Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Buitengevel systeem voor Mosa tegels op StoTherm Vario

Algemeen

Dit buitengevel systeem is samengesteld in onderling overleg tussen Sto Isoned, Mosa Facades en Forbo Eurocol Nederland B.V. en is alléén bestemd voor de Nederlandse markt. Bij StoTherm Vario worden keramische Mosa Facade tegels verlijmd op EPS-isolatiemateriaal van Sto Isoned. Voor de opbouw en voorschriften van het gevelisolatie systeem wordt verwezen naar documentatie van Sto Isoned.

Samenstelling StoTherm Variosysteem

Het gevelisolatie-systeem bestaat uit een isolatie van brandvertragend, gemodificeerd en geëxpandeerd polystyreen hardschuim. Het product voldoet aan de door IKOB-BKB gestelde kwaliteitseisen voor buitengevelisolatie systemen. De PS-platen worden met behulp van Sto-hechtmortel, in verband, goed aansluitend, aangebracht. De platen worden met messing en groef c.q. stompe aansluitingen uitgevoerd. Vervolgens worden de platen voorzien van hechtnagels, en afgewerkt met een mortel/weefsellaag van minimaal 5 mm dik. De mortelweefsellaag wordt samengesteld uit StoLevell Uni wapeningsmortel en Sto-Glasweefsel G.

Temperatuur en vochtpercentage

- De te lijmen ondergrond dient droog (maximum vochtpercentage 1,5%), vlak, schoon en stofvrij (niet afzandend) te zijn.
- De tegels niet verlijmen en/of voegen bij temperaturen lager dan 5° C alsmede bij vochtige weersomstandigheden.

Type tegel

- Maximale afmeting per tegel: <0.09 m²
- Dikte 8-13 mm
- Maximale lengte langszijde 600mm
- Maximale gewicht van de tegelafwerking: 25 kg/m²

- Aan te raden is om een type Mosa Facades ‘ultragres’ tegel toe te passen met een minimale lichtreflectiewaarde (LRV-waarde) van 20% en een vochtopname aan de bovenzijde < 0,05% en aan de onderzijde ≤ 0,3%.
- Mosa Facades tegels zijn gecertificeerd als categorie 1A (beste klasse) conform Bouwstoffenbesluit (NL-BSB/IKOB 88033) en voldoen aan NEN EN 14411 (klasse BIa). Dit betekent onder andere dat Mosa Facades ultragres tegels voldoen aan alle milieutechnische specificaties van BRL1010 en ook geschikt
zijn voor buitengebruik.

Voegen

- In verband met de dampdoorlaatbaarheid van het gevelisolatie-systeem, dient het totale voegoppervlak tenminste 7-8% van het totale betegelde oppervlak te bedragen.
- Richtlijn voor de aan te houden voegbreedtes bij gegeven tegelafmetingen:
100 x 100 mm - 5 mm 150 x 150 mm - 7 mm
200 x 200 mm - 8 mm 300 x 300 mm - 8 mm
150 x 600 mm - 8 mm
- NB: Afwijkende voegbreedtes in overleg met Sto Isoned en Mosa Facades.

Egaliseren

De mortelweefsellaag dient voldoende vlak te zijn voor het aanbrengen van het tegelwerk.

Voorbehandeling

De mortelweefsellaag goed stof- en vuilvrij maken en voorstrijken met Eurocol 099 Dispersieprimer.

Verlijming

- De tegels verlijmen met de vochtbestendige en blijvend elastische Eurocol 682 Majolicol (pastategellijm). De lijm op de ondergrond aanbrengen en rillen vormen met de lijmkam. De tegels direct met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen, zodat een “volle en zatte” verlijming ontstaat.
- Bij de verlijming zorg dragen voor een lijmcontactvlak van circa 100%, eventueel middels de buttering-floating-methode. Controleer dit lijmcontactvlak regelmatig gedurende de werkzaamheden en pas zo nodig de werkwijze of vertanding hierop aan. Rechtstreekse zon en windbelasting zijn nadelig van invloed op de open tijd van de lijm. Bescherm het tegelwerk hiertegen gedurende de uitvoering.
- Na volledige afbinding van de tegellijm (afhankelijk van de weersomstandigheden circa 2-4 dagen), het tegelwerk afvoegen met de waterdichte, vochtregulerende en enigszins flexibele Eurocol 706 Speciaalvoeg WD.

Verdere bijzonderheden

- Aansluitingen op kozijnen en overige niet te isoleren bouwdelen alsmede ter plaatse van uitwendige en inwendige hoeken de (open) voegen, vrijhouden van lijm en voegmateriaal en afkitten met een geschikte voegkit.
- In het tegelwerk om de 2,5 tot 3 m², horizontaal en verticaal, veldbegrenzingsvoegen aanhouden één en ander in overleg met Sto Isoned,
Mosa Facades en Forbo Eurocol Nederland B.V. Deze minimaal 10 mm brede voegen afkitten met een blijvend elastische voegkit.
- Ondergrond en tegelwerk vanaf het moment van aanbrengen van de tegels tot en met de afbinding van het voegmateriaal, inclusief (dilatatie)kit, beschermen tegen weersinvloeden zoals bijvoorbeeld vochtinslag en vorst om een goede afbinding van de gebruikte producten te kunnen garanderen. De klimatologische omstandigheden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook daarna, zijn in grote mate bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van het tegelwerk. Werkzaamheden dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd bij temperaturen vanaf 5° C tot max. 25° C. Derhalve is het aan te bevelen om werkzaamheden in het voorjaar te laten
plaatsvinden.
- Teneinde de Eurocol 682 Majolicol te kunnen laten afbinden, is een mortellaag van minimaal 5 mm laagdikte noodzakelijk. Tevens dient het weefsel volledig te zijn ingebed.
- Voorgestelde gevelconstructie dient geschikt te zijn voor het aanbrengen van keramisch tegelwerk, e.e.a. ter beoordeling van de gevelconstructeur.
- Bouwkundige dilataties in de ondergrond geheel doorzetten in het tegelwerk, voegbreedte volgens opgave constructeur.
- Onder het maaiveld de isolatie en tegelwerk beschermen tegen het indringen van vocht door het aanbrengen van een geschikte bitumenemulsie. Verdere detailinformatie kan op maat worden aangeleverd door Sto Isoned en Mosa Facades.
- Voor meer informatie en verwerkingsvoorschriften van de diverse systemen en producten, verwijzen wij naar de productbladen op de diverse internetsites: www.eurocol.nl, www.sto.nl en www.mosafacades.nl.

Mosa Facades bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 88 50
F +31 (0)43 368 88 40
info@mosafacades.nl
www.mosafacades.nl