstillingsprocessen.

Vandtæt Flotex

Coral - Entrémåtter af genvundet materiale

Dette entrégulv i tekstil, der udelukkende består af genvundet materiale, er vi alene om at fremstille i Europa. Garnet af polyamid er fremstillet af genvundet industri- og husholdningsaffald, bl.a. benyttes kasserede fiskenet og genvundne PET-flasker. Kun bagsiden er et "nyt" produkt, men vi arbejder på også at udvikle en bagside af genvundet materiale.
Fordelen, hvad angår bæredygtighed, er, at vores tekstiltæpper forhindrer, at 94 % af al snavs og fugt fra udemiljøet slæbes ind i bygningen og indemiljøet. Dette mindsker igen rengørings- og vedligeholdelsesomkostningerne med over 70 %. Coral er det eneste entrégulv i verden, der har fået miljøklassificeringen BRE A+.

Genvunde PET-flasker
Grøn el

Vinylgulve – fremstillet med grøn energi, nu med vegetabilske blødgørere

Vinylgulve værdsættes, fordi de er slidstærke og holder i lang tid. Men de kan gøres endnu bedre. Vi arbejder hårdt for i stadig højere grad at benytte genvundet materiale hentet fra vores egne interne genbrugssystemer og genvundet affald. Desuden arbejder vi for at benytte retursystemer, som giver forudsætninger for at genanvende materialer fra udtjente gulve. I dag fremstilles alle vores vinylgulve på effektive, moderne fabrikker, der udelukkende (100 %) kører på grøn el og moderne produktionsteknik for at minimere materialeforbruget. Samtlige kollektioner i vinyl opfylder alle standarder, herunder de nye VOC-emissionsklasser. Vi har også lanceret et nyt sortiment fremstillet af akustisk vinyl. I modsætning til andre PVC-gulve benyttes her vegetabilske blødgørere i stedet for petrokemiske. Det nye blødgøringsmiddel, der benyttes, stammer fra olien fra Ricinus-planten. Med en vækstcyklus på kun ét år er dette naturlige materiale fornyeligt. Det nye sortiment af vinylgulve kan naturligvis genvindes fuldstændigt.

Tessera - tekstilfliser af genanvendt materiale

Alle vores tuftede tekstilfliser fremstilles med over 50 % genvundet materiale. Allerede på designstadiet tænker vi grønt med det formål at mindske råvarekravene, og samtidig stræber vi efter optimal ydeevne. Garnerne til luven er fremstillet af genvundet affald, og til underlaget benytter vi op til 78 % genvundet materiale.

Genanvendt tekstil

Bæredygtigt materiale

EPD baseret på livscyklusanalyse

EPD baseret på livscyklusanalyse
Allerede i år 2000 var Forbo den første globale gulvvirksomhed, der stillede information til rådighed i vores livscyklusanalyser (LCA) om giftstoffer, der påvirker økosystemer og mennesker. I år 2013 var vi stadig den eneste gulvvirksomhed i verden, der åbent deklarerer disse effekter i vores EPD (Environmental Product Declarations - miljøvaredeklarationer). I en EPD præsenteres kvantificerede miljødata for et produkt, baseret på information fra en livscyklusanalyse (LCA). Det betyder, at der findes kontrollerbar, nøjagtig, ikke vildledende miljøinformation for hvert produkt og dets anvendelse. Disse er tredjepartsverificerede og har et ensartet og internationalt standardiseret format.

Produktdeklarationer, der viser miljømæssig indvirkning
Vores kunder, både arkitekter, entreprenører og byggevirksomheder, efterspørger i stadig højere grad EPD for hvert produkt, der anvendes i en bygning. Derfor er EPD-sammenligninger af miljøpræstation baseret på et produkts anvendelse i en bygning og den miljømæssige indvirkning, det har på bygningen. I slutningen af 2013 er 19 af vores produkter EPD-certificeret og publiceret. Vores EPD er baseret på de produktkategoriregler, der angives i standarderne EN 15804 og ISO 14025.

