Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Den bæredygtige virksomhed

”Et bæredygtigt samfund bygger på bæredygtige virksomheder. Derfor er vores mål tilvækst og øgede markedsandele med omverdenen i tankerne”

Forbo Flooring Systems, Assendelft

De tre elementer til en bæredygtig virksomhed

Vi har valgt at betragte en bæredygtig virksomhed ud fra tre vinkler: bæredygtig tilvækst, bæredygtige relationer och Bæredygtig historik. Her kan du læres mere om hvad vi gør for at forbedre disse elementer.

Bæredygtig tilvækst

At opretholde en stærk finansiel position med en langsigtet, sund tilvækst og bibeholdt lønsomhed er centralt i vores målsætning om at blive en bæredygtig organisation, der kan bidrage til det bæredygtige samfund. Hvor vi samtidig arbejder med spørgsmål, der fokuserer på både social og miljømæssig bæredygtighed, men som altid sættes i sammenhæng med forbedringer og innovationer i design, service, ydeevne, omfang og kvaliteten af det vi tilbyder alle vores interessenter. Dette arbejde skal udføres i samklang med den vision og det værdigrundlag, vores virksomhed hviler på. Og de forpligtelser, der er en del af selskabsstyring, risiko- og krisehåndtering, adfærdskodekser og efterlevelse af internationale love og forordninger.

Bæredygtig integritet

Forretningsintegritet

Forbo virker for integritet, ærlighed og ligestilling i alle aspekter af vores virksomhed, og vi søger det samme fra dem, vi gør forretninger med, både direkte og indirekte. Ingen ansatte må direkte eller indirekte tilbyde, betale, begære eller modtage bestikkelse eller andre sådanne betalinger, der kan fortolkes således, i nogen form.

Vi har også omfattende leverandørkrav, der inkluderer tydelige normer for såvel håndtering af økonomi og kvalitet som etiske, miljømæssige og sociale spørgsmål.

Disse krav er baseret på følgende internationale standarder:

- • Finansiel risikobedømmelse i henhold til D&B risikoprofil (eller tilsvarende kilde)
• Kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001
• Miljøledelsesstandarden ISO 14001
• FN's deklaration om menneskerettigheder
• Standard for social ansvarlighed SA 8000
• Sikkerhedsstandarden ISO 18001

Vi skal aktivt fremme og opfordre til, at de produkter og tjenester, der indkøbes, opfylder vores bæredygtigheds- og kvalitetspolitik.

Forretningsintegritet

Bæredygtige relationer

Forbo virker for integritet, ærlighed og ligestilling i alle aspekter af vores virksomhed, og vi søger det samme fra dem, vi gør forretninger med, i alle relationer, både direkte og indirekte. Ingen ansat må tilbyde, betale, begære eller modtage bestikkelse eller nogen anden betaling, der kan fortolkes således. Forbos adfærdskodeks gælder for alle vores medarbejdere, og det angives tydeligt, at virksomheden ikke vil engagere sig i eller tolerere nogen kontroversielle eller korrupte forretningsmetoder. Adfærdskodekset er en del af Forbos uddannelsesprogram og er obligatorisk uddannelse for alle berørte medarbejdere.

Politik ved indkøb

Politik ved indkøb

Vi køber råvarer, varer og tjenester på en måde, der integrerer social retfærdighed, økonomisk ansvar og miljøhensyn. Hos Forbo findes der et tilgrundliggende og langvarigt engagement, hvad angår etisk handel, baseret på den overbevisning, at virksomheden kan være både rentabel og ansvarsfuld. Vi mener at opbyggelsen af meningsfulde og langsigtede relationer med medarbejdere, kunder, leverandører og samfund er god forretningsskik og er, hvad vores kunder forventer sig af os.
Dette er, og har altid været, det grundlæggende princip i vores engagement, ”Corporate Social Responsibility”

Vi og vores samarbejdspartnere følger internationale retningslinjer.
Forbo arbejder kontinuerligt med at finde løsninger gennem hele leverancekæden og forretningspartnere, der bidrager til bæredygtighed, både i miljømæssig og social sammenhæng.
Vi har i mange år tilpasset og integreret konventionerne fra internationale arbejdsorganisationer. Dette gælder både vores kernevirksomhed og hele vores globale leverancekæde. Vi forventer, at også vores samarbejdspartnere vil støtte følgende globale retningslinjer:

• Intet tvangsarbejde
• Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger
• Sikre og hygiejniske arbejdsvilkår
• Børnearbejde må ikke anvendes
• Godtgørelsen skal svare til mindstelønnen eller branchestandarden
• Arbejdstiderne skal ikke være for lange
• Ingen diskriminering praktiseres
• Der ydes regelmæssig beskæftigelse
• Ingen hård eller umenneskelig behandling er tilladt
• Virksomheden støtter ordentlig uddannelse, boliger og sygepleje efter behov

Sedan många år gör vi en anpassning och integration av konventionerna från internationella arbetsorganisationer

Lokale leverandører

Vores indkøbspolitik hviler på tre ben: Lave omkostninger, sikkerhed og uafhængighed. Før der indgås en samarbejdsaftale, gennemfører vi en analyse i flere trin og risikobedømmelse inklusive miljømæssige og sociale risici for hver ny leverandør. Når det er muligt, køber vi varer og tjenester fra lokale virksomheder. Men der findes ingen direktiver vedrørende fortrinsbehandling af lokale leverandører eller leverandører fra visse lande.

Bæredygtig historisk

Linoleum AB Forshaga blev grundlagt helt tilbage i 1896 for at fremstille linoleumsgulvbelægninger. Virksomhedens første fabrik var beliggende i et nedlagt glasværk, der lå i Forshaga, Värmland i Sverige. I 1909 blev produktionen flyttet til en nybygget linoleumsfabrik i Göteborg, i nærheden af Almedals station.
Forshaga Linoleum sluttede sig allerede i 1928 til Continentale Linoleum Union, som i 1973 blev omdøbt til Forbo. Forbo Flooring Systems produktion sker i Europa med markedsføring og salg verden over.

Linoleum siden 1863

150 år med bæredygtige gulvmaterialer

Vores linoleumsgulve, der går under navnet Marmoleum, er naturligvis flagskibet i vores gulvsortiment fra mange aspekter. Ikke mindst hvad angår bæredygtighed. Hvornår og hvordan blev dette fantastiske materiale opfundet, som, hvis det havde set dagens lys nu om dage, havde været en ren revolution inden for gulvbelægning? Jo, en mand ved navn Frederick Walton opfandt linoleum og tog patent på fremstillingsprocessen helt tilbage i 1863. Ingredienserne var savsmuld eller mel af kork, kogt linolie, harpiks, tørremiddel og farvepigment.

Linoleumsgulv 2.0
I grunden er ingredienserne og fremstillingsmetoden den samme i dag som den var i 1896. Forbos linoleumsgulve er fremstillet af 97 % naturlige råvarer, hvoraf 70 % er fornyelige, og hvor 43% af indholdet er genvundet materiale. De overordnede ingredienser er linolie, jute, harpiks, træmel og kalksten. Den store forskel er det tekniske spring, der blev taget i 2005 med den nye overfladebeskyttelse Topshield2. Resultatet er et gulv, der ikke kræver nogen indledende vedligeholdelse eller nogen ekstrabehandling, men er modstandsdygtigt over for snavs med det samme, er mere slidbestandigt og har en forbedret modstandsdygtighed over for ridser og pletter.

Bæredygtige referencer

Linoleum har som følge af sine gode egenskaber fået udbredt anvendelse, da det er holdbart, varmeisolerende og lyddæmpende. Gulvmaterialet har fundet anvendelse i et ufatteligt antal bygninger verden over. I dag findes Marmoleum i en række offentlige bygninger over hele verden. Fra det nye operahus i Oslo til det etnografiske museum – Musée du quai Branly – i Paris.

Operahuset i Oslo