Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bæredygtig produktion og transport

2013 forbedredes vores indeks for miljøindvirkning.

Linoleumfabriken i Assendelft

En af de største fordele kommer fra vores nyudviklede llim til inoleum, men mange af vores produktionsfaciliteter har også bidraget til at reducere vores udledning af kuldioxid ved at:

• Reduce energiforbruget
• Reduce brugen af ​​råvarer
• Øge brugen af ​​genbrugsmaterialer

Bæredygtig energi

Vores mål er at producere bæredygtige gulve i rene, effektive fabrikker som drives af 100% vedvarende energi
I 2013 udgjorde vedvarende elektrivitet 52% af al den energi som blev brugt i vores produktion.
Dette hjælper os igen med at reducere vores udledning af kuldioxid, og vi er overbeviste om, at begrænset miljøpåvirkning ved kilden er langt bedre end kompenseret.

Alle produktionsenheder i Forbo flooring er certificerede i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 .

Forbo Flooring er certifierede i henhold til ISO 9001 og ISO 14001

Genbrug og genanvendelse

Hos Forbo arbejder vi kontinuerligt på at reducere, genbruge og genanvende. Eksempel vis indsmaler vi overskydende belægning ved gulvmontering og genanvender dem i produktionen af nye materialer. På denne måde anvendes affald til nye produkter.

I 2013 foretog vi store investeringer i genanvendelse både i Storbritannien som i Holland. I Storbritannien investerade vi mere end 13 mio i et nyt system som gør det muligt at øde indholdet af recirkuleret materiale i vores tekstilfliser. I Holland investerede vi mere end 9 mio i at kunne håndtere mere affald til genanvendelse ved øget produktionsvolume. Ett separat investeringsprogram startades också 2013 för att kunna återanvända plastgolv i våra produkter. Resultatet blev att vi överträffade målet med återvinning år 2012 med 8 %.

Under 2013 har vi återanvänt och återvunnit mer än 87 % av vårt produktavfall i tillverkningen.

Vår definition av återanvändning
Avfall som, efter upparbetning, kan återföras som ett råmaterial in samma tillverkningsprocess.

Vår definition av återvinning
Material som avleds från avfallsflödet under en tillverkningsprocess som skickas till en tredje part för dem att använda som råmaterial.

Återvinningssymbol

Hållbara transporter

Forbo är medlem i Q3, ett forum för hållbara transporter. Q3 är en förening som ägs av sina medlemmar, ett 100-tal välkända aktörer med det gemensamma målet att skapa hållbar utveckling i transportbranschen.

Som transportköpare jobbar Forbo enligt Q3-modellen och ställer därför höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid transporterna.

Läs mer på Q3:s hemsida

Hållbara transporter Forbo-lastbil

Hållbar lokalisering

Våra tillverkningsenheter ligger nära våra designers runt om i Europa – så att de som skapar och de som tillverkar kan arbeta sida vid sida.

LandOrtProdukt
EnglandRipleyFlotex
EnglandTelfordEntrégolv med aluminiumprofiler
FrankrikeChâteau RenaultDigital print av Flotex
HollandAssendelftLinoleum
HollandCoevordenVinyl
HollandKrommenieTextila entrégolv
SchweizGiubiascoColorex
SkottlandKirkcaldyLinoleumplattor