Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ochrana osobních údajů

Všeobecné informace
Internetová prezentace na stránce forbo-flooring.cz („webová stránka“) je provozována společností Forbo Holding Ltd („Forbo“). Tímto Prohlášením o ochraně soukromí se řídí způsob, jakým společnost Forbo shromažďuje, používá a uchovává informace o uživatelích webové stránky.

Pokud používáte tuto webovou stránku, automaticky souhlasíte s tím, že bude společnost Forbo shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje, které jsou uvedeny níže, pro účely stanovené v tomto dokumentu.


Informace získané společností Forbo
Společnost Forbo může shromažďovat osobní údaje o uživatelích různými způsoby, například tím, že navštívíte její stránku nebo se přihlásíte k odběru zpravodaje, případně v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které společnost Forbo zpřístupní na webové stránce.

Společnost Forbo se nebude pokoušet vás identifikovat a bude shromažďovat vaše osobní údaje, pouze pokud tyto informace poskytnete společnosti Forbo dobrovolně. Máte možnost navštívit webovou stránku anonymně. Společnost Forbo může nicméně shromažďovat informace o vás, kdykoliv budete používat její webovou stránku, reagovat na zpravodaje nebo odpovídat na zprávy od společnosti Forbo. Pokud se zaregistrujete do chráněné oblasti, může Vás společnost Forbo požádat o zaslání specifických osobních údajů, aby mohla řídit vztah s uživatelem.

Při návštěvě webových stránek budou z technických důvodů určité informace automaticky registrovány také na serveru společnosti Forbo. V této souvislosti může být uložena vaše IP adresa nebo může server zaregistrovat operační systém, který používáte, informace o vašem jazykovém nastavení nebo informace o vyhledávači, který používáte, a stránkách, které na webu navštěvujete. Společnost Forbo také registruje webové stránky, z nichž jste se na tuto webovou stránku dostali.

Cookies
Aby vám společnost Forbo mohla nabízet své služby, musí na webové stránce používat cookies.

Máte však možnost zabránit ukládání nebo instalaci cookies tím, že odpovídajícím způsobem změníte nastavení na svém serveru. Společnost Forbo nicméně upozorňuje, že v tomto případě vám nemusí být umožněno plně využívat veškeré funkce na této webové stránce. Další informace o cookies najdete v níže uvedeném Prohlášení o cookies.

Používání informací získaných společností Forbo
Společnost Forbo bude používat informace, které od vás získá, výhradně pro účely nabízení svého zboží a služeb, pro účely uzpůsobení webové stránky vašim konkrétním potřebám a k trvalé optimalizaci své webové stránky. Určité informace jsou také shromažďovány pro statistické účely a jejich cílem je rovněž optimalizace webové stránky a její další rozvoj.

Sdílení osobních údajů
Pokud neudělíte výslovný souhlas, nebude společnost Forbo prodávat, vyměňovat ani sdílet získané informace s třetími stranami. Přesto si však společnost Forbo v níže uvedeném rozsahu vyhrazuje právo sdílet získané informace s třetími stranami, a to takto: (i) sdílet informace s přidruženými či ovládanými společnostmi a subdodavateli, kteří jsou povinni dodržovat toto Prohlášení o ochraně soukromí nebo kteří se řídí zásadami, jež zaručují přinejmenším stejnou ochranu jako Prohlášení o ochraně soukromí; (ii) sdílet informace s poskytovateli, kteří spravují webovou stránku nebo zajišťují jiné služby, jako je monitorování internetového provozu nebo statistické analýzy (analytické služby, např. Google Analytics). Společnost Forbo se nicméně zavazuje, že bude sdělovat pouze obecné informace, které neumožňují identifikaci zákazníků; (iii) pro účely ochrany společnosti Forbo a třetích stran mohou být informace poskytovány třetím stranám, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo je to nezbytné pro uplatňování Podmínek užívání nebo k ochraně práv společnosti Forbo a práv třetích stran.

Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou portálem Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak využíváte webové stránky. Informace o využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené pomocí cookies se přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Společnost Google používá tyto informace k analýze používání webové stránky, k vyhotovení zpráv o aktivitách na webové stránce pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google v případě potřeby dále předává tyto informace třetím stranám, pokud to umožňují platné zákony. Podle společnosti Google nebude vaše IP adresa nikdy připojena k jiným datům společnosti Google. Instalaci cookies můžete zamezit tím, že změníte softwarové nastavení vašeho prohlížeče. Chtěli bychom vás nicméně upozornit, že pokud tak učiníte, nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte, že bude společnost Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely zpracovávat získané údaje. Pokud si nepřejete, aby nástroj Google Analytics používal vaše údaje, můžete ve vašem vyhledávači nainstalovat deaktivační zařízení. Další informace najdete na:
Google link

Pokud Google AdSense, reklamní služba společnosti Google Inc. v USA („Google“) umístí na tuto webovou stránku reklamu (textovou reklamu, upoutávky apod.), může být prostřednictvím vašeho vyhledávače uložena cookie zaslaná společností Google nebo třetí stranou. Informace uložené v cookie může společnost Google nebo třetí strany nahrát, shromáždit a analyzovat. K získávání informací používá Google AdSense také tzv. „web beacons“ (malé neviditelné grafiky), jejichž prostřednictvím lze nahrávat, shromažďovat a analyzovat jednoduché aktivity, např. návštěvnický provoz webových stránek. Informace o používání této webové stránky vytvořené pomocí cookies a/nebo web beacons se přenáší na server Google v USA a zde se ukládají.

Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocování vzorců uživatelského chování s ohledem na inzerci AdSense. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud to umožňují platné zákony. Společnost Google nebude připojovat vaši IP adresu k jiným datům společnosti Google. Ukládání cookies na váš pevný disk a zobrazování web beacons můžete zabránit tím, že v nastavení svého prohlížeče nastavíte „nepřijímat žádné cookies“ (v Internet Exploreru pod „Nástroje/Možnosti internetu/Osobní údaje/Upřesnit“, ve Firefoxu pod „Nástroje/Nastavení historie /Soukromí/Cookies»).

Odkazy na sociální sítě
Na webové stránce společnosti Forbo jsou umístěny odkazy na sociální sítě, které poznáte podle příslušného loga. Uživatelé určitých platforem pro sociální sítě mohou odkazy používat k umísťování odkazů vybraných stránek společnosti Forbo na svůj profil, aby je propagovali nebo sdíleli příslušnou stránku se svými kontakty. Jakmile kliknete na odkazy na sociální sítě, odesíláte identifikační údaje příslušné platformě pro provozování sociální sítě. Pokud si to nepřejete, neaktivujte odkazy na sociální sítě. Další informace o sběru dat nebo zpracování a používání údajů na platformách pro sociální sítě najdete pod hlavičkou Ochrana soukromí na jednotlivých sociálních sítích.

Zabezpečení
Získané osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s platnými předpisy pro ochranu osobních údajů. Související informace budou uloženy na provozních stránkách společnosti Forbo, případně budou v souladu s výše uvedenými ustanoveními poskytnuty třetím stranám.

Společnost Forbo uchovává veškeré získané osobní údaje pouze po rozumnou nebo zákonem stanovenou dobu. Získané informace, které nejsou osobní, nepodléhají žádným omezením.

Změny Prohlášení o ochraně soukromí
Společnost Forbo si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně soukromí kdykoliv měnit. Společnost Forbo doporučuje, abyste si pravidelně četli toto Prohlášení o ochraně soukromí a měli tak aktuální informace o přístupu společnosti Forbo k ochraně vašich osobních údajů. Jakmile navštívíte webovou stránku, berete na vědomí, že odpovídáte za pravidelnou kontrolu tohoto Prohlášení o ochraně soukromí a za zjištění veškerých případných změn.

Zákony
Veškeré spory vzniklé ve spojitosti s používáním této webové stránky se řídí švýcarskými zákony a budou řešeny pouze příslušnými soudy v místě hlavního sídla společnosti Forbo v Baaru (Švýcarsko), přičemž budou vyloučena kolidující právní ustanovení.

Otázky týkající se Prohlášení o ochraně soukromí
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se Prohlášení o ochraně soukromí, kontaktujte nás, prosím, kdykoliv prostřednictvím e-mailu na adrese: communications@forbo.com.

Srpen 2014