Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Sådan understøtter vi klimamålene

Hos Forbo Flooring Systems er det vores mission at skabe bedre miljøer med det formål at forbedre folks livskvalitet. Derfor støtter vi helhjertet de mål, der er udstukket for det globale klimatopmøde COP26.

Følg os online, mens vi holder øje med nyhederne fra og udviklingen under og omkring denne skelsættende begivenhed. I tre webinarer vil vi holde dig orienteret om forventningerne til, fremskridtene under og resultaterne af COP26-drøftelserne med særlige gæster som CEO for WorldGBC Cristina Gamboa og Maurits Groen, kommunikationsrådgiver, aktivist og iværksætter.

Marmoleum Raw Materials

”Rundt omkring i verden bliver uvejr, oversvømmelser og skovbrande stadig mere voldsomme. Luftforurening påvirker desværre titusinder af menneskers helbred, og uforudsigeligt vejr forårsager utallige skader på folks hjem og levebrød. Men selvom konsekvenserne af klimaændringerne er ødelæggende, sker der faktisk fremskridt i vores muligheder for at tackle dem – fremskridt, som fører til renere luft, skaber gode job, genopretter naturen og samtidig udløser økonomisk vækst.

Men på trods af mulighederne handler vi ikke hurtigt nok. For at afværge denne krise er verdens lande nødt til omgående at slå sig sammen.”

FN's klimakonference i Storbritannien i 2021

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Fra den 31. oktober til den 12. november 2021 vil Storbritannien sammen med Italien være vært for en begivenhed, som mange mener, er verdens sidste bedste chance for at få løbske klimaændringer under kontrol. I hen ved tre årtier har FN samlet næsten samtlige verdens lande til globale klimatopmøder eller COP'er, hvilket står for ’Conference of the Parties’ eller ’partskonference’. I år er vi nået til det 26. årlige topmøde – hvilket er grunden til, at det kaldes COP26.

Storbritannien er formand, og COP26 finder sted i Glasgow. Mere end 190 verdensledere forventes at ankomme til Skotland sammen med titusindvis af forhandlere, regeringsrepræsentanter, virksomheder og borgere til tolv dages drøftelser.

Der skal gøres noget nu

De fleste eksperter mener, at der hviler en særlig uopsættelig vigtighed over COP26. De lande, der har undertegnet Parisaftalen, har forpligtet sig til at fremlægge nationale planer for, hvor meget de vil reducere deres udledninger – kendt som nationalt bestemte bidrag eller NDC'er fra det engelske udtryk ’Nationally Determined Contributions’. Landene har aftalt, at de hvert femte år vil vende tilbage med en opdateret plan, der skal afspejle deres højest mulige ambition på det pågældende tidspunkt.

Det tidspunkt, hvor landene skal opdatere deres planer for reduktion af udledningerne, faldt under optakten til dette års topmøde i Glasgow (og blev forsinket med et år på grund af pandemien). Men de forpligtelser, der blev fastlagt i Paris, er ikke i nærheden af at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, og muligheden for at kunne nå dette mål er ved at være forpasset. De ti år frem til 2030 bliver afgørende. Så uanset hvor betydningsfuld Paris var, skal landene gå meget længere for at holde liv i håbet om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grader.

Vores løsninger, der understøtter klimamålene

Hos Forbo Flooring Systems bakker vi op om de målsætninger, der er udstukket for dette års COP26. Vi sætter en ære i at være aktivt involveret i dialogen gennem tæt kontakt med politiske beslutningstagere og meningsdannere, så vi kan dele vores synspunkter og løsninger, hvor vi kan.

Følg os online, mens vi holder øje med nyhederne fra og udviklingen under og omkring denne skelsættende begivenhed.

Gennem tre interviews vil vi holde dig orienteret om forventningerne til, fremskridtene under og resultaterne af COP26-drøftelserne med særlige gæster som CEO for WorldGBC Cristina Gamboa og Maurits Groen, kommunikationsrådgiver, aktivist og iværksætter, der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsspørgsmål. Lær mere om, hvad de synes er de største udfordringer for COP26, og hvilke håb og ambitioner de begge har for de kommende uger.
Hold øje med disse interviews via vores sociale kanaler og hjemmesiden.

COP26 Introduktionsvideo

Interviews

 • Marmoleum campaign - Jute

  Forventninger til COP26

  v/ledere inden for bæredygtighed

  Forventninger til COP26 v/ledere inden for bæredygtighed

  Hos Forbo Flooring Systems bakker vi op om de målsætninger, der er sat for dette års COP26. Vi sætter en ære i at være aktivt involveret i dialogen gennem tæt kontakt med politiske beslutningstagere og influencers for at dele vores synspunkter og løsninger, hvor vi kan.

  OP26 er over os! Kom i kontakt med os, mens vi følger nyhederne og udviklingen på og omkring denne skelsættende begivenhed. I denne 3-delte interviewserie vil vi holde dig orienteret om forventningerne, fremskridtene og resultatet af COP26 samtalerne.

  I denne uge taler Cristina Gamboa (WorldGBC CEO) og Maurits Groen (key influencer & publicist på COP26) om, hvad de synes er de største udfordringer for COP26, og hvilke håb og ambitioner de begge har for de kommende uger.

