Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
350 LIQUIDDESIGN

350

Veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke en esthetische uitstraling. 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, lijnolie en een biopolymeerbindmiddel. Component A:B, 11:4. Verkrijgbaar in ruim 30 aantrekkelijke kleuren.
.

350-liquiddesign.jpg
 • 350b-veiligheidsblad nl.pdf

  350b-veiligheidsblad nl.pdf

 • specificatie-nl.pdf

  specificatie-nl.pdf

 • 350a-veiligheidsblad nl.pdf

  350a-veiligheidsblad nl.pdf

 • epd-350-nl.pdf

  epd-350-nl.pdf

 • 350-ec 1 plus licentie nl.pdf

  350-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • dop-verklaring-nl.pdf

  dop-verklaring-nl.pdf

Producttypering

Veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke en esthetische uitstraling.
Basis : 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, lijnolie en een biopolymeerbindmiddel. Component A : B. 11 : 4.
Kleur : Ruim 30 aantrekkelijke kleuren.
Consistentie : Dik, vloeibaar.

Productvoordelen:
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS
 • Milieuvriendelijk
 • Eenvoudig te verwerken
 • Spanningsvrij
 • Veerkrachtig
 • Uitstekende hechting
 • Laagdikte slechts 2 - 2,5 mm


Prestaties en eigenschappen

Begaanbaarheid : Na 12 uur.
Consistentie : Dik, vloeibaar.
Druksterkte : Circa 20 N/mm².
Hardheid : Circa 45 Shore D.
Kleurechtheid : ≥ 6 blauwe wolschaal. EN-ISO-105-B2:2014.
Persoonsoplading : < 0,5 kV. EN 1815:2016.
Sliptest : SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1:2013.
Slipweerstand : DS: ≥ 0,45. EN 13893:2002.
Soortelijk gewicht : 0,95 kg/l (A+B).
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 2 – 2,5 kg/m².
Warmte isolatie : 0,027 m² x K/W.

Toepassing

Toepassing:
Voor het realiseren van een fraaie blijvend veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke look & feel. De natuurlijke componenten kurk, lijnolie en het biopolymeerbindmiddel zijn hernieuwbaar, waardoor deze vloer milieuvriendelijk is.

Verwerking

Laagdikte : 2 - 2,5 mm.
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10⁰ - 30 ⁰C beslist niet in direct zonlicht).
Gereedschap : Vlakspaan (afmeting ca. 400 x 100 mm bladdikte 0,7 mm). Eurocol 855 Mengijzer. RVS ontluchtingsrol. Aanmaakemmer t.b.v. 350 LiquidDesign. Aanmaakemmer t.b.v. 355 LiquidDesign Finish. Zeef circa 400 µm. Prikzolen standaard met noppen (t.b.v. aanbrengen 350 LiquidDesign). Prikzolen met vlakke noppen t.b.v. coaten (diameter pennen min. 10 mm). Lakroller type microvezel 11 mm breedte 250 mm en/of 500 mm. Decokam houder 28 cm. Decokam inzetstrip nr.78.
Geluidsreductie : 8 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. 15 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussen laag kurkment. Methode EN-ISO 10140-1 – 5:2010, berekend conform EN-ISO 717-2:2013.
Gebruiksklasse : Zeer zwaar commercieel gebruik. Klasse 33.
Verwerkingstijd : Circa 30 minuten (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).
Droogtijd : Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*
Houdbaarheid : 9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
2 – 2,5 kg/m².

Ondergrond:
 • 350 LiquidDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondergrond. Cementgebonden ondervloeren egaliseren met 960 Europlan Super of 975 Europlan Special en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy. Voorkom korte slagen en kleine oneffenheden. Hoe vlakker de vloer hoe mooier het eindresultaat. Hierdoor verdient het aanbeveling om de egalisatielaag, na droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
 • 350 LiquidDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken. Hoe vlakker de ondergrond des te mooier het eindresultaat.
 • Breng vervolgens een primerlaag aan met behulp van een vachtroller en laat deze goed doordrogen (min. 2 uur).
 • Bij toepassing van 960 Europlan Super of 975 Europlan Special is één laag 044 Europrimer Multi voldoende. Bij toepassing van 925 Europlan Alphy Direct of  920 Europlan Alphy dienen er twee lagen 043 Europrimer Alphy te worden aangebracht.
 • Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 350 Liquid  Design.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:

Stap 1. De voorbereiding:

 • Bestel genoeg product van één batch voor grote vloer projecten.
 • Check van alle te verwerken emmers A-component (per kleur) of het chargenummer gelijk is. Dit om nuanceverschil in kleur in het eindresultaat te voorkomen.
 • Controleer of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoende geacclimatiseerd is (min. 24 uur voorafgaande aan de verwerking).
 • Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cement dekvloeren max. 2,5% CM), vloertemperatuur en klimatologische omstandigheden of deze voldoen aan de opgegeven specificaties. Bepaal tevens het dauwpunt aan het vloeroppervlak met behulp van bijvoorbeeld een Caisson LVT-15 Thermo/Hygrometer. De oppervlaktetemperatuur van de vloer dient minimaal 3 ⁰C boven het dauwpunt te liggen.
 • Maak een vloerveld verdeling, zodat het verbruik van de 350 LiquidDesign tijdens het aanbrengen gemonitord/gecontroleerd kan worden.
 • Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met bijvoorbeeld karton.

Stap 2. Het mengen:

 • Meng het materiaal (toerental circa 300 omw./min.) m.b.v. een mechanische mixer, bij voorkeur in een separate ruimte naast de ruimte waar de 350 LiquidDesign vloer wordt aangebracht.
 • Bescherm de vloer en wanden e.d. van de mengplaats met bijvoorbeeld stucloper of een gelijkwaardig beschermend materiaal en fixeer het met een geschikte tape aan de ondergrond.
 • Meng eerst component A tot een homogene massa.
 • Vervolgens de nog gesloten can met component B licht schudden (drie keer omkeren is voldoende). Na het openen de volledige inhoud al mengend toevoegen aan component A (mengtijd min. 2 minuten).
 • Giet de LiquidDesign massa over in een schone lege emmer en meng het nogmaals gedurende min.1 minuut.
 • Blijf de 350 LiquidDesign massa mengen tot vlak voor de verwerking, zodat de lichte componenten (o.a. het kurk) homogeen door de massa verdeeld blijven.

Stap 3. Het verwerken:

 • Maak niet meer materiaal aan dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden.
 • Verdeel de 350 LiquidDesign massa gelijkmatig, m.b.v. een vlakspaan of Decokam nr. 78, in een laagdikte tussen 2 - 2,5 mm op de vloer. Controleer het verbruik tijdens de verwerking aan de vooraf ingedeelde vloerveldverdeling. Breng beslist niet meer aan dan een laagdikte van 2,5 mm. Een ongelijkmatige verdeling kan een esthetische verstoring in het oppervlak van de 350 LiquidDesign vloer geven.
 • Direct na het aanbrengen van de 350 LiquidDesign laag dient deze, m.b.v. een RVS ontluchtingsrol, gerold te worden om o.a. een egale verdeling van de kurkdeeltjes te realiseren. Het is hierbij mogelijk om op standaard prikzolen door de natte aangebrachte 350 LiquidDesign laag te lopen. Zorg ervoor dat er vóór de ontluchtingsrol wordt gelopen.
 • Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de 350 LiquidDesign vloeivloer beloopbaar en voldoende droog om verder afgewerkt te worden met 355 LiquidDesign Finish. Dit laksysteem dient binnen 48 uur te zijn aangebracht.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner.

Stap 4. De afwerking met 355 LiquidDesign Finish:

 • Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen.
 • Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
 • De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
 • Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
 • Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
 • Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grofte circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
 • Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de finishlaag worden aangebracht.
 • Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
 • Direct na het aanbrengen van de coatinglaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm of 500 mm. Het aanbrengen van één laag 355 LiquidDesign Finish is voldoende.
 • Gebruik bij het aanbrengen van de coating laag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de 350 LiquidDesign vloeivloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
 • Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
 • Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
 • Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. Afdekken verboden.
 • Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
 • Productrestanten en schoonmaakvloeistoffen afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Component B bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 25 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%.  

Tips om uw LiquidDesign vloeivloer mooi te houden:

 • Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign vloeivloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
 • Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
 • Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
 • Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Vloerverwarmingsconstructies:
LiquidDesign kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.Instructiefilm:
Klik hier

Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

Artikel OmschrijvingVerpakkingEAN-code
350LiquidDesignComponent B: Milieubewuste jerrycan (op PE-basis) à 4 kg. 8 710345350006 
350LiquidDesignComponent A: Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 11 kg. 

Cork
8 710345350013 

Concrete
8 710345350020 

Ivory
8 710345350037 

Straw
8 710345350044 

Ochre
8 710345350051 

Maize
8 710345350068 

Corn
8 710345350075 

Pearl
8 710345350082 

Shell
8 710345350099 

Sand
8 710345350105 

Taupe
8 710345350112 

Earth
8 710345350129 

Blossom
8 710345350136 

Violet
8 710345350143 

Zinc
8 710345350150

Bark
8 710345350167 

Charcoal
8 710345350174 

Silver
8 710345350181 

Ashes
8 710345350198 

Lead
8 710345350204 

Steel
8 710345350211 

Navy
8 710345350228 

Mint
8 710345350235 

Turquoise
8 710345350242

Lagoon
8 710345350259

Emerald
8 710345350266 

Tundra
8 710345350273 

Diamond
8 710345350280 

Cobalt
8 710345350297 

Ruby
8 710345350303 

Fire
8 710345350310  

Brick
8 710345350327 

Instructievideo