Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bæredygtige relationer

Forbo arbejder for integritet, ærlighed og ligestilling i alle aspekter af vores virksomhed, og vi søger det samme af dem, vi gør forretninger med, i alle relationer, både direkte og indirekte.

Bæredygtige relationer

Ingen ansat må tilbyde, betale, begære eller modtage bestikkelse eller nogen anden betaling, der kan fortolkes således. Forbos adfærdskodeks gælder for alle vores medarbejdere, og det angives tydeligt, at virksomheden ikke vil engagere sig i eller tolerere nogen kontroversielle eller korrupte forretningsmetoder. Adfærdskodekset er en del af Forbos uddannelsesprogram og er obligatorisk uddannelse for alle berørte medarbejdere.

Indkøbspolitik

Indkøbspolitik

Vi køber råvarer, varer og tjenester på en måde, der integrerer social retfærdighed, økonomisk ansvar og miljøhensyn. Hos Forbo findes der et tilgrundliggende og langvarigt engagement, hvad angår etisk handel, baseret på den overbevisning, at virksomheden kan være både rentabel og ansvarsfuld. Vi mener at opbyggelsen af meningsfulde og langsigtede relationer med medarbejdere, kunder, leverandører og samfund er god forretningsskik og er, hvad vores kunder forventer sig af os.

Det er, og har altid været, det grundlæggende princip i vores engagement, ”Corporate Social Responsibility”

Internationale retningslinjer

Vi og vores samarbejdspartnere følger internationale retningslinjer.
Forbo arbejder kontinuerligt med at finde løsninger gennem hele leverancekæden og forretningspartnere, der bidrager til bæredygtighed, både i miljømæssig og social sammenhæng.
Vi har i mange år tilpasset og integreret konventionerne fra internationale arbejdsorganisationer. Dette gælder både vores kernevirksomhed og hele vores globale leverancekæde. Vi forventer, at også vores samarbejdspartnere vil støtte følgende globale retningslinjer:

• Intet tvangsarbejde
• Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger
• Sikre og hygiejniske arbejdsvilkår
• Børnearbejde må ikke anvendes
• Godtgørelsen skal svare til mindstelønnen eller branchestandarden
• Arbejdstiderne skal ikke være for lange
• Ingen diskriminering praktiseres
• Der ydes regelmæssig beskæftigelse
• Ingen hård eller umenneskelig behandling er tilladt
• Virksomheden støtter ordentlig uddannelse, boliger og sygepleje efter behov

Sedan många år gör vi en anpassning och integration av konventionerna från internationella arbetsorganisationer

Lokale leverandører

Vores indkøbspolitik hviler på tre ben:

• Lave omkostninger
• Sikkerhed
• Uafhængighed

Før der indgås en samarbejdsaftale, gennemfører vi en analyse i flere trin og risikobedømmelse inklusive miljømæssige og sociale risici for hver ny leverandør. Når det er muligt, køber vi varer og tjenester fra lokale virksomheder. Men der findes ingen direktiver vedrørende fortrinsbehandling af lokale leverandører eller leverandører fra visse lande.