 • Cristina Gamboa

  Christina Gamboa

  Interview

  Interview med Christina Gamboa

 • Maurits Groen | COP26

  Christina Gamboa & Maurits Groen

  Interview efter COP26

  Interview Christina Gamboa & Maurits Groen

NUL NETTOEMISSIONER GLOBALT OG BEVARELSE AF MULIGHEDEN FOR 1,5 GRADER

Lande bliver bedt om at fremlægge ambitiøse emissionsreduktionsmål (NDC'er) for 2030, der er i overensstemmelse med målsætningen om at nå nul nettoemissioner midt i århundredet. For at nå disse udfordrende mål bliver landene nødt til at fremskynde udfasningen af kul, tilskynde til investeringer i vedvarende energi, begrænse skovrydning og sætte mere fart på overgangen til elektriske køretøjer.

Eksperter anslår, at den globale bygningsmasse vil vokse fra 223 milliarder m2 til 415 milliarder m2 i 2050, men opførsel og drift af bygninger tegner sig for næsten 40 % af CO2-emissionerne.

flax flower

Sådan vil vi nå målet

Forbo Flooring Systems bidrager til et bedre miljø ved at producere den CO2-neutrale Marmoleum kollektion, der ikke bidrager til de verdensomspændende klimaændringer. Fotosyntesen fra alle de planter, der anvendes til Marmoleum, medfører et CO2-optag, der er større end CO2-udledningen som følge af transport og forarbejdning under produktionen. Det betyder, at Marmoleum er CO2-neutralt fra vugge til port.

Samtidig med at vi er vældig stolte af vores overgang til 100 % grøn elektricitet og de igangværende forsøg med biogas, skal vi fortsat være åbne over for nye måder at fremstille alle vores produkter på.

TILPASNING MHP. At BESKYTTE LOKALSAMFUND OG NATUROMRÅDERS

Klimaet er allerede ved at ændre sig, og ændringerne vil fortsætte med ødelæggende konsekvenser, selvom vi reducerer udledningerne. På COP26 er vi nødt til at arbejde sammen for at gøre det muligt for og tilskynde lande, der er ramt af klimaændringer, til at beskytte og genoprette økosystemer, etablere beskyttelse og gøre infrastruktur og landbrug mere modstandsdygtige for at forhindre tab af boliger, levebrød og liv.

Råmaterialer brugt i 2020

Sådan vil vi nå målet

I 2020 udførte vi en væsentlighedsanalyse af virksomheden baseret på vores interessenters prioriteter, bl.a. omkring temaerne sundhed og trivsel, påvirkning af miljøet og socialt ansvar. Den resulterende matrix identificerede en række meget specifikke mål, som vi bør fokusere på i vores femårsprogram Sustainability 2025. De spænder fra at forbedre den indendørs luftkvalitet ved at reducere emissioner fra produkter, fint støv og allergiudløsere til at skabe en arbejdsplads, der er sikker og sund, ved at tilbyde sportsaktiviteter og motion, tilbyde rygestopprogrammer og vurdere leverandører for social ansvarlighed ud fra SA8000.

For os som ansvarlig producent er det et bærende princip at udvise omtanke i vores brug af alle ressourcer af hensyn til en bæredygtig fremtid. Vores linoleumsgulvbelægninger er fremstillet af naturlige, hurtigt fornyelige råmaterialer og er biologisk nedbrydelige og CO2-neutrale (vugge til port) uden kompensation. Og i fremstillingen af vores heterogene vinylgulvbelægninger bruger vi fx det nyeste inden for ftalatfri blødgørere med et bundlag indeholdende op til 45 % genbrugsmateriale.

SAMARBEJDE OM AT NÅ MÅLENE

Vi kan kun tackle udfordringerne ved klimaforandringerne ved at arbejde sammen. Det formelle ansvar for deltagerne på COP26 er at nå til enighed under forhandlingerne. Denne enighed vil fremme opfyldelsen af de andre mål og vise alle, at verden bevæger sig i retning af en modstandsdygtig økonomi med nul nettoemissioner. Vi skal færdiggøre Parisregelsættet (de regler, der skal til for at gennemføre Parisaftalen), og vi er nødt til at sætte farten op, når det handler om at omsætte vores ambitioner til handling.

World Green Building Council Logo

Sådan vil vi nå målet

Fri konkurrence har pr. definition fremmet kortsynethed. Men ingen af os kan undslippe den potentielle effekt, der vil være konsekvensen, hvis vi ikke tackler emnerne i Paris-klimaaftalen. Enhver løsning på den krise, vi som branche står over for, kræver, at interessenterne deltager og samarbejder. Underleverandører til og producenter af byggematerialer skal slå hovederne sammen for at udtænke løsninger, der kan levere resultater. Vi har et fælles ansvar for at finde cirkulære løsninger, som kan være alt fra at slå forskningsaktiviteter sammen til at undersøge mulighederne for indsamlings- og sorteringsordninger for spildmaterialer og udtjente produkter.

Som branche kan vi opnå enorme fremskridt gennem alliancer som ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers Institute), EuFCA (European Floor Covering Association), ECRA (European Carpet & Rug Association) og MMFA (Multi-layer Modular Flooring Association), som vi alle har stærke bånd til.

I 2021 tilsluttede Forbo Flooring Systems sig også det globale aktionsnetværk World Green Building Council (WorldGBC), for aktivt at deltage i og påvirke transformationen af bygge- og anlægssektoren på tre strategiske områder, nemlig klimaindsats, sundhed og trivsel samt ressourcer og cirkularitet.Følg os online og vær up-to-date med kommende events: