Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
702 MULTI-EPOXY

702

2-componenten lijm- en voegmateriaal op epoxybasis, aan te maken met kristalzand.

702-multi-epoxy.jpg
 • specificatie-nl.pdf

  specificatie-nl.pdf

 • dop-verklaring-nl.pdf

  dop-verklaring-nl.pdf

 • 702b-veiligheidsblad nl.pdf

  702b-veiligheidsblad nl.pdf

 • 702a-veiligheidsblad nl.pdf

  702a-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

2-componenten lijm- en voegmateriaal op epoxybasis, aan te maken met kristalzand.
Basis : 2-Componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een harscomponent en een vloeibare harder.
Kleur : Grijs.
Consistentie : Pasteus na menging van de hars- en hardercomponenten.

Productvoordelen:
 • Verspuitbaar
 • Zuur- en hittebestendig
 • Waterdicht
 • Voor binnen en buiten
 • Geschikt op vrijwel alle ondergronden
 • Voegbreedte van 1,5-10 mm

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : Voldoet aan RG conform NEN EN 13888 en R2 conform NEN EN 12004.
Consistentie : Pasteus na menging van de hars- en hardercomponenten.
Reinigingsbestendigheid : 702 Multi-Epoxy is na afbinding bestand tegen alle huishoudelijke schoonmaakmiddelen en hogedruk reiniging.
Resistentie : 

Chemische resistentielijst voegmassa:

1,1,1 Trichloorethaan+Kaliloog, geconc.+
1,2-Propyleenglycol+Kaliumcarbontaatopl. < 20%+
Accuzuur+Kaliumdichromaat+
Acetaldehyde0Kaliumpermanganaat < 5%+
Aceton0Kaliumpersulfaatopl. < 50%+
Allesreiniger+Kopersulfaat < 15%+
Aluminiumchlorideopl. < 10%+Limonade+
Aluminiumsulfaatopl. < 40%+Magnesiumchlorideopl. < 35%+
Ammoniak+Melkzuur < 5%+
Ammoniumcarbonaatopl. < 10%+Melkzuur < 10%+
Ammoniumcarbonaatopl. < 50%+Melkzuur < 20%+
Ammoniumchloride</td+Methanol+
Ammoniumnitraatopl. < 50%+Methyleenchloride-
Ammoniumsulfaatopl. < 50%+Methylethylketon0
Amylacetaat0Methylglycolacetaat0
Azijnzuur < 5%+Methylisobutylketon0
Azijnzuur < 10%+Mierenzuur < 3%+
Bariumchloride < 10%+Mierenzuur < 5%+
Bariumchloride < 40%+Mierenzuur < 10%0
Benzaldehyde0Motorolie+
Benzeen0N-hexaan+
Benzine+Natriumacetaatopl. < 20%+
Betonagressiefwater (pH 12)+Natriumcarbonaatopl. < 18%+
Bier+Natriumchlorideopl., verzadigd+
Bleekwater (15% chloor)+Natriumsulfaatopl. < 20%+
Boorzuur < 3%+Natriumsulfaatopl. verzadigd+
Butylacetaat0Natronloog, geconc.+
Butyldiglycol+Oliezuur+
Butylglycol+Oxaalzuur, 10% in water+
Calciumchlorideopl. < 20%+Paraffineolie+
Calciumchlorideopl. < 40%+Perchloorethyleen+
Calciumhydroxideopl. < 20%+Petroleumether+
Calciumnitraatopl. < 50%+Phenol, 1% in water+
Chloorhoudend water+Phenol, 20% in water-
Chloroform-Plantaardige olie+
Chroomzuur < 10%+Propylalcohol+
Citroenzuur < 20%+Salpeterzuur < 10%+
Co²-houdend water+Salpeterzuur < 20%+
Cola+Salpeterzuur < 50%-
Cresol, 60% in water-Sanitairreiniger+
Cyclohexaan+Siliconenolie+
Cyclohexanon0Spilolie+
Desinfectiereiniger AP3+Spiritus+
Di(2-ethylhexyl)ftalaat)+Stookolie, licht+
Dibutylftalaat+Suikeropl. < 10%+
Dieselolie+Terpentijnolie+
Diglycol+Testbenzine+
Dimethylformamide-Tetrachloorkoolwaterstof0
Dimethylftalaat+Tetrahydrofuran-
Dimethylglycolftalaat+Tolueen0
Dioctylftalaat+Trichloorethyleen+
Dioxaan+Triethanolamine+
Ethanol+Triisobutyleen+
Ether0Vetzuur bij < 50° C+
Ethylacetaat0Waterstofperoxide < 30%+
Ethyleenchloride0Wijn+
Ethyleendiglycol+Wijnzuur < 10%+
Formaline+Xyleen0
Fosforzuur < 30%+Zilvernitraatopl. < 1%+
Furfural+Zinkchlorideopl. < 50%+
Glycerine+Zinktetrachlorideopl. < 20%+
Glycol+Zoutzuur, geconc.+
Hydrauliekolie+Zwavelzuur < 30%+
IJsazijn-Zwavelzuur < 50%+
IJzersulfaatopl. < 30%+Zwavelzuur < 70%+
Isopropylacetaat0Zwavelzuur < 98%-
Isopropylalcohol+  

Verklaring van de tekens:

+ resistent
0 beperkt resistent max. 24 uur
- niet resistent

Resistentie heeft betrekking op het epoxysysteem en niet op de kleur en/of glans.

Soortelijk gewicht : 1,6 kg/l.
Veroudering : 702 Multi-Epoxy vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.
Verbruik : 

Verbruik voeg:

De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,6) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = kg/m².

Verbruik lijm:
Ca. 2,2 - 4,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.

Toepassing

Toepassing:
 • Voor het zuur- en hittebestendig afvoegen van keramisch wand- en vloertegelwerk op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste industrievloeren e.d. in voegbreedtes van 1,5 tot 10 mm.
 • Geschikt bij extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruimtes, grootkeukens en zwembaden. Eveneens in pure vorm (beide componenten zonder zand) toepasbaar als zgn. waterslot in zwembaden. 
 • Tevens geschikt als vloei- en dunbedlijm voor vloertoepassingen. 
 • Voor het verlijmen op wanden onze 703 Lijm- en Voegepoxy toepassen.

Verwerking

Opslag : Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding : Voeg component A (2,25 kg), component B (3,25 kg) en max. 7 kg kristalzand (korrel 0,06-0,2 mm) samen.
Verwerkingstijd : Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte mortel binnen ca. 50 minuten na het aanmaken verwerken. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze.
Wachttijd : Geen wachttijd aanhouden. 702 Multi-Epoxy direct na het mengen aanbrengen.
Afbindtijd : Bij een omgevingstemperatuur van 20 °C vindt de afbinding tot een spanningsarme voeg in 16 uur plaats. De voeg is volledig chemicaliënbestendig na ca. 7 dagen bij 20 °C. Lijmwerk minimaal 24 uur niet belasten bij 20 ºC.
Houdbaarheid : 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur : Van 15° tot 30 °C (omgevingstemperatuur). De temperatuur van het te voegen tegelwerk mag niet onder de 10 °C liggen. De meest ideale verwerkingstemperatuur voor zowel materiaal als omgeving is 20 °C. Bij lagere omgevingstemperaturen de massa vóór het mengen op temperatuur brengen; bij hogere omgevingstemperaturen is het raadzaam de massa af te koelen in een waterbad.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:

Verbruik voeg:

De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,6) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = kg/m².

Verbruik lijm:
Ca. 2,2 - 4,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksaanwijzing voegmateriaal:

 • De voegen in het tegelwerk dienen schoon, vet- en stofvrij en droog te zijn.
 • Neem goed de aanwijzingen bij verwerkingstemperatuur van de technische eigenschappen in acht. Niet voegen op ondergronden die door bijv. zonnestraling te sterk zijn verwarmd. De eerste twee dagen na verwerking mag de temperatuur niet onder de 12 °C dalen.
 • Gelijmde tegels kunnen na minstens 24 uur worden afgevoegd. Indien de tegels zijn gezet of in de cementspecie zijn geklopt, minimaal 3 dagen wachttijd in acht nemen (afhankelijk van het droogproces van de specie).
 • Voeg component A en B geheel samen en meng de massa met een spiraalmenger. Voeg vervolgens max. 7 kg 847 Kristalzand (korrel 0,06-0,2 mm) toe en meng het geheel in minimaal 3 minuten tot een klontvrij, homogeen mengsel.
 • De pasta direct na het aanmaken met een voegrubber of spuit in de voegen aanbrengen. De verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur en bedraagt bij 20 °C ca. 50 minuten, bij 30 °C ca. 40 minuten. Overtollig materiaal direct in diagonale richting verwijderen.
 • Na het verwijderen van het overtollige materiaal wordt het restant van het voegmateriaal met zo weinig mogelijk water geëmulgeerd met 38 Reinigingspad, 37 Padhouder en warm water. Direct daarna de epoxyemulsie met een viscose spons verwijderen. Vervolgens met schoon water en een viscose spons het tegelwerk zorgvuldig schoonmaken voordat het materiaal is uitgehard. Met name anti-slip tegels en ongeglazuurde tegels voor de uitharding volledig afwassen. Na afbinding is het verwijderen van epoxyrestanten vrijwel onmogelijk.
 • Na het voegen de vloeren gedurende minimaal 16 uur niet belopen.
 • De voeg is volledig chemicaliënbestendig na ca. 7 dagen bij 20 °C.

Gebruiksaanwijzing vloei-en dunbedlijm:

 • De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 532.
 • Neem goed de aanwijzingen bij verwerkingstemperatuur van de technische eigenschappen in acht. Niet lijmen op ondergronden die door bijv. zonnestraling te sterk zijn verwarmd. De eerste twee dagen na verwerking mag de temperatuur niet onder de 12 °C dalen.
 • Enigszins afzandende dekvloeren voorstrijken met 021 Euroblock Reno.
 • Voeg de hars- en hardercomponenten geheel samen en meng met een spiraalmenger de pasta in 3 tot 4 minuten tot een klontvrij, homogeen mengsel. Voeg hierna naar behoefte max. 7 kg 847 Kristalzand toe tot de gewenste consistentie. Let op: bij onvoldoende menging kunnen blijvend kleverige gedeeltes in de lijm ontstaan, welke niet volledig zullen afbinden.
 • Met de lijmkam rillen aanbrengen en de tegels binnen 10-15 minuten met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen en stevig aandrukken. Controleer hierbij steeds of de rugzijde van de tegels volledig met de lijm in contact is gekomen. Overtollige lijm direct uit de voegen verwijderen.
 • Bij een temperatuur van ca. 20 °C kan het tegelwerk na 1 à 2 dagen, afhankelijk van de omstandigheden, worden afgevoegd.
 • De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.

Algemeen:

 • Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking rubber handschoenen te dragen. Bij eventuele aanraking met de huid goed wassen met water en zeep.
 • Gereedschap direct na gebruik reinigen met warm water.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Bevat bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gem. molecuulgewicht < 700) (EG No 500-033-5), bisfenol-F-epichloorhydrine epoxyhars (gem. molecuulgewicht < 700) (EG No 500-006-8), C12-C14 Alifatische glycidylether (EG No 271-846-8). Bevat epoxyverbindingen. Kan allergische reactie veroorzaken.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

 
ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
702Multi-Epoxy Combinatieverpakking à 5,5 kg

grijs
8 710345 470247