EPD - miljøvaredeklaration
Mindske vores miljøpåvirkning med 25 %

Vi har arbejdet med livscyklusanalyser siden 2009

Allerede i 2009 startede Forbo et program for at mindske vores miljøindvirkning med 25 % med målet sat til 2015. For at måle vores fremskridt har vi beregnet vores miljøindvirkning i henhold til en livscyklusanalyse (LCA). Dette indebærer kort fortalt, at vi beregner al miljøindvirkning, et produkt har, fra produktion til installation, inklusive energiforbruget på alle vores kontorer og Forbo-ejede lagre over hele verden. LCA-målingssystemer og verificering udføres af en uafhængig instans, og dette har været grundlaget for Forbos grønne udvikling og vores generelle arbejde og resultat.

Hållbar produktutveckling

Hos Forbo arbejder vi i alle enheder efter princippet ”Længere end loven”, især når det gælder udviklingen af nye produkter. Det er en forpligtelse om at etablere vores egen standard, der går længere end myndighedernes bestemmelser og krav. Dette bygger på den indsigt, at investeringer, vi foretager i personale, processer og produkter, der bidrager til et bedre miljø, er investeringer i vores fælles fremtid. Her har vi længe benyttet uafhængige livscyklusanalyser for at finde nye måder at minimere vores produkters miljøindvirkning på.
Produktudvikling af bæredygtige gulve omfatter også nye metoder til at minimere rengøring og vedligeholdelse på. Et andet aspekt inden for bæredygtighed er også at tænke i hele gulvsystemer, hvor de rigtige entrémåtter kan mindske mængden af fugt og snavs i lokalerne med op til 90 %.

Med hvert nye produkt sigter vi på at
● Øge effektiviteten, hvad angår anvendelsen af materialer, energi og andre ressourcer.
● Minimere skader eller forureninger, der stammer fra det valgte materiale.
● Minimere langvarige skader forårsaget af produktet.
● Sikre, at det planlagte produkts levetid er optimal set ud fra et miljøsynspunkt, samt at produktet fungerer effektivt i hele dets levetid.

Bæredygtig produktudvikling
Topshield

Ny overflade på linoleum

I 2012 blev vores linoleumskollektion videreudviklet med en ny overfladebeskyttelse: Topshield2. Formålet er at udvikle et gulv med høj ydeevne, som er parat til brug umiddelbart efter det er lagt. Et gulv, der ikke kræver nogen indledende vedligeholdelse eller ekstrabehandling, men er modstandsdygtigt over for snavs med det samme, er mere slidbestandigt og har en forbedret modstandsdygtighed over for ridser og pletter. Resultatet er et mere holdbart overfladelag på linoleumsgulvet, som dermed bliver endnu mere bæredygtigt. En anden fordel er, at det øverste lag er let at reparere. Det nye overfladelag har fået en god modtagelse på markedet, ikke mindst fra rengøringsbranchens interesseorganisation, som støtter Topshield².

Bæredygtige samarbejder

I 2012 arbejdede vi også hårdt med at udvikle en ny linoleumskollektion. Før kollektionen blev udformet, besøgte vi over 200 arkitekter verden over for at vurdere den tidligere kollektion og indsamle ønsker for fremtidens linoleumsgulve. Resultatet blev næste generation af Marmoleum, som blev lanceret i 2013. Kollektionen tilbyder ikke mindre end 76 nye farver og flere traditionelle farver er blevet moderniseret. Arkitekterne har efter ønske også fået nye, mere brugervenlige prøvebøger, inddelt i fire grupper, der hver har sin egen identitet. Den gennemgående tråd er, at Marmoleum er det mest bæredygtige gulv af sin type, har de laveste vedligeholdelsesomkostninger og tilbyder det største udvalg, hvad angår design.

Bæredygtige samarbejder

Bæredygtig certificering

Vi benytter flere uafhængige, transparente tredjepartscertificeringssystemer til vores gulve. Vi lægger også vægt på at inkludere vores produkter i hele bygningens klassificeringssystem for et bæredygtigt miljø. Det er godt for Forbo, eftersom det hjælper os til at dele vores bæredygtighedshistorie, og det øger vores muligheder for at forbedre miljøet. Og det er godt for dig, eftersom det viser, at andre miljøeksperter er enige om, at vores gulve er blandt de mest bæredygtige, der findes på markedet.

Svanen

Det haster, hvis vi skal nå at redde verden og mindske vores belastning på miljøet og klimaet. Kemikaliealarmer, algeopblomstring og oversvømmelser – vi ser allerede i dag effekterne af klimaforandringerne, både i Danmark og ude i verden. Vi må sige farvel til brug og smid væk-samfundet, vælge rigtigt, bruge rigtigt og blive bedre til at holde hus med jordens ressourcer. Svanen stiller skrappe miljø-, sundheds- og kvalitetskrav til produkter og tjenester. Derfor har vi hos Forbo valgt at svanemærke vores gulve. Det betyder, at et gulvvalg, som indebærer Forbo, indebærer at du er med til at redde verden en lille smule hver dag.

Svanen

Bæredygtig produktion

I 2013 blev vores indeks for miljøindvirkning forbedret. Et af de største bidrag kommer fra vores nyudviklede lim til linoleumsgulve, men også mange produktionsanlæg bidrog til at mindske vores CO2-udslip ved at:

- mindske energiforbruget
- øge anvendelsen af genvundet materiale
- mindske forbruget af råvarer

Bæredygtig energi

Vores mål er at fremstille bæredygtige gulve på rene, effektive fabrikker, der drives af 100 % fornyelig energi. I 2013 stod fornyelig el for 52 % af al energi, der blev brugt i vores produktion. Dette hjælper os igen til at mindske vores CO2-udlip, og vi er overbeviste om, at begrænset miljøindvirkning ved kilden er langt bedre end modregning. Alle produktionsenheder inden for Forbo Flooring er certificeret i henhold til ISO-9001 og ISO-14001.

Forbo Flooring er certificeret i henhold til  ISO-9001 and ISO-14001

Genanvendelse og genvinding

Hos Forbo arbejder vi kontinuerligt med at mindske, forny, genanvende og genvinde. For eksempel indsamler vi afskårne dele ved gulvinstallation og benytter dem igen ved nyproduktion. På denne måde forvandles affald til nye produkter. I 2013 foretog vi store investeringer i genvinding i såvel Storbritannien som Nederlandene. I Storbritannien investerede vi mere end 10 millioner DKK i et nyt system, der har gjort det muligt for os at øge det genvundne materiale i vores tekstilfliser. I Nederlandene investerede vi mere end 7 millioner DKK i at kunne håndtere mere affald til genvinding ved øget produktionsvolumen. Der blev endvidere startet et separat investeringsprogram i 2013 for at kunne genanvende plastgulve i vores produkter. Resultatet blev, at vi overgik målet for genvinding i år 2012 med 8 %. I 2013 har vi genanvendt og genvundet mere end 87 % af vores produktaffald i fremstillingen.

Genanvendelse og genvinding

Vores definition af genanvendelse:
"Affald, som, efter oparbejdning, kan føres tilbage ind i samme fremstillingsproces som et råmateriale".

Vores definition af genvinding:
"Materiale, der afledes fra affaldsflowet under en produktionsproces og sendes til en tredjepart, således at de kan benytte det som råmateriale".

Bæredygtig lokalisering

Vores produktionsenheder ligger tæt på vores designere rundt omkring i Europa – således at de, der skaber, og de, der fremstiller, kan arbejde side om side. Kort over, hvor og hvad vi fremstiller i Europa.

Assendelft, Holland – Hele linoleumskollektionen bortset fra fliser
Kirkcaldy, Skotland – Linoleumsfliser Marmoleum Click
Krommenie, Nederlandene – Coral tekstile entrégulve
Telford, England – Entrégulve med aluminiumsprofiler
Coevorden, Nederlandene – Novilon plastgulve. Allura LVT, Flex vinylgulve
Ripley, England – Flotex glasfiber
Château Renault, France – Digital printning af Flotex
Giubiasco, Schweiz – Colorex