Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
140 EUROMIX PU

140

Watervaste 2-componentenlijm voor het verlijmen van rubberen tegels en PVC-vloerbedekking en lamellen in tegels. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en bestand tegen zware belastingen. Vocht- en weerbestendig. Bestand tegen zwaar rolverkeer. Zeer hoge eindhechting.

140-euromix-pu.jpg
 • specificatie-nl.pdf

  specificatie-nl.pdf

 • 140b-veiligheidsblad nl.pdf

  140b-veiligheidsblad nl.pdf

 • 140a-veiligheidsblad nl.pdf

  140a-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Watervaste tweecomponentenlijm.
Basis : Polyurethaan en hardercomponenten.
Kleur : Grijs.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Watervast
 • Vocht- en weerbestendig
 • Bestand tegen zwaar rolverkeer
 • Onbrandbaar
 • Zeer hoge eindhechting
 • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C


Prestaties en eigenschappen

Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : Comp. A 1,9 kg/l, Comp. B 1,24 kg/l.
Verbruik : 550 - 650 g/m², afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • rubber vloerbedekking
 • vinyl vloerbedekking
 • metaal
 • beton
 • keramische materialen.

Verwerking

Opslag : Beschermen tegen hoge temperaturen.
Gereedschap : Lijmkam. De vertanding is afhankelijk van het te lijmen materiaal en de ondervloer.
Mengverhouding : 100 gewichtsdelen component A. 15 gewichtsdelen component B.
Open tijd : Circa 30 minuten.*
Verwerkingstijd : Ca. 70 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
550 - 650 g/m², afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

Ondergrond:
 • 140 Euromix PU is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon en blijvend droog te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Poreuze, ruwe en afzandende ondervloeren vooraf voorstrijken met 021 Euroblock Reno.
 • Bij optrekkend vocht of nog aanwezig bouwvocht en de steenachtige ondervloer ligt niet in het grondwater, de ondervloer voorzien van twee lagen 021 Euroblock Reno. Als 021 Euroblock Reno is uitgehard kan direct met de 140 Euromix PU worden verlijmd.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 -23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

De lijm zal ook bij lagere temperaturen uitharden, maar door de lage temperatuur zal de lijm zwaar te verstrijken zijn. De doorharding van de lijm wordt bovendien vertraagd en de hechting aan gladde oppervlakken, in het bijzonder metaal, zal sterk verminderen. Bij moeilijk te verlijmen en lang op voorraad gehouden rubber vloerbedekking kan de hechting aanzienlijk worden verbeterd door de rugzijde van de vloerbedekking te schuren.

Gebruiksaanwijzing:

 • Voeg de totale inhoud van de kleine verpakking (component B) toe aan de inhoud van de grote verpakking (component A). Bij gedeeltelijk gebruik 15 gewichtsdelen component B toevoegen aan 100 gewichtsdelen component A.
 • Het geheel zorgvuldig mechanisch mengen tot een egaal en homogeen geheel.
 • Slechts zoveel lijm mengen als binnen de aangegeven potlife van ca. 70 minuten kan worden verwerkt.
 • Direct na het mengen van de beide componenten de lijm aanbrengen met de aanbevolen lijmkam. De hoeveelheid aan te brengen lijm is geheel afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
 • Bij de toepassing van vloerbedekking met een genopte rug dient men zich ervan te overtuigen dat er voldoende lijm wordt opgebracht, zodat de holle ruimten tussen de noppen goed met lijm worden gevuld. Vanwege de grote verscheidenheid van ruguitvoeringen kan geen standaard vertanding en lijmverbruik worden opgegeven.
 • Direct na het aanbrengen van de lijm de vloerbedekking in het lijmbed plaatsen. Enige wachttijd binnen de aangegeven open tijd van 30 minuten bevordert de aanvangskleefkracht enigszins. Eventuele opstaande kanten gedurende 6 uur verzwaren.
 • Bij toepassing van tweecomponentenlijmen kan het licht "zwemmen" van de vloerbedekking niet worden vermeden. De vloerbedekking pas belopen als er kan worden gewalst (als de lijm begint te kleven), waarbij achter de wals wordt gelopen.
 • Na een afbindtijd van 1 - 2 uur, dient de vloerbedekking nogmaals zorgvuldig aangewreven en/of gewalst te worden.
 • Verse lijmvlekken direct met terpentine verwijderen.
 • Gereedschap direct na gebruik eveneens met terpentine schoonmaken.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad.

Vloerverwarmingsconstructies:

140 Euromix PU kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de vloerverwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de vloerverwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen difenylmethaan-4,4’- diisocyanaat(MDI). Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Component A: geen. Component B: Xn (schadelijk).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
140Euromix PUCombinatie verpakking à 6,9 kg8 710345 140690