Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bæredygtig tilvækst

At opretholde en stærk finansiel position med en langsigtet, sund tilvækst og bibeholdt lønsomhed er centralt i vores målsætning om at blive en bæredygtig organisation, der kan bidrage til det bæredygtige samfund.

Bæredygtig tilvækst

Hvor vi samtidig arbejder med spørgsmål, der fokuserer på både social og miljømæssig bæredygtighed, men som altid sættes i sammenhæng med forbedringer og innovationer i design, service, ydeevne, omfang og kvaliteten af det vi tilbyder alle vores interessenter. Dette arbejde skal udføres i samklang med den vision og det værdigrundlag, vores virksomhed hviler på. Og de forpligtelser, der er en del af selskabsstyring, risiko- og krisehåndtering, adfærdskodekser og efterlevelse af internationale love og forordninger.

Bæredygtig integritet

Forretningsintegritet

Forbo virker for integritet, ærlighed og ligestilling i alle aspekter af vores virksomhed, og vi søger det samme fra dem, vi gør forretninger med, både direkte og indirekte. Ingen ansatte må direkte eller indirekte tilbyde, betale, begære eller modtage bestikkelse eller andre sådanne betalinger, der kan fortolkes således, i nogen form.

Vi har også omfattende leverandørkrav, der inkluderer tydelige normer for såvel håndtering af økonomi og kvalitet som etiske, miljømæssige og sociale spørgsmål.

Disse krav er baseret på følgende internationale standarder:

• Finansiel risikobedømmelse i henhold til D&B riskoprofil (eller tilsvarende kilde)
FN:s deklaration om menneskerettigheder
• Kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 ISO 9001
• Miljøledelsesstandarden ISO 14001
• Standard for social ansvarlighed SA 8000
• Sikkerhedsstandarden OHSAS 18001

Vi skal aktivt fremme og opfordre til, at de produkter og tjenester, der indkøbes, opfylder vores bæredygtigheds- og kvalitetspolitik.

Forretningsintegritet